JavaScript is required for this website to work.

Ik doop u in de naam van … Bonny?

Vrije TribuneJohan Bruynseraede18/3/2021Leestijd 3 minuten
Bisschop Bonny ‘schaamt’ zich voor de leerstelling van de Katholieke Kerk over
het zegenen van homoseksuele partnerschappen. Maar wat moet een gewone christen
nu doen?

Bisschop Bonny ‘schaamt’ zich voor de leerstelling van de Katholieke Kerk over het zegenen van homoseksuele partnerschappen. Maar wat moet een gewone christen nu doen?

foto © BELGA

De Belgische Kerk heeft zich al decennia geleden mentaal afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar wat moet een kleine christen nu doen?

Ik maak een pandemie mee en nu nog een scheuring in de Kerk. Het zijn boeiende tijden. Johan Bonny (bisschop wou ik vermelden maar ik weet niet van welke kerk) schrijft in een opiniestuk over zijn ‘schaamte’ over de Leer van de Katholieke Kerk. Meer bepaald over de recente communicatie van het Vaticaan over het zegenen van seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. De opinie wordt gedeeld door de Vlaamse kerkleiding, want ze wordt prominent ondersteund door Kerknet, de website van de Vlaamse Kerk.

Oproep tot schisma

De Belgische kerkleiding ‘schaamt’ zich wel over meerdere thema’s van de Katholieke Leer: het celibaat, mannelijke priesters, hertrouwen, euthanasie en hulp bij zelfdoding, … Dit is niets nieuws. Godfried Danneels (kardinaal wou ik schrijven) was jarenlang lid van de St. Gallen groep met als doel een paus te kiezen die hun zogenaamde progressieve standpunten zou verdedigen. Aartsbisschop Léonard werd hier vriendelijk de deur gewezen. Dit is niets nieuws.

Wat wél nieuw is: er wordt nu effectief opgeroepen tot een echte scheuring, tot een schisma. ‘Wil de echte synode opstaan’, roept Bonny met een Allons enfants de la patrie en een vrouw met de vrijheidsmuts op de achtergrond. (Met ‘synodale weg’ wordt een manier van overleg bedoeld.) En hij misbruikt bewust de autoriteit van de paus, die al verschillende malen gezegd dat dit idee verkeerd ingevuld wordt, verwijzend naar de Duitse Kerk die veel dichter staat bij lokale protestantse kerken waar elke kerk haar eigen leer heeft.

Al decennia mentaal schisma

Maar we zitten dus met een hele kerkleiding die zich ‘schaamt’ voor de Leer van de Kerk. Want laat u niet misleiden door zijn stelling dat de grote kerkvergadering in 2015, de synode over het gezin, het wel anders wil maar nu weer tegengehouden wordt door ‘een andere procedure van besluitvorming en beleidsbepaling.’ Laat u niet misleiden door dit tegen elkaar stellen van een liefdevol op weg gaan met de zwakke mens en de schaamtevolle en onbarmhartige Leer van de Kerk. De Congregatie voor de Geloofsleer heeft intern een vraag gekregen en heeft daar intern op geantwoord. Als deze tekst chinees is en onbegrijpelijk overkomt voor jan modaal – bv. de termen ‘zonde’ en ‘zegenen’ – dan is het de taak van een bisschop om dit uit te leggen. Trouwens, de bisschoppen (de Bisschoppenconferenties wereldwijd) hebben op 30 oktober 2020 van het Vaticaan reeds een brief gekregen met dezelfde inhoud over dit onderwerp.  Maar hier gaat het al lang niet meer over..

Al decennia is de Belgische Kerk in gedachten afgescheurd van Rome en nu wordt opgeroepen tot een echt afscheuren. Toen de apostel Paulus de kerk stichtte in Korinte was er ook onderlinge partijdigheid en onenigheid. ‘Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: “Ik ben van Paulus.” “Ik van Appolus.” “Ik ben van Kefas.” “Ik ben van Christus.”‘ Paulus reageert daarop: ‘Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?’

Al jarenlang vaart de Kerk in België een eigenwijze koers. Enkele maanden geleden zei Kardinaal Pell nog: ‘The irony of it is — and it’s demonstrated in the liberal Protestant world, it’s demonstrated in the Catholic world, in Belgium, Holland, Quebec and to some extent in Switzerland and Austria — the more you adapt to the world, the faster the Catholic Church goes out of business.’ [‘De ironie is — en het wordt aangetoond in de liberale protestantse wereld, in de Katholieke wereld, in België, Nederland, Quebec en tot op zekere hoogte in Zwitserland en Oostenrijk — dat hoe meer je je aanpast aan de wereld, hoe sneller de Katholieke Kerk failliet gaat.’]

De kerkleiding kan haar spreidstand blijkbaar niet meer aanhouden en onder het mom van ‘de synodale weg’ roept ze nu op om zich af te scheuren, tot effectief verzet. Een pandemie en een schisma, het zijn boeiende tijden.

En nu? Wat moet een kleine christen doen? Moeten we buttons dragen met ‘Ik ben van de paus’ of ‘Ik ben van Bonny’? Moet ik navragen welke button mijn parochiepriester draagt en eventueel van kerk veranderen? Wat doen?

Johan R. Bruynseraede is christen, gehuwd en vader van drie. Hij heeft jarenlange ervaring in vrijwilligerswerk in parochie en gevangenis.

Commentaren en reacties