fbpx


Multicultuur & samenleven

Marc Van Ramadan
Is het toeval dat uitgerekend wanneer de ramadan van start gaat door de overheid wordt geopperd dat tijdens het weekend een avond zou mogen worden doorgebracht met eenzelfde groep van maximaal tien familieleden en/of vrienden?

Alleszins is het weer die tijd van het jaar: de VRT en andere mainstream media gaan de komende 30 dagen weer zo goed als dagelijks de gebruikelijke ramadan-leugenpropaganda over u heen storten. Knuffelmoslims en -imams, zoals Khalid Benhaddou zopas in De Afspraak, zullen kritiekloos hun misleidende ‘thee en koekjes’-versie van de islam mogen verkondigen.

Marc & Othman

Een week geleden werd deze geestelijke martelgang reeds ingezet met een symbolisch beeld: viroloog – en ondertussen BV – Marc Van Ranst die op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, waar de criminele, illegale economie groter is dan de legale en niet onze maar de islamitische cultuur het straatbeeld domineert, als volleerd dhimmi uitlegt hoe de ramadan dit jaar, in tijden van corona, zal plaatsvinden.

Een expliciete liefdesverklaring van zelfverklaard sharia-aanhanger Othman El Hammouchi aan Marc Van Ranst liet dan ook niet lang op zich wachten. ‘Als we sociale media als barometer mogen nemen’, schreef Othman El Hammouchi in De Morgen, dan ‘zijn allochtonen dol op Van Ranst’. Sociale media geven echter een zeer beperkte kijk op de (‘allochtone’) bevolking. El Hammouchi heeft ook geen onderzoek verricht. Hij gaat louter voort op een aantal posts die hij heeft gezien. Elke statisticus, zeker de gerenommeerde dr. Niel Hens die u door corona heeft mogen leren kennen, zal u vertellen dat anekdotisch bewijs geen bewijs is (een uitspraak die nota bene ook El Hammouchi zelf weleens heeft gedaan).

https://twitter.com/ElHammouchiOthm/status/1251062922815643650

Dat heel wat mensen, ook ‘allochtonen’, zich over Van Ranst positief uitlaten, staat buiten kijf. Zelden immers werd één welbepaalde professor zo overmatig in de media opgevoerd en kritiekloos gehypet. Iets in mij zegt dat de uitgesproken PVDA-ideologie van Van Ranst daar voor iets tussenzit. Mocht Van Ranst op Twitter een N-VA- of VB-achtig verhaal brengen en op dezelfde virulente wijze tekeergaan tegen mensen van socialistische, groene, liberale of christendemocratische snit, hij zou allicht niet ‘onvermoeibaar van studio naar studio hollen’, zoals El Hammouchi vol bewondering schrijft. El Hammouchi en Van Ranst hebben overigens gemeen dat ze op Twitter slechts twee dingen doen met mensen die immigratie- of islamkritisch zijn: hen uitschelden voor ‘racist’ of ‘fascist’, en hen blokkeren.

Diversiteit

Ondanks de enorme diversiteit in de ‘allochtone’ ‘gemeenschap’ – Chinezen, Brazilianen, Russen, Polen, Perzen, Congolezen, Armeniërs, Koerden, Assyriërs, hindoes, joden, boeddhisten, alevieten, … – verwijst El Hammouchi met de termen ‘allochtonen’ en ‘andersgekleurde medemens’ eigenlijk slechts naar één groep: de moslims. Centraal in zijn betoog staat Van Ransts omarming van de ramadan in het interview afgenomen op de Borgerhoutse Turnhoutsebaan. Ook uit een van Van Ransts dwaze ramadan-tweets blijkt dat hij echt denkt dat christelijke principes zoals ‘naastenliefde’ en ‘verdraagzaamheid’ van toepassing zijn op de ramadan (probeer als moslim maar eens openlijk niet mee te doen!) Het potsierlijke bochtenwerk van Van Ranst inzake onder meer coronatesten, quarantaine en mondmaskers – perfect te volgen via professor Frank Thevissen – staat in schril contrast met zijn rechtlijnige dhimmigedrag en domheid over de islam.

