JavaScript is required for this website to work.
post

Manifestatie tegen christenvervolging in Mechelen

Jeroen Van Hecke18/9/2014Leestijd 3 minuten

Volgens Jeroen Van Hecke heb je niet het recht om jezelf Vlaming te noemen als het vreselijke lot van de christenen en andere minderheden je koud laat. En dus roept hij op om te betogen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Het aantal schrikwekkende berichten uit het Midden-Oosten is niet meer te tellen. We krijgen zaken te zien die niet anders kunnen worden omschreven dan als barbaars: mannen die staan te grijnzen met afgehakte hoofden in de hand, een kindje dat angstig naar boven kijkt terwijl er een tiental mannen hun geweren op richten, vrouwen en meisjes die als seksslaven worden verhandeld en worden verkracht, … Hele bevolkings- en geloofsgroepen worden geterroriseerd en moeten vluchten of worden afgeslacht. Er is, kortom, een ware genocide aan de gang, en dus is er naastenliefde nodig. Hoe kunnen we immers ons gewone, gemakkelijke leventje ongestoord verder zetten wanneer er zo veel onschuldigen op zo’n barbaarse wijze vermoord worden? Het is bovendien geen ver-van-mijn-bed-show: hier, in ons land en in Europa, vlakbij onze huizen, worden duizenden moslims warm gemaakt om mee de jihad te gaan voeren. Er is dus ook een rechtstreekse bedreiging voor onze veiligheid.

Verschillende niet-islamitische bevolkings- en geloofsgroepen worden geviseerd, waaronder de christenen: zij worden gehaat en massaal uitgemoord. Daarom willen we door middel van een manifestatie opkomen voor de rechten van de christenen. We willen onze steun voor hen uitspreken en onze regeringen en de verschillende kerkgemeenschappen oproepen zich voor hen in te zetten. We zetten ons specifiek in voor de christenen, niet omdat de andere gemeenschappen ons niet interesseren, maar wel omdat ze enerzijds onnoembaar wreed behandeld worden en anderzijds omdat de media te veel zwijgen over hun verschrikkelijke lot. Met afschuw moeten we immers vaststellen dat zowel de media als vele politici en academici verblind zijn door (latent) antichristelijke sentimenten en de vele misdaden tegen christenen verzwijgen of minimaliseren en ze dus eigenlijk stilzwijgend goedkeuren en bevorderen. We hebben het hier over de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten, maar laten we niet de vele andere jihadistische moordpartijen op christenen wereldwijd vergeten, zoals in Nigeria door Boko Haram. Iedereen die de islamitische genocide op christenen stilzwijgend goedkeurt, maakt zich schuldig. Daarom willen we een krachtig signaal de wereld insturen: dat er wereldwijd miljoenen christenen op wrede wijze vermoord worden en dat we ons hun lot moeten aantrekken.

Met een kleine groep mensen en enkele leden van de Assyrische gemeenschap in onze contreien, zijn we samengekomen om te bespreken wat we kunnen doen. Wij zijn allen gelovige christenen die zich verbonden voelen met vervolgde christenen overal ter wereld. Daarom hebben we besloten om een manifestatie te organiseren, met als doel de publieke opinie bewust te maken van de ernst van de situatie en van het gevaar. Bovendien willen we onze politici, media en kerkleiders aanzetten tot daadwerkelijke actie. We willen niet slechts mooie verklaringen van hen, maar werkelijke hulp. Immers, wie bij een dergelijk drama onverschillig blijft, draagt een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Dat geldt eens te meer voor wie een hogere, verantwoordelijke functie bekleedt. Indien de situatie blijft zoals ze is, zullen we het ook zeker niet bij deze manifestatie houden. Zolang de islamitische genocide blijft plaatsvinden en onze media en politici zich blijven schuldig maken aan het stilzwijgend goedkeuren van die jihadistische gruweldaden, zullen wij blijven proberen hen een geweten te schoppen. De militaire actie van een coalition of the willing die nu onder leiding van NAVO-lidstaten op touw wordt gezet, is een goed begin maar niet voldoende.

Wereldwijd neemt de christenvervolging toe. In Syrië alleen al werden in 2013 minstens 1123 christenen gedood omwille van hun geloof. Behalve Noord-Korea bestaat de top-10 van landen waar de meeste christenen worden vervolgd louter uit islamitische landen. In de top-50 zijn zowat alle islamitische landen vertegenwoordigd. Dat is geen toeval: de islamitische leer staat wezenlijk vijandig ten opzichte van het christendom. Het Nasrani-symbool (zie afbeelding) is vergelijkbaar met de Jodenster, en geeft christenen de keuze: zich bekeren tot de islam, jizya betalen (belasting voor niet-moslims die een zogenaamd ‘dhimmi-statuut’ krijgen), of vluchten of vermoord worden. De perverse wegkijk-houding die traditionele media en gezaghebbende politici aannemen en die wellicht door heel wat landgenoten wordt gedeeld, is des te opmerkelijker wanneer we bedenken dat het christendom en het katholicisme Vlaanderen mee hebben gemaakt tot wat het is. Het is mede dankzij het christendom dat vele Vlamingen zich edelmoedig inzetten voor de samenleving. Ook de Vlaamse beweging is schatplichtig aan het katholieke geloof. Onze Vlaamse cultuur is nog steeds doordrongen van het christendom, en dus lijkt het ons onmogelijk om Vlaanderen te verdedigen zonder ook dat geloof te verdedigen.

Het moge duidelijk zijn: wij vinden dat wie zich het vreselijke lot van onze geloofsgenoten en andere minderheden niet aantrekt, het recht niet heeft om zich Vlaming te noemen. We roepen dan ook elke Vlaming op om te komen naar onze manifestatie op 27 september om 15u in Mechelen, opdat we onze broodnodige steun kunnen betuigen aan onze vervolgde christenbroeders; om onze leiders duidelijk maken dat we hun halfslachtige houding niet dulden; om te tonen dat Vlaanderen zijn culturele wortels, die mede door het christendom bepaald zijn en die gezaghebbende stemmen juist daaróm afwijzen, niet verwerpt maar juist liefheeft. Laten we dus massaal opstaan om dit enorme leed te veroordelen en om onze steun uit te spreken!

 

Jeroen Van Hecke, actief medewerker van de ‘MANIFESTATIE TEGEN CHRISTENVERVOLGING’

Alle informatie op: www.stopchristenvervolging.be
Facebookpagina manifestatie via: https://www.facebook.com/events/713497225352242/

Doorbraak publiceert graag en regelmatig artikels die door externe auteurs worden aangebracht. Deze auteurs schrijven uiteraard in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid.

Commentaren en reacties