JavaScript is required for this website to work.

Wannes Bok

Wannes is eindredacteur en journalist. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak.

‘Veilig en welvarend achter de dijken!’ Met die gedachte besloot wetenschapsjournalist Arnout Jaspers zijn boek ‘De klimaatoptimist’ te schrijven. Het werk is ons boek van de week.

‘De prijs van dertig jaar militaire verwaarlozing, morele politiek en zelfoverschatting is hoog’, pent Rob de Wijk in ‘Het nieuwe IJzeren Gordijn’. Het werk is ons boek van de week.

‘Dit is een tijd voor mensen die over grenzen durven nadenken, die grenzen durven stellen en grenzen bewaken’, zegt Mark Elchardus in ‘Over grenzen’. Het werk is ons boek van de week.

Huisarts Rudy Van Giel beschrijft in ‘Hoop’ hoe hij werd herleid tot een radertje dat paste in de machinerie zoals die de Broeders van Liefde voor ogen stond.