JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Het falen van vrijemeningshater Vincent Van Quickenborne

België Bananenrepubliek

Jasmijn Walldorf23/5/2021Leestijd 3 minuten

Jürgen Conings brengt heel wat in beweging, maar vooralsnog weinig zelfonderzoek bij de linkerkant van het politieke spectrum.

België is een bananenrepubliek die mij steeds vaker ergert en boos maakt. Lang was ik een stilzwijgend politiek observator, maar nu grijp ik naar de pen. Vrijgevochten schrijfster van opiniestukken met scherpe satirische inslag.

Commentaren en reacties