JavaScript is required for this website to work.
post

Een pleidooi voor een herbergzame wereld

Interview met Fons Jena, auteur van ‘We zijn met teveel’

Johan Sanctorum19/10/2021Leestijd 6 minuten

foto © Doorbraak

Duurzaamheid, natuurruimte en levenskwaliteit zijn de drie pijlers waarmee Fons Jena een globale bevolkingskrimp bepleit.

Johan Sanctorum (°1954) studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de VUB. Achtereenvolgens docent filosofie, tijdschriftuitgever, theaterdramaturg, communicatieconsultant en auteur/columnist ontpopte hij zich tot een van de scherpste pennen in Vlaanderen en veel gevraagd lezinggever. Cultuur, politiek en media zijn de uitverkoren domeinen. Sanctorum schuwt de controverse niet. Humor, ironie en sarcasme zijn nooit ver weg.

Commentaren en reacties