JavaScript is required for this website to work.
post

Meer hernieuwbare energie zal armoede doen toenemen

Hernieuwbare energie is en blijft een duurzaam en onbetaalbaar sprookje

Jan Jacobs9/5/2019Leestijd 6 minuten

foto © Reporters

Hernieuwbare en duurzame energie zijn en blijven een hardnekkige mythe. Alleen nucleair is de oplossing voor onze elektriciteitsbehoefte.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Energie is de echte levensader van en voor elk modern land. Om die welvaart te behouden, en/of van een ontwikkelingsland een modern land te maken is goedkope energie gewoon onmisbaar. Tussen 1985 en 2011, nam de mondiale elektriciteitsproductie toe met ongeveer 450 terawattuur per jaar. Dat is het equivalent van het toevoegen van ongeveer één Brazilië (dat 485 terawattuur stroom gebruikte in 2010) aan de elektriciteitssector per jaar. En het International Energy Agency verwacht dat het mondiale elektriciteitsverbruik zal blijven toenemen met ongeveer één Brazilië per jaar tot 2035.

Toen ongeveer dertig jaar geleden enkele mensen beweerden dat CO2 onze planeet gevaarlijk doet opwarmen, werd de oorlog aan de fossiele brandstoffen verklaard. Ik ben het uiteraard niet eens met deze stelling en met mij vele duizenden wetenschappers.

Maar zoals de grote Amerikaanse denker Dr Thomas Sowell opmerkt: veel mensen luisteren liever naar Hollywoodacteurs dan naar echte wetenschappers die deze zaken echt begrijpen.

Klimaat-industrieel complex

Voeg daar nog bij dat er ondertussen een heel klimaat-industrieel-complex van crony capitalism is ontstaan, en we weten meteen dat de lobby en belangengroepen ondertussen mega-machtig zijn geworden. Het is lastig om mensen iets te doen begrijpen, als hun salaris afhankelijk is van iets niet begrijpen. Dat wat we willen, werkt niet.  Dat wat wel werkt, willen we niet, zegt wetenschapsjournalist en auteur Simon Rozendaal daarover.

Politieke beslissing

De prijs van uw energiefactuur is een puur politieke beslissing. De enorme stijging van uw elektriciteitsfactuur is een direct gevolg van het hernieuwbare energie-debacle en doorgedreven politiek wanbeheer uit het verleden. Studie na studie wijst uit dat inzetten op hernieuwbare energie, de rekeningen doet exploderen, de armoede doet toenemen en huishoudens hun inkomen direct negatief beïnvloed en aantast.

Iedereen trapte echter in het sprookje van de hernieuwbare energie. Zo wist econoom/tv-figuur/auteur Geert Noels op 21 september 2009 in kwaliteitskrant De Standaard het volgende te vertellen. ‘En het kan: het Vlaamse beleid rond zonne-energie was een voorbeeld in Europa, waar zelfs Nederland jaloers op was. In enkele jaren  tijd is er een grote markt voor zonne-energie ontstaan en wordt er aardig wat stroom duurzaam opgewekt. (…) De toekomst van Vlaanderen is groen. Groen kan zelfs de vergrijzing betalen.’ In mei 2017 schrijft Geert op Twitter ‘Energiebeleid in de knoop onder meer omdat de bevolking nooit werd verteld dat klimaatbeloftes miljarden euro zouden kosten.’  Experten met goede relaties. Altijd met een korreltje zout nemen.

In een recent stuk van 5700 woorden en geschreven door vier onderzoeksjournalisten in Der Spiegel lezen we dat alleen al in Duitsland de kost voor de Die Energiewende  tegen 2050 zou kunnen oplopen tot tussen de 2000 en de 3400 miljard euro. Op te hoesten door de bevolking. De windzwendel is er ongezien.

Zwakke leiders

Deze quote van G. Michael Hopf is toepasselijk op de situatie waarin we ons in de huidige westerse wereld bevinden met betrekking tot de energie- en klimaatpolitiek. “Harde tijden creëren sterke mannen. Sterke mannen zorgen voor goede tijden. Goede tijden creëren zwakke mannen. Zwakke mannen creëren moeilijke tijden.’ Voor hernieuwbare energie kiezen, dat is de keuze van zwakke leiders.

De quote van Hopf sluit naadloos aan bij de inzichten van de grote Dr.Thomas Sowell. Die zegt ‘Een groot deel van de sociale geschiedenis van de westerse wereld, van de afgelopen drie decennia, is de geschiedenis van het vervangen van wat goed werkte met wat goed klonk.’ Exact wat men ons wil doen geloven met de energietransitie naar die hernieuwbare energie. Het klinkt goed, maar het zal helaas niet werken.

Het is de menselijke natuur om te geloven in wat je leuk vindt. Iedereen een dik pensioen, dertig uren werkweek, minimumloon van €1600 en uiteraard alleen nog groene energie uit windmolens en zonnepanelen en iedereen in een elektrische zelfrijdende deelauto… en dat allemaal tegen 2030. Dat is overmorgen. Gaat niet gebeuren.

Dat brengt ons bij een andere quote van Dr Thomas Sowell: ‘Als je mensen wil helpen, vertel hun dan de waarheid, als je jezelf wil helpen, vertel hun dan wat ze willen horen.’ Vertaal naar het energie- en klimaatdebat: stop met in die groen/linkse watermeloen-sprookjes te geloven.

Geld uitgeven aan zaken die niet werken

Het zijn verkiezingen en de beloftes van wat politici met uw geld gaan doen, zijn weer niet aan te slepen. De kiezers omkopen met hun eigen geld, dat blijft werken. Men gaat weer geld uitgeven dat er niet is aan zaken die niet werken. Binnen tien tot hoogstens vijftien jaar zullen alle groene groepen die nu zo hartstochtelijk pleiten voor windmolens en zonneenergie, hun kar keren. Als duidelijk is geworden wat een puinhoop en milieudestructie dat wel heeft teweeg gebracht: hernieuwbare energie is een duurzame mythe.

Zonnepanelen en windmolens zijn helemaal niet nodig om het klimaat te redden (als dat al moet en kan gered worden) Het is een schande dat uw media en zeker de door u met honderden miljoen per jaar gesponsorde overheidszender de VRT, pertinent deze leugens maar blijft verspreiden. De kostprijs is astronomisch en de baten zijn er gewoon niet.

Vrezen wat we niet begrijpen

Toen Albert Einstein de acteur Charlie Chaplin ontmoette  zei hij: ‘Wat ik nog het meest aan u bewonder, is uw universialiteit. U zegt geen woord en iedereen begrijpt wat u bedoelt.’ ‘Dat is waar,’ antwoordde Chaplin, ‘maar u bent nog veel beroemder dan ik en niemand begrijpt een woord van u zegt.’

Dat is niet alleen grappig, het klopt nog ook. De meeste mensen hebben al wel van de ‘relativiteitstheorie’ gehoord, doch hebben geen enkel idee wat dat eigenlijk is. Einstein beweerde zaken zoals ‘de tijd gaat trager als je sneller beweegt’. Dat waren concepten en ideën die werkelijk ongehoord waren. Als je snel zou reizen, dan zou je minder snel verouderen. Niemand wou het geloven, tot het bewezen werd. De GPS in je telefoon werkt op die Einstein-relativiteit, want de satelieten die rond de aarde draaien, die gaan zo snel, dat hun tijd anders is dan die van je auto.

Mensen vrezen wat ze niet begrijpen en de milieuactivisten hebben een enorm succes geboekt door de bevolking angst aan te jagen voor het nucleaire monster. Ze hebben vooruitgang stopgezet en die zelfs actief gaan verhinderen en bestrijden. Tot en met aanslagen tegen nuclaire installaties toe.

Er is hoop

De vroegere rabiate tegenstanders zijn nu echter de grootste pleitbezorgers voor een nucleaire renaissance geworden. Dat stemt hoopvol. Alles is nog niet verloren.

Alle elektriciteit moet door een fundamenteel economisch rendabele bron worden opgewekt, vooraleer dit bij u uit het stopcontact komt. Vaak is dat een fossiele bron, zoals steenkool,  bruinkool, gas en aardolie, maar het kan ook hout zijn.

Maar het kan dus ook uranium zijn (en later misschien zelfs thorium) Een kerncentrale zal niets verbranden. Nucleaire energie zet op welhaast magische wijze uraniumatomen direct om in energie, direct afgeleid van de Einstein formule E=mc2. Atomen worden gesplitst in een proces dat we kernsplijting noemen en daardoor komt er een enorme energie vrij. Deze energie wordt gebruikt om water doen te koken en stoom te produceren, die dan turbines aandrijven, die dan op hun beurt elektriciteit opwekken. Die manier is vrijwel identiek aan de manier waarop een steenkool- of gascentrale werkt.

Hoeveelheid grondstof

Het verschil zit hem in de hoeveelheid grondstof die er nodig is om die elektriciteit op te wekken. Uranium bevat miljoenen maal meer energie dan steenkool. Een steenkoolcentrale zal in verhouding met een kerncentrale zes treinladingen steenkool per dag gebruiken, daar waar een kerncentrale slechts één vrachtwagen uranium per jaar nodig heeft, dit om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren.

Fossiele energie komt van het verbranden van die fossiele brandstof. Wind is energie opgewekt door de zon die de grond verwarmt en daardoor wind opwekt. Een regenboog heeft blauw licht aan de ene zijde en rood aan de andere kant. Zonnepanelen (fotovoltaische) elektriciteit komt uit het blauwe spectrum van het zonlicht. Hoog energetisch blauw licht klopt electronen uit siliciumatomen in de zonnepanelen. Deze elektronen produceren een stroom van gelijkstroom elektriciteit, met lage spanning. Dat is de elektriciteit die uit een zonnepaneel komt. Einstein legde het foto-elektrische effect uit en kreeg de Nobelprijs in 1921 voor dat inzicht, niet voor zijn ontdekking van E = mc2.

Maar om die zonneenergie te oogsten heb je dus zonnige plaatsen nodig. Niet meteen onze contreien. Om wind te oogsten heb je kustpplaasten nodig. Daar hebben we wel een beetje van aan onze Noordzee.

Dus sindsdien pleiten (eisen) milieuactivisten hartstochtelijk (en vaak ook hatelijk en hardnekkig) voor meer windmolens en zonnepanelen om de aarde en het klimaat te redden. Dat klinkt allemaal goed, maar als de wind niet waait en de zon niet schijnt, dan heb je geen elektriciteit. Beide bronnen hebben ook enorm veel plaats nodig om elektricteit te produceren. Enorme oppervlaktes zijn nodig en dat tast de natuur heel erg aan.

De echte kost is voor u: transport

Daar komen we bij het volgende probleem. Al die elektriciteit moet van bij de bron naar de eindverbruiker worden gebracht. Dat is de echte kost van wind en zon. Wat kost het om die elektriciteit bij de klant te brengen? Wanneer u verhaaltjes hoort dat ze eindelijk windmolens bouwen zonder subsidies, weet dat dat dit enkel de kost aan de poort is van de productie. Het volledige miljarden kostende netwerk (de systeem kosten) dat nodig is om die stroom bij u te brengen, daar praten die politici niet over. Die rekening komt als een tweede belastingbrief bij u de consument terecht. Niet bij de industrie, die krijgen enorme kortingen en betalen vaak slechts een derde van wat de consument moet ophoesten. Anders zijn ze weg.

Uw elektriciteitsfactuur  vandaag, is volgens specialisten maar 15% energie en al de rest zijn heffingen, transporten, distributie en BTW. Politieke keuzes dus.

Een andere meerkost waar wind en zon-activisten nooit over praten, dat is de backup cost. Wanneer de onbetrouwbare zon onder is en de wind niet waait, dan komen andere betrouwbare en op afroep inzetbare centrales in actie. Zon en wind zijn de parasieten op een anders goed werkend elektricteitssysteem.

Of zoals de grote David Mackay zei in zijn laatste interview vlak voor zijn dood, wind en zon zijn voor ons overbodig en het is weggegooid geld.

Pro-nucleaire acties

Ondertussen zijn er ook in ons land wat pro-nucleaire acties en zelfs een petitie door zelfverklaarde ecomodernisten zoals de filosoof Maarten Boudry opgestart. Echter dit is een valstrik. Iedereen die deze volgens mij foute petitie ondertekent, doet dit op jammerlijk foute inzichten inzake klimaat en dogmatische doden door luchtvervuiling en fijnstof en niet op inzichten, zoals de goedkoopste en betrouwbaarste, milieuvriendelijkste en veiligste energiebron voor de mensheid. Enkel groene ridders met een agenda die een niet bestaande consensus verdedigen als de absolute religieuze waarheid, voelen zich geroepen om dit te ondertekenen. Dat is aandacht zoeken, geen oplossingen. Van die boer geen eieren voor mij.

Jan Jacobs is journalist, generalist en serieel ondernemer. Kortom 'Jack of all trades, master of none'. Bezeten om alles te weten over klimaat- en energiepolitiek, omdat dit het belangrijkste politiek feit van de voorbije 15 jaar is en dat voor de volgende generaties welvaart bepalend zal blijken.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen