JavaScript is required for this website to work.

Hendrik Vuye

Hendrik Vuye is doctor in de rechten, master in de criminologie en master in de filosofie. Hij is gewoon hoogleraar Staatsrecht en Mensenrechten aan Universiteit Namen

De verkiezingscampagne trekt zich op gang. N-VA en PS staan opnieuw tegenover elkaar, maar moeten deze keer VB en PVDA in het oog houden.

Conner Rousseau geloofde blind in de sturende kracht van de staat en sommige van zijn voorstellen waren dan ook vrijheidsbeperkend.