fbpx


Actualiteit, Media

Klaar voor uw Doorbraak?

Doorbraak 2015 in cijfers


Bezoeken/bezoekers

1130 artikels zijn er op Doorbraak verschenen in 2015, dat zijn er net iets meer dan 3 per dag, geschreven door 132 verschillende auteurs. In 2014 waren dat er 1041 door 67 auteurs. Wij noemen dat een groter en breder aanbod in de redactie, dat zorgde voor minder spannende momenten, minder dreiging om geen artikel te hebben. In 2013 zijn we gestart met één of twee artikels per dag, halfweg 2014 werd dat twee of drie, ondertussen evolueert het naar drie tot vier artikels per dag. We forceren niets, we willen ‘organisch’ groeien en dat lukt ons voorlopig.

De bezoekerscijfers liegen er ook niet om. In 2012, toen de webstek van Doorbraak nog gezien werd als reclame voor het maandblad haalden we 64.644 bezoeken of sessies (google analytics durft de definities nog wel eens aan te passen, maar dat is het aantal keer dat onze website geopend werd) door 29.908 gebruikers of unieke bezoekers (elke computer heeft een IP adres, dat wordt gemeten, als Doorbraak twee keer wordt geopend op een dag door dezelfde bezoeker, zijn dat twee bezoeken of sessies maar één unieke bezoeker.). Er werden toen 157.609 pagina’s geopend. Toen al stelden we daar vragen bij: het maandblad Doorbraak had een oplage van 7.500 exemplaren.

In 2013 werd Doorbraak.be een nieuwe poot van de toen nieuwe vzw Stem in ’t Kapittel, de uitgever van Doorbraak. Een eigen dynamiek van de site, onder leiding van onze toenmalige chef-politiek Peter De Roover bracht ons dat jaar naar 519.624 bezoeken, een groei van 704%, 166.504 unieke bezoekers (+456%) en er werden 1.232.069 bladzijden geopend. Toen waren we daar ronduit euforisch over, een onverhoopt succes noemden we dat. Dat succes is een argument geweest om met de uitgave van het maandblad te stoppen in december 2013, en al onze energie te richten op Doorbraak.be. Dat was blijkbaar de meest geschikte manier om mensen te bereiken en om te opiniëren.

2014 zette die groei door: 846.501 (+63%) keer werd Doorbraak.be in dat jaar geopend door 298.109 bezoekers (+79%) en 1.867.281 geopende pagina’s. De procentuele stijging is minder spectaculair maar toch nog altijd betekenisvol. En we hadden het gevoel dat er meer in zat.

Dat bleek ook in 2015. In de tweede helft van het jaar bleek dat we weer een stapje voorwaarts hadden gezet. Prognoses toonden aan dat meer dan 1 miljoen bezoeken misschien wel haalbaar waren. November en december 2015 waren extreem goed, de beste maanden uit het bestaan van Doorbraak.be, maar toch haalden we het net niet, 999.056 keer werd de website van Doorbraak geopend in 2015. Een schitterend resultaat, een stijging met 18%, maar tegelijk een kleine ontgoocheling, zij het enkel een symbolische. Een stijging met 18% lijkt misschien bescheiden, maar als het laaghangend fruit al geplukt is, en je besteedt geen cent aan marketing, dan is dat een heel goed resultaat. Ook het aantal unieke bezoekers steeg, naar 382.783 (+28%), en samen openden die 2.126.483 pagina’s. Ook in 2016 opent een gemiddelde bezoeker van Doorbraak meer dan twee pagina’s per bezoek.

Maar

Er is een keerzijde aan het succes. De operationele kosten, de webstek en de artikels maken, zijn hoger dan de opbrengsten, zeker als je een gratis site wil zijn. Voor de commerciële advertentiemarkt zijn we te klein (en met reuzen als HLN.be is er zelfs geen vergelijking mogelijk) of ‘te gekleurd’ (alsof andere media kleurloos zijn). We blijven dus afhankelijk van giften van lezers, grote en kleine. Gelukkig zijn die er. Bedankt! Er komen elke maand giften binnen en de Raad van Bestuur van de vzw, is actief op zoek naar sponsors, giften en middelen om de groei van Doorbraak te financieren. Succes kan ook te groot worden, het managen neemt steeds meer tijd in beslag, van steeds meer mensen die allemaal vrijwilligers zijn. Ja, auteurs worden betaald, met grote dank aan die auteurs die elk jaar opnieuw laten weten dat een (kleine) vergoeding niet hoeft (ook dat houdt het financieel haalbaar).

En nu klaar en duidelijk en voor eens en altijd op (virtueel) papier: neen wij hebben geen (al dan niet politieke) geldschieter. In geval van tekorten worden onze rekeningen niet door deze of gene partij of organisatie aangezuiverd. We zijn zelfstandig, ook financieel. Dus: noch de N-VA, noch het Vlaams Belang, noch de VVB houden ons financieel boven water. En omdat mij dat steeds weer wordt gevraagd, verduidelijk ik ook het volgende even: het is niet zo dat wie een lidmaatschap van de VVB betaalt, automatisch Doorbraak steunt. Dat was tot 2013 het geval, nu niet meer.

Aan u

Nu is het aan u. Als u wil dat Doorbraak ook in 2016 een succes is, kan u verschillende initiatieven nemen:

  1. Onze artikels blijven lezen.
  2. De artikels die u goed vindt, delen (niet enkel ‘liken’) op de verschillende sociale media.
  3. Ons financieel steunen (kijkt u eens naar het abonnementsgeld dat u betaalt voor andere media, en vraag u dan af wat Doorbraak u waard is). Steunen kan op verschillende manieren:

Klik hier en stort onmiddellijk iets online.

Maandelijkse steun: per overschrijving: (download het formulier) of via uw PC-banking: surf naar de webstek van uw bank en geef een permanente opdracht ten gunste van de uitgever van Doorbraak, ‘vzw Stem in ’t Kapittel’ op rekeningnummer BE94 9730 8629 8914 (IBAN) ARSPBE22 (BIC-code), of stort maandelijks een bedrag via uw kredietkaart.

Eenmalige gift: Via onze dotatiepagina, of via overschrijving op het genoemde rekeningnummer BE94 9730 8629 8914 (IBAN) ARSPBE22 (BIC-code) van: vzw Stem in ’t Kapittel (uitgever van www.doorbraak.be), Collegelaan 106, 2100 Deurne of via uw kredietkaart via online banksysteem.

U kan Doorbraak ook opnemen in uw testament, daarvoor neemt u best contact op met ons: [email protected] .

Uw gift helpt ons om onze plannen te realiseren, is een steun voor een divers perslandschap. 

Veel leesgenot op Doorbraak in 2016.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak