fbpx


Actualiteit, Cultuur, Onderwijs
Frederik maakt kennis met de agenten

Fuck U Gent!

De Gentse politie als lesmateriaal voor pretentieuze linkse academici van de UGent.


Een van de elementairste communicatiewetten luidt dat je te allen tijde alert moet zijn voor ‘openstaande microfoons’ van alle soorten. Ik veronderstel toch dat de professor en de assistent in de communicatiewetenschappen aan de UGent dit aan hun studenten tijdens het allereerste semester leren, en dat ze dit aanschouwelijk maken met het lesmateriaal dat rijkelijk voorhanden is op de sociale media, toch hun specialiteit. En dan overkwam het henzelf. In het begin dacht ik dat ze het expres hadden gedaan. Ik verklaar me nader.

Geluidshinder en ophokplicht

De twintig minuten van de politie-interventie kan men op alle sociale media raadplegen. Dat ging nu eens viraler dan een virus. Om halftwee ’s nachts waren de agenten opgeroepen voor burengerucht in een appartementsgebouw. En dus controleren ze op burengerucht. Ze worden binnengelaten door de bewoner van het appartement. Hij is assistent K, maar hij is niet alleen. Voor de laptop zit de daar-niet-wonende-professor F. In coronatijden is dat niet de bedoeling. En die prof weigert daarenboven zijn identiteitskaart te tonen. De flikken kunnen niet anders dan drie overtredingen constateren, maar de academici proberen hen te overschreeuwen en vooral minachtend te intimideren. Die flikken deden hun werk correct. Daar hoeft geen Comité P meer aan te pas te komen.

Hoe weten we dit allemaal? Wel, zoals ik al zei, de ‘micro’ van prof en assistent stond nog open, in dit geval een nachtelijke livestream voor een honderdtal Gentse studenten die gedurende de hele interventie is blijven openstaan. En die twee hebben tijdens de politie- interventie dat spul bewust laten openstaan omdat hun instinct hen vertelde dat dit nu eens het gedroomde lesmateriaal was om aan te tonen dat we niet alleen in een politiestaat leven, maar ook, in crescendo, in het fascistische België, de DDR (met de Gentse politie als Stasi) en Nazi-Duitsland. En dus roepen ze Sieg Heil. Dat vinden de flikken niet fijn, en dan halen prof en assistent eventjes bakzeil. Om nadien, overtuigd van hun heilige gelijk, even verstokt door te gaan als voorheen.

De beste livestream sinds jaren

Nooit had ik gedacht dat ze zo stupide konden zijn. Vandaar dat ik, eventjes maar, vermoedde dat ze expres nachtlawaai gemaakt hadden met hun livestream. Weet je wel, we maken expres lawaai, buren bellen politie, politie komt, theorie van coronapolitiestaat bewezen, succes verzekerd bij joelende studenten. Maar neen, het is veel stommer dan dat. Een van de agenten vraagt verbaasd wat die luide boem-boem-muziek met die lessen te maken heeft (de raakste opmerking van de hele seance). Dan mompelen de academici iets in de zin van dat ze op die manier de aandacht van de studenten gaande houden.

De trieste waarheid is dat deze academici in het Verzet staan. Automatisch, spontaan, vanzelf kijken ze bij de binnenkomst van de agenten in de camera en leveren ze, voor een geleefstroomd studentenpubliek, commentaar op het gedrag van de agenten. Eindelijk hebben ze het fascistische karakter van de politiestaat op heterdaad betrapt! De ene discussieert met de flikken, de andere becommentarieert de situatie. ‘Best wel grappig’, zegt de ene. ‘Een fantastische ervaring!’ zegt de andere. Maar toch ook ‘extreem pijnlijk!’ En zo gaat dat door.

Terwijl ze nog geen idee hebben over het stuk waarin zijzelf aan het spelen zijn, noch over wat hen boven het hoofd hangt. En wanneer de agenten voor de tweede keer weg zijn jubelen ze: ‘dit is de beste livestream sinds jaren’, net alsof hen het leukste lesmateriaal in de schoot was geworpen… Dit is wat men tragikomisch zou noemen, als het niet zo pijnlijk duidelijk zou maken waar deze blagen eigenlijk voor staan.

Meer dan een mening!

Ik zie een commentaar passeren van iemand die oppert dat deze academici toch ook recht hebben op hun eigen mening. De vraag is, of wat zij uitkraamden en waarmee ze de politie (een onderbetaald en gevaarlijk beroep) ook beledigden, zomaar een meningetje is. Neen dus, want zij gebruiken het incident met de politie coram publico als adstructie om hun stelling over de fascistische politiestaat kracht bij te zetten.

Zij presenteren hun overtuiging als wetenschap. Daarenboven is die ‘mening’ van zeer twijfelachtig allooi. Wat is dat toch met dat simpelste aller simplismen, deze reductie van om het even welke uiting van wet en orde tot fascisme? In 68 scandeerden ze Gestapo, Gestapo naar de Gentse politie. Vandaag roepen ze Sieg Heil.
Waarom krijgt dat (door Zizek uitgespuwde) pseudolinks maar geen genoeg van het fasciseren van andere meningen en andere mensen? Terwijl zijzelf van het othering een wetenschappelijk, pardon, een studie-onderwerp proberen te maken? Is het in laatste instantie daarop dat deze mensen gedoctoreerd zijn, ook al ging dat doctoraat over wat anders, bijvoorbeeld het boeiende onderwerp van het gamen? En vanwaar die afstotelijke linkse pretentie, die minachting tegenover het gewone volk waar het ‘links’ toch allemaal om begonnen was?

Taalverlamming

Waarbij ik verheugd constateer dat die flikken als het erop aankomt, in hetzelfde Gentse regiolect als de academici, beter ter tale zijn dan hun intellectuele ‘meerderen’. Vindt u ook niet dat deze geleerden niet uit hun woorden komen? Ooit had Rudy Kousbroek het in Le Monde over de taalverlamming, de ankylose verbale waaraan Nederlandstalige universitairen lijden. Gedurende deze twintig minuten hanteren deze mannen welgeteld drie registers. Het eerste is het stamelen. Waar Amerikanen voortdurend stoplappen als ‘you know’ gebruiken, wordt dat in Vlaanderen ‘gewoon’. Twintig keer. Gewoon fascistisch, weet je wel. Ten tweede, als ze dan eens welgevormde zinnen produceren, gaat het om voorgekauwde frasen uit de linkse terminologie. En ten derde gebruiken ze de uitlachmodus. Vooral tegen, jawel, het gewone volk.

Het venijn zit in deze staart:

Wat de meesten onder u zullen gemist hebben, zijn de laatste paar minuten van het hele videodrama. Flikken weg, en daar worden onze wetenschappers plots opgebeld. Sommigen denken dat er een student aan de lijn is (maar dan wel een hele mature), terwijl ik eerder dacht aan iemand die vanuit de UGent de livestreaming monitort.

Ik geef het gesprek verkort en niet letterlijk weer.

Stem (onderdanig, maar toch wat ongerust): Alle bewondering voor deze livestream, K en F, maar er zit voor het moment veel volk mee te kijken, mensen die geen student zijn. Volk dat we niet onder controle hebben. Jullie zijn goed bezig, we zijn blij met deze beste live ooit, maar pas toch wat op….
Prof: We gaan nu eens niet oppassen! Dat is nu heel de point! Dit is wel de samenleving waarin we leven hé, fascisme is hier de regel! (Prof herbegint de hele discussie die hij met de flikken gevoerd heeft).
Stem: OK, K en F, OK, maar er zijn nu wel rechtse trollen aan het meeluisteren (Met andere woorden, wie niet in het Verzet staat is een rechtse trol).
Prof: Als die fascisten hier staan, gaan wij niet plooien.
Stem (geeft het op): OK, ik heb gedaan wat ik kon doen.
Stem voegt nog iets toe in de zin van …‘t is voor de UGent.
Antwoordt de assistent K in een laatste, grinnikende repliek: Fuck U Gent…

Dat hebben ze inderdaad op hun geweten: de UGent is grondig fucked up.

Iemand met verantwoordelijkheid, een verantwoordelijke dus, en een betere communicatiewetenschapper, heeft onze twee helden schijnbaar tot andere gedachten gebracht en voor hen een excuus geformuleerd dat zo uit het excuusboekje afgeschreven is.

Iemand die beseft wie zich allemaal terecht door die scene geaffronteerd voelt. Staat in De Standaard. Aan al die mensen dus excuses: gekwetsten, collega’s, studenten, en ‘iedereen die zich inzet om deze desastreuze corona-epidemie onder controle te krijgen’. Aan alle indirect beledigden dus. Behalve aan diegenen die direct, van persoon tot persoon, voor nazi’s werden uitgescholden: de flikken.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jean-Pierre Rondas

De auteur is voorzitter van Stem in 't Kapittel vzw, de uitgever van Doorbraak