Actualiteit, Binnenland

Echtpaar historici valt in de prijzen

Orde van de Vlaamse van de Vlaamse Leeuw voor Lieve Gevers en Louis Vos


De 11-daagse ‘Vlaanderen Feest!’ ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag op 11 juli is elk jaar de gelegenheid om verdienstelijke Vlamingen te lauweren. Er zijn de Gulden Sporen en er is de Orde Van de Vlaamse Leeuw. Daarnaast zijn er ook nog de Eretekens van de Vlaamse Gemeenschap.

De Orde van de Vlaamse Leeuw wordt al meer dan 35 jaar toegekend als ‘erkenning van een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse Gemeenschap, omwille van prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen of voor initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur’. Een hele mondvol. Dit jaar mag echtpaar Louis Vos en Lieve Gevers zich de nieuwe dragers van de Orde van de Vlaamse Leeuw noemen.

Vos-Gevers

Professor Louis Vos doceerde tot aan zijn emeritaat in 2011 eigentijdse geschiedenis aan de KU Leuven. Hij specialiseerde zich als academicus vooral in jeugd- en studentenbeweging, Vlaamse Beweging en nationalisme en de geschiedenis van Polen.

Voor zijn wetenschappelijk werk en zijn publicaties vormt hij vaak een tandem met zijn echtgenote Lieve Gevers, net als hij historica aan de KU Leuven en gespecialiseerd in moderne kerkgeschiedenis waaronder ook de geschiedenis van de christelijke lekenbewegingen. Samen brachten zij onder andere de geschiedenis van de Vlaamse studentenbewegingen doorheen de eerste eeuw na het ontstaan van België in kaart, te beginnen bij Rodenbach en zelfs tot mei ’68. Samen werkten ze ook mee aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Lieve Gevers zelfs als redacteur.

Academische Vlaamse beweging

Professor Matthias Storme, die de Orde van de Vlaamse Leeuw voorzit, vat samen waarom voor het echtpaar werd gekozen: ‘Precies vijf jaar geleden ging professor Vos met emeritaat. Hij krijgt nu, samen met zijn echtgenote en collega-hoogleraar Lieve Gevers, de Orde als blijk van blijvende waardering voor hun academisch werk dat voor een belangrijk gedeelte in het teken stond van wetenschappelijk historisch onderzoek naar de Vlaamse emancipatiebeweging. Louis Vos’ Vlaamse reflex leverde daarbij zonder twijfel een zekere vorm van empathie voor zijn onderzoek op, alhoewel hij er heel zijn academische carrière over waakte om zich altijd als een objectief wetenschapper op te stellen.’

An De Moor, voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa die de Orde mee uitreikt, vult aan: ‘Louis Vos heeft nooit een actieve rol gespeeld in de politiek of de Vlaamse Beweging en u zult hem ook niet vlug terugvinden als opiniemaker in kranten of tijdschriften. Maar hijzelf en Lieve Gevers hebben met hun historisch onderzoek en hun publicaties over ons Vlaams verleden onrechtstreeks zeker wel een niet te onderschatten invloed uitgeoefend. Zijn Vlaamse reflex belette Louis Vos daarbij niet om altijd kritisch te blijven, wat hem door sommigen in de Vlaamse Beweging niet altijd in dank werd afgenomen. Hij streefde wetenschappelijke correctheid na. Daardoor sneuvelden bepaalde mythen, clichés en misvattingen. En dat is maar goed ook.’

De Orde van de Vlaamse Leeuw werd in 1971 voor de eerste keer uitgereikt aan Ernest Soens, toenmalig burgemeester van Strombeek-Bever die in de bres stond voor het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel. Recentere voorgangers van Lieve Gevers & Louis Vos als drager van de Orde zijn onder meer Rik van Cauwelaert, Nelly Maes, Axel Buyse, Richard Celis, Jean-Pierre Rondas, Luc van den Brande, Eric Ponette, Frans-Jos Verdoodt, Herman Suykerbuyk en Remi Vermeiren.

De huldiging van Louis Vos en Lieve Gevers vindt plaats op zondag 10 juli om 10.30 uur in het stadhuis van Aalst. De kranige tachtigplusser Lode Wils, emeritus hoogleraar geschiedenis aan de KU Leuven en ooit promotor van Vos en Gevers voert er het woord. Ook Doorbraak-medewerker Karl Drabbe, een oud-student van Vos en uitgever van het echtpaar, spreekt een laudatio uit.

 

Foto (c) Orde van de Vlaamse Leeuw (bij de uitreiking vorig jaar aan Rik Van Cauwelaert)

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak