fbpx


Buitenland, Religie
encycliek

De Heilige Stoel en de moord op tienduizenden Ethiopische christenen

Waar blijven die excuses?Het AVV-VVK van de Vlaamse Beweging is besmet. Paus Franciscus reist door Canada met excuses. Het Vaticaan mengt een geschiedenis van missionering, evangelisatie en onmenselijkheid. De Heilige Stoel vermoordde immers wetens en willens tienduizenden Ethiopische christenen. Rusland Het fascistische Rusland strijdt met wijwater en kerkelijke zegeningen. Christendom, menselijkheid en vrede botsen regelmatig. Het Vaticaans Ethiopisch college is een restgetuige van een andere oorlog. Met Mussolini vocht de Heilige Stoel tegen de Ethiopische, orthodoxe christenen. De tienduizenden doden en honderden verwoeste…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Het AVV-VVK van de Vlaamse Beweging is besmet. Paus Franciscus reist door Canada met excuses. Het Vaticaan mengt een geschiedenis van missionering, evangelisatie en onmenselijkheid. De Heilige Stoel vermoordde immers wetens en willens tienduizenden Ethiopische christenen.

Rusland

Het fascistische Rusland strijdt met wijwater en kerkelijke zegeningen. Christendom, menselijkheid en vrede botsen regelmatig. Het Vaticaans Ethiopisch college is een restgetuige van een andere oorlog. Met Mussolini vocht de Heilige Stoel tegen de Ethiopische, orthodoxe christenen. De tienduizenden doden en honderden verwoeste kerken en kloosters verdwenen uit het geheugen van de Civitas Dei.

Vaticaanstad leeft achter een hoge wal en is een compositie van Sint-Pietersbasiliek, museums, oker-grijze hoogbouw en de subtropische jardin secret. In het doolhof bevindt zich een unicum: een Ethiopisch college, een restant van katholieke zendingen in het Afrikaanse land.

De Ethiopische orthodoxie, de traditionele lokale religie, is ouder dan de Romeinse kerk. Een verdoezelde misdaad van het Vaticaan is de oorlog die paus Pius XI en Benito Mussolini, met op de achtergrond Eugenio Pacelli, de kardinaal voor buitenlandse zaken (nadien Pius XII), met aanbiddingen, inzamelingen en vieringen voerden tegen het christelijke Ethiopië. Het Vaticaan bezat kennis uit de eerste hand over de Ethiopische christenheid, onder meer door haar missionering daar en het Ethiopisch College in het pauselijke paleis.

Onze Lieve Vrouw

Op 26 februari 1936 schreed kardinaal Alessio Ascalesi door Napels met mijter, kromstaf en omringd van bisschoppen. Achter hem werd de vergulde Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans van Pompei gedragen. Ascalesi zegende de Madonna voor een massa geestelijken en militairen. De processie nadien werd gevolgd door tienduizenden Napolitanen.

De Moeder van Christus zou ingescheept worden met haar nieuwe titel: ‘Patrones van het Italiaanse Invasieleger in Oost-Afrika’ in de haven van Napels voor de Hoorn van Afrika . De Patrones en haar Zoon werden ingeschakeld om vrijwilligers te werven voor de Zwarthemden van Mussolini. Zo wilde men de goddelijke steun voor het militaire avontuur demonstreren en de helden aanvuren die in Ethiopië de ‘ketters en de schismatieken’, waartegen de Italiaanse kardinalen opgerezen waren, zouden neerslaan.

Ian Campbell

In mijn bagage van een recente reis naar Rome stak ‘Holy War’ van Ian Campbell (78), een jonge uitgave van Hurst & Co, Londen. Het is de onthutsende analyse van wat het Vaticaan met Mussolini in Ethiopië uitvoerde. De Britse historicus Campbell reisde in 1990 door het land voor een sociaal-culturele studie en belandde bij het eeuwenoude klooster van Debre Libanos (dertiende eeuw), een van de grootste en meest vereerde instellingen van de Ethiopische kerk.

Hij leerde van de monniken hoe in 1937 de volledige kloostergemeenschap werd uitgemoord door Italianen. In 1935 was Ethiopië de eerste soevereine staat die het slachtoffer werd van een fascistische invasie. Campbell was verbaasd: vernietigd, door Italianen? Toen bleek dat er over de moorden in Debre Libanos en de strijd tegen de orthodoxe christenen nooit diepgaand historisch onderzoek was verricht.

Ian Campbell werkte zich op tot dé deskundige over de Ethiopische invasie van het verbond Vaticaan-Mussolini. Zijn pas verschenen boek is daarvan de vrucht en kreeg hoge lof in de internationale topmedia. Hoofdstuk na hoofdstuk wordt je beschaamder over de misdaden, de leugens, de uitvluchten, de brutaliteit van het fascistoïde Romeinse klerikalisme. Weinige van de tienduizend kerken en kloosters in 1935 kwamen onbeschadigd uit de schok. Wat toen gebeurde, stemt overeen met een invasie als de Russische die zonder onderscheid huizen, kerken, kantoren, broodwinning uitroeit.

Heilige Oorlog

De Duce beoogde geen protectoraat in Ethiopië, want het land wilde hij niet op een schaaltje aangeboden krijgen. Een oorlog was nodig. Na de overwinning zou Ethiopië stoppen als staat en ontmanteld worden. Het land moest een militair-industrieel complex worden voor Italië. Een miljoen Ethiopiërs zou ingelijfd worden in een zwart legercorps voor de veroveringsoorlogen, die Mussolini wilde om zijn Internationale Fascisme te verwezenlijken.

In Ethiopië moesten 50 vliegvelden gebouwd worden voor de administratieve en militaire controle, en wapenindustrie zou ontstaan bij de ertslagen die de Italianen in het land zochten. Bij de invasie van Ethiopië dropte de Italiaanse Koninklijke Luchtmacht chemische wapens. De inval werd vergoelijkt met de eed dat het roemrijke Rome de barbaarse Ethiopiërs zou beschaven en de oorlog kreeg door het het Vaticaan een religieuze kleur, al had het conflict eigenlijk een materialistisch doel.

Paus Pius XI

Na het Verdrag van Lateranen in 1929, dat het lot van de Pauselijke Staten bezegelde en een modus vivendi regelde tussen Italië en de ministaat, werd de Heilige Stoel een brandpunt van Italiaans nationalisme. De meeste kardinalen waren Italianen en sommige onder hen bleken ultra-nationalisten te zijn.

Het Italiaanse supergedrag besmette de Milanees Pius XI, de paus in functie, en zijn opvolger Pius XII. Ex-Eugenio Pacelli twijfelde over zijn houding over de Afrikaanse plannen van de Duce. Soms toonde hij bekommernis, waarop hij remde en dat eindigde altijd in stilte. Hij bleef doof voor de smeekbeden van de Ethiopische keizer, de hoofden van de Ethiopische orthodoxe kerk, de Volkenbond en de verslaggeving in de internationale pers die vernietigend was voor de Italiaanse soldateska.

Pius XI en zijn entourage waren perfect op de hoogte van de misdaden tegen Ethiopië, want binnen de muren van Vaticaanstad was er al vierhonderd jaar een Ethiopische gemeenschap, met in 1919 de formele oprichting van een Vaticaans Ethiopisch college. In 1924 werd kroonprins Haile Selassie, de latere keizer, met praal verwelkomd in Rome door de Heilige Stoel.

Op 9 januari 1938 riep Mussolini een conventie samen in het Palazzo Venezia, waar 60 aartsbisschoppen en 2000 priesters een rede toejuichten van kerkvorst Guiseppe Nogara. Hij vroeg Gods bescherming voor de Duce ‘zodat Hij u zal helpen om alle veldslagen te winnen die u zo wijs en energiek aanstuurt voor de welvaart, de grootheid en de glorie van christelijk Rome’. Mussolini dankte uitbundig de clerici: ‘Ik ben trots op de efficiënte samenwerking met de priesters tijdens de oorlog tegen de Abessijnen en waardeer hoe de Italiaanse bisschoppen het patriottisme eerden door hun goud te overhandigen aan de lokale afdelingen van de Fascistische Partij, terwijl de parochiegeestelijken de Italianen aanspoorden tot het gevecht.’

De hall explodeerde met de jubelkreet: Duce! Duce! Duce!

De kolonisering van Congo door België en het Hof had stinkende  kanten (niet alleen dat …), de bloedige bezetting van Ethiopië door Italië met Vaticaanse zegen, waar tijdens een soortement Neurenberg van de Verenigde Naties in 1948 geen straffen op volgde, was tienmaal duivelser. Sla er Ian Campbell op na voor u een volgende citytrip boekt naar Rome. Dan kijkt u anders naar de barokke orgie van de Heilige Stad.

Frans Crols

Frans Crols was hoofdredacteur en directeur van het economisch magazine Trends en na zijn 65 werd hij vrije pen van ’t Pallieterke, Tertio en Doorbraak.