Actualiteit, Media

Frans Crols: Res Publica, de Vlaams Nationale debatclub nieuwe stijl

Doorbraak: Wat is de res publica debatclub?

Frans Crols: De jonge en modernere opvolger van de Vlaams-Nationale Debatclub in Antwerpen. Na het overlijden van de stichter, Rudi Van der Paal, bestond het gevaar om dit platform voor discussie te zien verdwijnen, en daarom werd door enkele vrienden het initiatief genomen om met een ruimere naam en een bredere kijk verder te gaan.

Het ‘Vlaams-nationale is wel uit de naam van de vereniging geschrapt?

FC: Res Publica Debatclub wil geen drempel opwerpen, of men het graag hoort of leest of niet, maar met het label Vlaams-nationaal bant men een groot deel van een potentieel publiek. Res Publica Debatclub past echter onverminderd in de flamingantische stroming.

Heeft het iets te maken met de Vlaams-republikeinse denkgroep ‘res publica’,?

FC: De gelijklopende naam is een gelukkig toeval. Res Publica, de publieke zaak, is anderzijds een algemeen begrip dat niet exclusief geclaimd wordt of kan worden door de Vlaams-republikeinse denkgroep Res Publica van Johan Sanctorum. Akkoord, de verwarring kan bestaan omdat Johan ook bestuurslid is van Res Publica Debatclub, maar liever dit ietsje verwarring dan om allerhande gevoeligheden te ontzien kiezen voor een slappere naam.

Wat is het doel van de debatten?

FC: Het doorbreken van allerhande clichés, onnozelheden, vooringenomenheden waar Vlaanderen stijf van staat. In de eerste plaats de mening dat er vanuit een centrumpositie niks zinnigs is aan te voeren rond Vlaamse en maatschappelijke problemen. Het politiek correcte denken is hier dieper en fanatieker dan elders en dat moet weg.

Het eerste debat was met sharia4Belgium. Daar was toen veel over te doen, spijt dat je die uitgenodigd hebt?

FC: Geen spijt over die uitnodiging. Nuttig om weten is dat Sharia4Belgium de enige moslimgroep of de enige moslims waren die mee wilden doen aan het debat. Ik kreeg op zes weken zes keren, soms heel botte, weigeringen van de usual suspects uit die hoek met antwoorden die meestal roken naar geen goesting maar ondergesneeuwd werden met “vakantie”, “al een afspraak”, “nooit met De Winter”, “geen tijd om met het bestuur hierover te vergaderen”, enzovoort. Sharia4Belgium was dus letterlijk “the seventh best solution” met gevolgen die wij vooraf kenden (veel persbelangstelling, veel politiebelangstelling, veel verdachtmakingen op VRT nadien, enzovoort, kort samengevat, ons standpunt: men doet maar). Lof zij trouwens voor Ergün Top die meteen paraat zei en een mooi contrast vormde met Abou Imran en zijn falanx.

Was het een mediastunt, zoals in Terzake werd gezegd achteraf?

FC: Terzake staat als zogezegd eerlijk magazine bestendig klaar met de banbliksems als er iets gebeurt dat niet past in zijn politiek correcte kraam. Lachwekkend. Ook daar, het doet maar. Het incident wat VRT zo nodig weer moest uitvergroten had te maken met een opgehitste volgeling van Sharia4Belgium en dat speelde zich af in de gang naast de zaal. Alle camera’s daar naartoe want men had, aha, aha, wat te bewijzen was. Ik kreeg van het VRT-team prompt en ter plekke de vraag: moet je dit debat niet meteen stop zetten? Neen was toen mijn antwoord, want dat is wat Sharia4Belgium absoluut wil in het kader van de zogezegde Grote Dialoog tussen de brave moslims en de stoute ongelovigen. Je voelde met je koude kleren dat de vooringenomen VRT’er al uren stond te popelen om die vraag te kunnen stellen en zei werd dan ook prominent gemonteerd in de uitzending.

Waarom een mediadebat?

FC: Omdat elke burger, elke krantenlezer, elke kijker en luisteraar van audiovisuele media dagelijks vaststelt hoe de kwantiteit van het aangebodene (dat je moeilijk kan scharen onder “nieuws”) stijgt en de kwaliteit zienderogen daalt. De redacties zijn jong, ongeschoold, naïef en worden opgejut door de commerciële departementen van de mediagroepen om zich voornamelijk te wentelen in infotainment en ongevaarlijke, oncontroversiële onderwerpen te vermijden. In slaap wiegen en de liefst vettige lach promoten zijn daardoor de regel. Gevolg: de burger voelt zich door zijn journalisten geïnfantiliseerd en miskend.

Wie komt er op het mediadebat?

FC: De chef van het belangrijkste magazine, Rik Van Cauwelaert van Knack, de chef van de belangrijkste krant, Bart Sturtewagen van De Standaard, de vinnige ex-VRT journalist en vandaag beroepspoliticus Siegfried Bracke en media-auteur en columnist Johan Sanctorum. De moderator is Peter Anthonissen, zelf schrijver van drie boeken over pers en media, en communicatie-adviseur.

Nog andere debatten te verwachten?

FC: Vier debatten per jaar is het oogmerk. We werken aan een debat met als thema “Leve de koning of leve de republiek” en zijn in contact met buitenlandse politici voor een nieuwswaardig optreden in Vlaanderen.

Pieter Bauwens

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Pieter Bauwens?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans
// geen premium