JavaScript is required for this website to work.
post

De leugens en scheldpartijen van Othman El Hammouchi

De vraag dringt zich op: in welk soort samenleving hoort El Hammouchi eigenlijk thuis?

Sam van Rooy1/11/2018Leestijd 8 minuten
Sam Van Rooy en Othman El Hammouchi in debat bij de NSV in Gent

Sam Van Rooy en Othman El Hammouchi in debat bij de NSV in Gent

foto © NSV Gent

Sam Van Rooy reageert op de leugens die Othman El Hammouchi op Doorbraak schreef over het racisme van het Vlaams Belang.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Als studiedienstmedewerker en kersvers verkozen Antwerps gemeenteraadslid van het Vlaams Belang kan ik niet anders dan reageren op de  leugens die Othman El Hammouchi op Doorbraak mocht schrijven. Het is helaas niet de eerste keer dat El Hammouchi flagrante leugens verkoopt, zoals ik in een van mijn vorige artikels ‘Islamkritiek is geen racisme’ heb laten zien.

Deportatie

Leugen 1: ‘Een van de officiële standpunten van de partij is nog steeds de massadeportatie van mensen die zich niet wensen ‘aan te passen aan “onze waarden”’ naar hun ‘landen van oorsprong’. Hoe bepaal je de ‘landen van oorsprong’ van de derde generatie van Vlaamse allochtonen? Juist ja, door hun huidskleur en hun genetische samenstelling.’

Hier komt absoluut geen ‘genetische samenstelling’ of ‘huidskleur’ bij kijken. Men kan eenvoudigweg de (eerste) nationaliteit van iemands (groot)ouders nagaan. Zo hanteert de Vlaamse overheid voor ‘personeelsleden met een migratieachtergrond’ (of ‘allochtonen’) de volgende definitie: ‘Medewerkers met een niet-Belgische nationaliteit als huidige of eerste nationaliteit, of medewerkers van wie minstens één ouder niet de Belgische nationaliteit heeft als eerste nationaliteit.’ Voorts spreken wij over het afnemen van de Belgische nationaliteit van mensen met een dubbele nationaliteit die bepaalde criminele feiten plegen, sharia of jihad prediken (of verkiezen, zie hierna) of jihadistische plannen maken of uitvoeren, teneinde die mensen uit te zetten.

Sharia

Leugen 2: ‘Zoals ik namelijk bij vorige gelegenheid geargumenteerd heb druist de intentie van het Vlaams Belang om alle Vlaamse moslims te deporteren die hun religie niet afzweren flagrant in tegen de vrijheid van denken die gewaarborgd wordt door de liberale rechtsstaat, de grondwet, het EVRM en elk vrijwel ander mensenrechtenverdrag dat ons land ooit getekend heeft.’

Het is onze visie, nota bene bekrachtigd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de islamitische wet of sharia, die is gebaseerd op de wil van Allah en opgelegd is door Allah, haaks staat op de liberale rechtsstaat, de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In een eerder artikel op Doorbraak schreef ik daarover: ‘De sharia is onverenigbaar met de fundamentele beginselen van de democratie, zoals die worden verwoord door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM). Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van Refah Partisi en anderen tegen Turkije (arrest van 13 februari 2003). De Refah-partij wilde in Turkije de sharia invoeren. De voorzitter van Refah Partisi, Necmettin Erbakan, had alle moslims in Turkije opgeroepen om te stemmen op Refah Partisi omdat alleen die partij voor het invoeren van de superieure Koran zou strijden.’ De sharia is een totalitair systeem dat voortvloeit uit de Koran en de Hadith, lees daarover dit uitmuntende artikel van de Nederlandse arabist Simon Admiraal. De Koran, bron van de sharia, heeft dan ook dringend een ‘update’ nodig, zoals ik betoogde in ‘Pleidooi voor een nieuwe Koran’.

