fbpx


Binnenland, Politiek
coronavirus

‘Lockdowndebat? Er was geen debat’

Vlaams Belang presenteert eigen onderzoeksrapport over covidbeleidVlaams-Belang-fractievoorzitter Barbara Pas en VB-parlementslid Dominiek Sneppe stapten medio juni uit de ‘bijzondere covidcommissie’ van het federale parlement. Voor hen had er van in het begin van de crisis een onafhankelijke onderzoekscommissie met volle bevoegdheden moeten komen. De covidcommissie was daar maar een flauw doorslagje van. Toen Pas – mederapporteur in de commissie – niet bij de werkzaamheden werd betrokken, en de Vivaldi-meerderheidspartijen achter gesloten deuren samen al eigen aanbevelingen hadden klaargestoomd, was voor de Dendermondse politica de maat vol.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Vlaams-Belang-fractievoorzitter Barbara Pas en VB-parlementslid Dominiek Sneppe stapten medio juni uit de ‘bijzondere covidcommissie’ van het federale parlement. Voor hen had er van in het begin van de crisis een onafhankelijke onderzoekscommissie met volle bevoegdheden moeten komen. De covidcommissie was daar maar een flauw doorslagje van. Toen Pas – mederapporteur in de commissie – niet bij de werkzaamheden werd betrokken, en de Vivaldi-meerderheidspartijen achter gesloten deuren samen al eigen aanbevelingen hadden klaargestoomd, was voor de Dendermondse politica de maat vol. Pas en Sneppe namen met hun exit het risico de oppositie nog minder slagkracht te geven.

Zij beloofden echter wel een afzonderlijk en diepgaander rapport, dat zij in alle luwte en onafhankelijkheid zelf zouden samenstellen, op basis van wat zij in de commissie tot dan hadden gehoord tijdens de 33 parlementaire hoorzittingen met ‘experten’ uit allerlei vakgebieden. Dat eigen VB-rapport moet de concurrentie aangaan met de officiële aanbevelingen, die klaar zijn, maar waarover in het parlement nog een debat moet komen – waarschijnlijk na het zomerreces.

Buiten de mainstream

Dat het VB-rapport anders is, blijkt bij publicatie vooral in de dingen die het durft aankaarten. Opvallend is bijvoorbeeld dat het VB de mening van Sam Brokken opneemt. Deze gezondheidswetenschapper werd door de Limburgse PXL-Hogeschool ontslagen na een zogenaamd ‘omstreden’ deelname aan een debat in De Zevende Dag. Brokken was tijdens de crisis een van de weinige wetenschappers die publiek durfde pleiten voor een specifiekere en meer verstandige aanpak van het coronavirus, weg van lockdowns. Volgens Brokken heeft deze crisis qua aantal doden meer weg van een zware griepepidemie dan van een ongekend dodelijke epidemie. Brokken hoedt zich daarbij ook voor het effect van angst en paniekzaaierij op de ziekte- en sterftecijfers.

Het VB citeert Brokken specifiek in het kader van de hetze die andere stemmen te beurt vielen wanneer ze gefundeerd van mening verschilden met het officiële covidnarratief. Uit het rapport: ‘Van de gehele bevolking behoort ongeveer 95% tot de mainstream, 5% valt hier buiten. De grootste groep van artsen, proffen, onderzoekers, zorgverleners en anderen, bevindt zich dus evenzeer binnen de hoofdstroom. Angst ontziet niemand, ook hen niet, en dan is het makkelijker het overheidsnarratief te volgen, of het niet in vraag te stellen, wanneer je niet onmiddellijk zelf een antwoord klaar hebt. Dat merkte ik eveneens bij mijn collega’s. Met sommige kon ik openlijk over mijn standpunten praten, met anderen niet. Wellicht ligt dit mede aan de basis van mijn ontslag,’ zo citeert het rapport een interview met Sam Brokken.

Debat?

Het officiële advies van de bijzondere covidcommissie maakt zelfs gewag van het feit dat het ‘coviddebat’ al zou hebben plaatsgevonden, en er altijd gefundeerde discussie was over de doelstellingen van een lockdown. ‘Over welk debat hebben ze het? Wij hebben geen debat gezien,’ zo vat het VB samen in zijn eigen rapport.

Een ander opmerkelijk verschil tussen het VB-rapport en het officiële rapport, is het verschil in visie over soevereiniteitsoverdracht. Het VB verschilt met de officiële experten van mening dat de crisis meer op het Europese niveau moet worden aangepakt. ‘De experten stellen in hun rapport dat de Europese instanties de kans hebben gemist om tijdens deze crisis het voortouw te nemen. Het Vlaams Belang heeft dat anders ervaren. Europa heeft juist zaken naar zich toegetrokken waarvoor het niet bevoegd was. Omdat er geen eensgezindheid kwam, werd uiteindelijk niets bereikt. Er ging vooral heel veel kostbare tijd verloren. In een crisis is dat nefast en is snel handelen levensnoodzakelijk. Al van in het begin was duidelijk dat het overleg binnen Europa niet goed verliep.’

Soevereiniteit

Enkele voorbeelden van mislukte Europese samenwerking zijn voor het VB de ieder-voor-zich-mentaliteit toen er in het voorjaar van 2020 te weinig mondmaskers waren in Europese landen. En daarna de late leveringen van vaccins en een inflatie van de bureaucratie ten nadele van publiek-private initiatieven. Het VB concludeert dan ook: ‘Elke lidstaat, of beter nog elke regio, moet zijn eigen beleid kunnen voeren, gebaseerd op epidemiologische en medische parameters, maar ook binnen het politieke en socio-economische kader dat in elke regio verschilt. Het Vlaams Belang ziet niet in wat de toegevoegde waarde exact zou zijn wanneer de EU ook voor het volksgezondheidsbeleid bevoegd zou zijn.’

Waarmee ze natuurlijk ook de specifieke Belgische situatie op de korrel nemen: in plaats van een herfederalisering van de gezondheidszorg waar de PVDA en Vooruit op aansturen, pleit de partij (uiteraard) voor een eigen Vlaams gezondheidsbeleid.

WHO

Tenslotte: het VB neemt als enige ook de slechte werking van de wereldgezondheidsorganisatie WHO op de korrel, en de politieke verwevenheid ervan met het communistische China. Door het virus bij zijn oorsprong in het najaar van 2019 weg te moffelen en veel te laat te reageren om politieke redenen, kan de WHO niet onafhankelijk werken. Daarom kunnen lokale politici zich ook steeds achter de WHO verstoppen om zelf hun gebrek aan handelen niet te moeten erkennen, zo claimt het Vlaams Belang.

De WHO pleitte bijvoorbeeld begin 2020 nog voor het openhouden van de grenzen tussen de EU en China, ook al hadden enkele Aziatische landen al eenzijdig beslist om de grenzen te sluiten voor Chinezen. Het VB vindt het bijgevolg vreemd dat mensen als Marc Van Ranst in de lente van 2020 dankbaar waren dat ‘de kordate Chinese aanpak de wereld een maand extra had gegeven.’ Het Vlaams belang pleit aldus voor een kritischere en minder naïeve houding van België ten aanzien van de WHO, ook al zijn we op het wereldtoneel een klein land.

Wie het 85-pagina’s tellende rapport van het VB zelf wil doornemen, die kan hier terecht. 

Christophe Degreef