Ramadan

Voor El Hammouchi staat Van Ransts respect voor de ramadan gelijk aan ‘basisrespect voor zijn andersgekleurde medemens’. El Hammouchi doet hiermee aan ‘racificatie’, namelijk ‘iets tot een rassenkwestie maken wat daar in feite niets mee te maken heeft’ (dr. Paul Cliteur). Bovendien verengt hij ‘allochtonen’ tot moslims, terwijl heel wat mensen met een migratieachtergrond niets (willen) te maken hebben met islamitische tradities en zich storen aan de overmatige, vergoelijkende aandacht die journalisten en politici elk jaar opnieuw aan de ramadan besteden. Een stem die men in dat verband nooit zal opvoeren, is die van de Iraans-Nederlandse (ervarings)deskundige Afshin Ellian, die de ramadan ‘Allahs geweld tegen het menselijk lichaam’ noemt (het is erg ongezond, zich uithongeren en vervolgens schranzen). Bovendien, aldus Ellian, ‘verheerlijkt de ramadan een behoorlijk gewelddadig boek’. Veiligheidsdiensten van over de hele wereld steken tijdens de ramadan een tandje bij, want doorgaans neemt in die periode de jihad-dreiging toe.

Telkens als men over de ramadan spreekt, zou men erbij moeten vertellen dat vele miljoenen mensen wereldwijd – ‘geboren’ moslims én niet-moslims – elk jaar opnieuw onder de regels van de ramadan lijden. Ze willen eigenlijk niet meedoen maar móeten; ze worden onder druk gezet door middel van chantage, intimidatie of bedreiging, ‘overtreders’ worden gestraft. De inherente tirannie van de ramadan en het leed negeren dat de ramadan bij velen veroorzaakt, ook bij ons, is schandalig en onmenselijk.

In wiens naam?

Bij El Hammouchi is de wens de vader van de gedachte. ‘We zullen niet achterdochtig zijn wanneer Van Ranst kritiek uit of ons aanmaant om het beter te doen,’ schrijft hij. In wiens naam denkt El Hammouchi te spreken? Hoeveel moslims in steden als Brussel en Antwerpen kijken naar Terzake of De Afspraak, lezen Vlaamse kranten en kennen dus Van Ranst? En hoeveel daarvan volgen het corona-advies van virologen of de overheid? Het Nederlandse programma Nieuwsuur draaide een reportage in de wijk Poelenburg (Zaandam), waar 60% van Turkse afkomst is. Conclusie: zij luisteren, ook inzake corona, naar de Turkse president Erdogan en niet naar de Nederlandse premier Rutte of virologen.

In De Afspraak zei presentator Bart Schols: ‘Bart De Wever liet verstaan dat er in Antwerpen bepaalde gemeenschappen zijn waar het bijzonder moeilijk is om dat verhaal (inzake het coronavirus, SvR) verkocht te krijgen. Hij expliciteert niet welke gemeenschappen, dus dat gaan we ook niet doen.’ Nog altijd is er veel politieke correctheid. Ook Van Ranst wilde niet gezegd hebben over welke gemeenschappen het gaat, laat staan dat hij zou willen analyseren hoe het komt dat het met name mensen binnen moslimgemeenschappen zijn die mentaal nog altijd in het land en de cultuur van herkomst leven. Zéker in tijden van corona is dat levensgevaarlijk. Terwijl Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels stelt dat maar liefst 30% van de leerlingen in Antwerpen niet eens bereikt kunnen worden, klinkt het eufemistisch dat ‘jongeren influencers nodig hebben’.

Liegen

Ik weet wel waarom sommige moslims op sociale media echt dol zijn op Marc Van Ranst: omdat hij hen naar de mond praat en op sociale media zowat iedereen die islamkritisch is al twitterend brandmerkt als ‘racist’ of ‘fascist’ en/of blokkeert. Het gaat zelfs zover dat Van Ranst een oprechte opmerking of vraag inzake het coronavirus met veel minachting weglacht of negeert wanneer de afzender iemand is met de ‘verkeerde’ politieke kleur. En vervolgens durft hij met droge ogen te beweren: ‘Ik kan virologie en politiek perfect scheiden.’

Wie zó kan liegen, die heeft een grote toekomst op de lijst van een traditionele politieke partij of… van de PVDA (eventueel als onafhankelijke). Ik zou dat toejuichen: het heeft het voordeel van de duidelijkheid en ik kan niet wachten om met hem het inhoudelijke debat aan te gaan dat hij op Twitter voortdurend ontloopt.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.