Pas nog heb ik in een debat met El Hammouchi het volgende geantwoord op de vraag wanneer remigratie aan de orde is (u kunt het ook zelf beluisteren, vanaf 1:16:23):

‘Meneer El Hammouchi heeft er eigenlijk zelf al naar verwezen, maar hij heeft mij niet zo heel goed geciteerd. Wij hebben als Vlaams Belang eens gezegd: wie als moslim de sharia wil, die hoort hier natuurlijk niet thuis en die bieden wij graag een enkeltje naar het eigen land aan. En dan is natuurlijk de vraag: hoe bepaal je dat? Want u [El Hammouchi] zegt zelf dat u de sharia volgt. Ik heb daar, zoals ik heb laten merken, mijn grootste bedenkingen bij, want ik heb u dan gevraagd: vinden de islamitische rechtsscholen dat eigenlijk ook [dat u de sharia volgt]? U heeft daar op geantwoord: ik hoop het, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik denk toch dat als je aan een moslim zou zeggen: wat wilt u, wilt u sharia of wilt u onze vrije democratische rechtsstaat? Als je exact díe keuze voorlegt – en u zult zeggen, meneer El Hammouchi: er is geen tegenspraak in die keuze, ik zeg van wel – en als die moslim dan zegt: ik verwerp de vrije democratische samenleving en ik kies voor sharia, wel die mensen zou ik graag als eerste remigreren, dat kan ik u wel zeggen. Want dat zijn de mensen die er in onze wijken dus voor zorgen dat die vrouwen niet mogen buitenkomen, bijvoorbeeld.’

Met ‘die vrouwen’ verwees ik naar een eerdere passage van mezelf in datzelfde debat (vanaf 24:00) waarin ik een Franse reportage aanhaal waaruit is gebleken dat in moslimwijken vrouwen uit het straatbeeld worden verbannen.

‘Racisten en anti-liberalen

Leugen 3: Het Vlaams Belang is ‘een partij die gevuld is met racisten en anti-liberalen’.

Dit is een gratuite bewering die door El Hammouchi niet wordt onderbouwd, maar hij mag het van Peter Casteels in Knack van deze week herhalen: ‘Het Vlaams Belang is wel degelijk nog altijd een racistische partij’, aldus El Hammouchi, nota bene op het moment dat zelfs de rechter heeft geoordeeld dat het Vlaams Belang ‘niet racistisch of discriminerend is’. Pittig detail: tegen Casteels vertelde El Hammouchi dat ik in ons debat zou hebben gezegd dat wij ‘moslims willen dwingen een document te ondertekenen waarin ze de koran afzweren. Als zij dat niet willen, worden die moslims collectief uitgezet’. Ik wees Casteels desgevraagd op de link naar het debat, zodat hij kon nagaan wat ik werkelijk heb gezegd. Toch wordt El Hammouchi in Casteels’ Knack-artikel geciteerd dat wij het idee zouden hebben om ‘massaal moslims te deporteren’, zonder mijn verduidelijking en nuance. Casteels beweert nu dat het ‘een fout’ is dat dit erin is blijven staan.

Debat

https://www.facebook.com/NationalistischeStudentenverenigingGent/videos/306526150138744/

Hoewel het geluid niet altijd even goed is, adviseer ik u het door NSV Gent georganiseerde debat tussen El Hammouchi en mezelf te bekijken, met name het fragment van 15:30 tot 24:00. Daarin minimaliseert en vergoelijkt El Hammouchi eerst het dhimmistatuut dat onder de sharia geldt voor onder meer joden en christenen, die daardoor een speciale hoofdelijke dhimmi-belasting (jizya) moeten betalen aan de islamitische autoriteit en de facto worden gedegradeerd tot tweederangsburgers (zie over ‘dhimmitude’ dit topartikel van de Nederlandse arabist Hans Jansen).

El Hammouchi: ‘Ik ben het met u eens, ik ben ook tegen islamisering’

Vervolgens geeft El Hammouchi toe dat ‘een islamitische staat niet is gebaseerd op, zoals bij ons, een notie van de natie en burgerschap, maar wel op de islam, en dus dat de publieke ruimte een islamitisch karakter heeft, terwijl bij ons idealiter dat karakter liberaal en neutraal is’. Waarna hij aan mij zegt: ‘Ik zal het voor één keer eens met u eens zijn: ik ben ook tegen islamisering in de zin dat dit een seculiere samenleving is en ik heb geen enkele intentie of verlangen om dat te wijzigen.’ Klinkt goed, maar de tijd en energie die El Hammouchi steekt in het fel reageren op eenieder die de islam(isering) bekritiseert of wil terugdringen, evenals de manier waarop hij dat doet, vertellen een ander verhaal.

‘Complete onnozelaar van een vrouw’

https://twitter.com/SamvanRooy1/status/1056468062289977344

Zo spreekt El Hammouchi in zijn artikel over ‘de vele degoutante sociale media-posts van VB-leden’, terwijl hijzelf pas nog heeft getweet dat als zijn dochter de islam zou verlaten, zij wat hem betreft ‘dood’ is. Ook beet El Hammouchi heel wat mensen ‘Loop naar de hel’ of ‘Val dood’ toe. Maar het is vooral de giftigheid waarmee hij een ervaringsdeskundige als Darya Safai viseert en uitscheldt (voorbeeld), omdat ze scherpe kritiek geeft op de islam(isering), die tekenend is. El Hammouchi haalt vaak uit onder de gordel (voorbeeld) en speelt op de vrouw (voorbeeld). ‘Complete onnozelaar van een vrouw’, zo schold El Hammouchi haar uit. Hij tweet naar en over Safai als een moslimfundamentalist die een nestbevuiler, een verrader, een afvallige aanpakt: hatelijk en meedogenloos. Het ontlokte Koen Roeffaers de pertinente tweet: ‘Misplaatste persoonlijke aanvallen brengen niets bij aan het debat, zeker niet wanneer ze in crescendo gaan. Integendeel zelfs. Gedraag u eens een klein beetje en liefst niet als digitale variant van roepend en intimiderend straattuig.’

‘Jullie seculiere dictatuur zal wel zwichten’

Na die hatelijke scheldpartijen werd zelfs een parodie-account genaamd ‘Zotte Othman’ in het leven geroepen. Nadat El Hammouchi ook Assita Kanko aanviel als ‘anti-islamitische seculiere fundamentalist’ (met zulke bewoordingen werd ook de moedige Ayaan Hirsi Ali uit Nederland gepest) en als iemand die geen ‘deftig Nederlands’ spreekt, noemde iemand hem ‘Grothman’.

Alleszins heeft El Hammouchi’s twittergedrag soms wel het voordeel van de duidelijkheid, zoals toen hij stelde: ‘En ik zal sharia blijven praktiseren, of U het nu leuk vindt of niet. En via de rechtbanken zal jullie seculiere dictatuur wel zwichten. Bah.’ Ondertussen blijft vriend Philip Roose El Hammouchi ook nu nog steunen. Hij noemde het zelfs ‘genant’ dat iemand die hier niet geboren en getogen is (Darya Safai) vindt dat Othman hier niet thuishoort. Ik heb daar aan het adres van Roose als volgt op gereageerd: ‘Het is gênant dat je niet blijkt in te zien dat sommigen die hier niet geboren en getogen zijn wél onze westerse vrijheidswaarden omarmen (of zelfs passioneel verdedigen), terwijl sommigen die hier wel geboren en getogen zijn trekken vertonen van een moslimfundamentalist.’

‘Ja maar, ik ken Vlamingen die…’

Een loyale vriendschap is op zich iets moois, maar Roose verkoopt nu bijna standaard de typische politiek correcte praatjes om de islam te vergoelijken en te verschonen, nepargumenten die de door hem zo bestreden linkerzijde al zolang gebruikt. Nadat El Hammouchi tweette dat, mocht zijn dochter de islam verlaten, zij wat hem betreft ‘dood’ is, tweette Roose: ‘Ik ken Vlamingen die om veel futielere redenen jarenlang geen contact hebben met familieleden, en zelfs kinderen. Othman is 19 en zal hopelijk van mening veranderen.’

Los van het feit dat Roose Vlamingen kennelijk definieert als niet-islamitisch, is het feit dat je Vlamingen kent die bedenkelijke of wansmakelijke daden stellen absoluut geen argument wanneer het gaat om bepaalde verderfelijke en inhumane geplogenheden die vervat zijn in of logisch voortvloeien uit de islamitische leer, of die tot de islamitische mores behoren en dominant zijn in de islamitische cultuur. Overigens is die ‘dood’ waar El Hammouchi het over heeft volgens de sharia en in heel wat moslimlanden letterlijk te nemen. Dat is de reden waarom (potentiële) ex-moslims ook in het Westen worden geïntimideerd of met de dood worden bedreigd en doorgaans niet uit de kast durven te komen.

‘Islamisering’

Alleszins is het bijzonder nuttig om El Hammouchi te volgen op Twitter: wanneer hij de term islamisering gebruikt, doet hij dat slechts om dat proces en die voortschrijdende evolutie te minimaliseren en te bagatelliseren. Doorgaans zet hij de term ook tussen aanhalingstekens. Op de vele honderden voorbeelden van islamisering in onze samenleving die ik in mijn boek opsom, gaat El Hammouchi eigenlijk niet in, tenzij om erop te hameren dat zulks in onze ‘liberale rechtsstaat’ (‘LR’) nu eenmaal de vrijheid van religie en de vrijheid van moslims is. In het debat dat ik met hem voerde werd dat duidelijk: dat in hele wijken in Frankrijk vrouwen uit het straatbeeld zijn verbannen en moslimmannen hun vrouw, moeder, dochter, zus, tante of nicht thuishouden, domineren en onderdrukken, keurde hij uiteindelijk wel af nadat ik hem daar verontwaardigd toe bleef uitdagen. Vervolgens echter beweerde hij dat zulke geïslamiseerde wijken, waar moslims de meerderheid uitmaken, vrouwen uit het openbare leven worden verbannen en meisjes en vrouwen mits toestemming alleen gesluierd buitenkomen, niets met de islam te maken hebben. Bovendien verklaart hij dus tegelijkertijd zijn eigen 18-jarige dochter ‘dood’ mocht het meisje beslissen geen hoofddoek meer te dragen. De volgende vraag dringt zich dan ook op: In welk soort wijk of samenleving hoort Othman El Hammouchi eigenlijk thuis?

De oplossing?

Gevraagd naar een serieuze, structurele oplossing voor die geïslamiseerde wijken, gaf El Hammouchi geen bekorend antwoord, want in een vrije samenleving moet de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeien met het leven van de burger, en ze mag zich zeker niet tiranniek gaan gedragen of een bepaalde levensstijl opleggen. Ziedaar de catch 22 waarin we ons als gevolg van decennialange en aanhoudende moslimimmigratie bevinden: laten we die moslimwijken vrij en laten we de moslims er, zoals het een democratische rechtsstaat betaamt, hun ding doen in het kader van onze vrijheid van religie, van vereniging, van meningsuiting enzovoort, dan islamiseren hele buurten en stadsdelen tot een geïslamiseerd, onvrij getto; willen we dat voorkomen of tegengaan, dan dringen steeds drastischere, ingrijpendere en tiranniekere maatregelen zich op – beleidsdaden die haaks staan op onze vrije samenleving.

Zo wil de Noorse regering nu ‘dat er geen nieuwe immigranten meer worden gehuisvest in wijken waar nu meer dan 30 procent van de bevolking een immigratieachtergrond heeft’. Als, en dat is de essentie van mijn boek ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’, de immigratiestroom van moslims – die steevast ook een significant percentage moslimfundamentalisten met zich meebrengt – niet wordt gestopt, dan zal voor ons de keuze tussen de pest (een geïslamiseerde samenleving) en de cholera (een seculiere dictatuur) steeds klemmender worden en wordt het eindstation een ellendige Midden-Oosterse samenleving waar geweld, angst, onderdrukking en armoede de toon zetten. It’s the demography, stupid!

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. In 2014 was hij 1e opvolger voor het EU-parlement. In 2011 was hij beleidsmedewerker bij de PVV van Geert Wilders. Van 2012 tot en met 2018 werkte hij als studiedienstmedewerker en perswoordvoerder voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering', 'De islam. Kritische essays over een politieke religie', 'Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU'). Zijn website: www.samvanrooy.be.

Commentaren en reacties