fbpx


Ethiek
Aziza Mubalirwa en Élisabeth Théry

Feministen horen pro-life te zijnabortus

Internationale Vrouwendag is net achter de rug, een broodnodige jaarlijkse viering van de belangrijke rol die vrouwen spelen en een herinnering aan de vele obstakels die ze nog moeten overwinnen in de strijd om gelijkheid. Veel feministische groeperingen die dit evenement herdachten met demonstraties en bijeenkomsten legden de nadruk op abortus als belangrijk vrouwenrecht dat volgens hen vandaag onder druk staat. Daarmee gaan ze echter voorbij aan het feit dat abortus in de praktijk vooral een middel is om het leed van sociaal-economisch benadeelde vrouwen te verhullen. Echte feministen horen vrouwen in hun zwangerschap te steunen.

Vrije keuze?

Volgens cijfers van het Amerikaanse Guttmacher Institute, een onderzoeksstichting die zich bezighoudt met reproductieve gezondheid en het recht op abortus steunt, zijn de meest opgegeven redenen waarom vrouwen in de VS hun zwangerschap beëindigen socio-economisch. 73% geeft aan financieel niet in staat te zijn zorg te dragen voor een baby en 48% is bang om als alleenstaande moeder te eindigen. Een studie die in 2017 gepubliceerd werd in het American Journal of Public Health geeft aan dat maar liefst 49% van vrouwen die een abortus ondergingen onder de Amerikaanse armoedegrens leeft.

Ook de etnische verdeling van abortussen loopt allerminst gelijk. Volgens gegevens van de Kaiser Family Foundation, ondergaan zwarte vrouwen maar liefst 40% van alle abortussen in de VS. Zwarten maken echter minder dan 13% van de bevolking uit. Zwart-Amerikaanse vrouwen zijn dus in deze slachtoffer van hun lagere sociaal-economische status. Vandaar dat sommige zwarte activisten zoals Obianuju Ekeocha de globale abortusbeweging beschuldigen van racisme.

Abortus als façade

Er is geen reden om aan te nemen dat deze statistische tendensen sterk zouden verschillen met de rest van de westerse wereld. Ze tonen aan dat de veel gehoorde retoriek over het recht van een vrouw om haar ‘eigen keuze’ te maken inzake zwangerschap vooral gebakken lucht is. De keuze wordt meestal ingegeven door factoren die buiten de controle van de zwangere vrouw staan.

De verbreiding en versoepeling van abortus dient vooral om sociale problemen te verhullen. In plaats van de ongelijkheid en problemen weg te werken die vrouwen ertoe brengen een zwangerschapsonderbreking te overwegen, maakt men het kind tot slachtoffer. Op die manier wordt deze structurele discriminatie tegen vrouwen in stand gehouden. Dit is een dubbel moreel misdrijf.

Echte feministen zijn pro-life en pro-lifers zijn noodzakelijk feministen. Het is onaanvaardbaar dat we in een maatschappij leven waarin vrouwen voor de keuze staan een abortus te ondergaan of in armoede te leven. Wij pleiten ervoor om vrouwen te ondersteunen in hun zwangerschap, in plaats van ze te schaden in een fundamenteel aspect van hun wezen. De baarmoeder van de vrouw mag geen façade zijn voor samenlevingsproblemen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Aziza Mubalirwa en Élisabeth Théry

Aziza Mubalirwa en Élisabeth Théry zijn ondervoorzitter van vzw Mars voor het Leven Brussel. Jaarlijks houdt deze organisatie een mars door centrum Brussel ter verdediging van het leven en de menselijke waardigheid en om verzet te uiten tegen elke aanval hierop.