fbpx


Geen categorie

Islamkritiek is geen racisme

Een repliek op Othman El Hammouchi.


racisme - islam

Herman De Croo heeft gesteld dat binnen 13 jaar ‘70 procent van de Antwerpse kiezers geen Belg meer zal zijn’. Hij heeft gezegd zijn ‘hand ervoor in het vuur te steken dat de burgemeester van Antwerpen binnen twee generaties Turks, Marokkaans of zwart zal zijn’. De Croo noemde dus eerst twee nationaliteiten (‘Marokkaans’ en ‘Turks’), maar vervolgens had hij het over een huidskleur (‘zwart’). Waarom? Is De Croo soms een racist? Wat als De Croo had gezegd zijn ‘hand ervoor in het vuur te steken dat de burgemeester van Antwerpen binnen twee generaties Somalisch, Ethiopisch of bruin zal zijn’?

Politiek correcte censuur

Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter heeft gisteren in de Kamer gezegd dat De Croo gelijk heeft. Daarbij citeerde Dewinter De Croo, maar kennelijk beging hij een halsmisdaad door in plaats van ‘een zwarte’ ‘een neger’ te zeggen. De Kamer stond op stelten, de (sociale) media ook en de term ‘neger’ werd door Kamervoorzitter Bracke, op vraag van PS-volksvertegenwoordiger Ahmed Laaouej, zelfs uit het verslag geschrapt. Dat is politiek correcte censuur, een vrije democratische rechtsstaat onwaardig.

Onzin

Othman El Hammouchi spreekt, in een opiniestuk op vraag van de VRT, zelfs van ‘ranzig openlijk’ en ‘puur, onversneden racisme‘. Dat is potsierlijke onzin. El Hammouchi beweert dat Dewinter ‘niet naliet zijn onvrede te uiten over de mogelijkheid van een Antwerpse burgemeester met een anders dan blanke huidskleur’. Dat klopt niet, want Filip Dewinter heeft in zijn toespraak in de Kamer letterlijk gezegd: ‘De immigratie-invasie is een massavernietigingswapen geworden om de identiteit en de culturele eigenheid van ons volk en van Europa uit te schakelen.’ Dat kan iedereen hier herbeluisteren. Vindt El Hammouchi dat het verwerpen van massa-immigratie, omdat het leidt tot de vernietiging van onze identiteit en culturele eigenheid, racisme is? Ik kan me dat moeilijk voorstellen, ook omdat El Hammouchi zelf te kennen heeft gegeven geen voorstander te zijn van massa-immigratie en bovendien al herhaalde malen heeft aangegeven identiteit en culturele eigenheid belangrijk te vinden.

Identiteit en cultuur

In zijn opiniestuk schrijft El Hammouchi niet te willen dat ‘centrumrechtse ideeën van nationale identiteit en cultuur, openbaar (sic) orde, hard werk, gecontroleerde migratie, enz. op een hoop worden gegooid met (…) racistische en etnocentrische ideeën (…).’ Maar zoals hierboven aangegeven doet El Hammouchi dat dus zélf door te negeren dat Dewinter het expliciet had over identiteit en cultuur, en níet over ras of huidskleur. Bovendien liegt El Hammouchi opnieuw wanneer hij vervolgens stelt dat Filip Dewinter ‘pleit voor de ‘collectieve uitwijzing’ van moslims’. Dewinter heeft daaraan immers toegevoegd, en dat is uiteraard essentieel, dat het moslims zou betreffen die aangeven de Koran of de sharia superieur te vinden en die zich niet willen inschrijven in ons normen- en waardenkader, en dit op basis van het ondertekenen van een soort ‘nieuwkomersverklaring’. Is dat racisme? De islam is geen ras, maar een religieuze ideologie, en er zijn moslims in zowat alle huidskleuren. De jihadist van Luik, Benjamin Herman, is een blanke autochtoon die zich heeft bekeerd tot de islamitische doctrine. Wie vindt dat zulke sharia- en jihad-moslims hier wél een plaats hebben, vindt het ontstaan van nog meer geïslamiseerde wijken zoals Molenbeek kennelijk geen probleem.

El Hammouchi maakt zich zorgen om ‘het blanke ras’

Maar het wordt nóg interessanter. Want sinds zijn recente opiniestuk in Doorbraak, getiteld ‘Waarom abortus moreel bankroet is’, wordt El Hammouchi zélf als racist bestempeld omdat hij daarin stelt dat abortussen ‘op termijn ook leiden tot het uitsterven van het blanke ras’. Want, zo schrijft hij: ‘religieuze conservatieven met een zwart-Afrikaanse of muzulmaanse achtergrond zijn zeer vruchtbaar en kennen beperkte abortus. Als organisaties als GAIA met alle macht ijveren voor het behoud van diersoorten, waarom dan niet van een stramien van de menselijke soort dat ons zoveel goeds heeft gebracht?’ Die passage wordt door El Hammouchi nota bene als volgt ingeleid: ‘Daarom wil ik er nog één bekommernis aan toevoegen die een publiek met een bredere rechtse stempel misschien zal beroeren: demografie. West-Europa kampt met een significante demografische achteruitgang bij de blanke, autochtone bevolking.’

Naast het expliciet spreken over (het uitsterven van) ‘het blanke ras’, gebruikt El Hammouchi dus ook de term ‘blanke’, een term die recent door de Nederlandse openbare omroep NOS is afgeschaft omdat hij, aldus de NOS, ’associaties oproept met rein en schoon, en zwart is dat dan blijkbaar niet’. ‘Blank’ is door de NOS en ook de Volkskrant vervangen door ‘wit’, omdat blank een racistische connotatie zou hebben. Dat is politiek correcte waanzin, vindt ook El Hammouchi, maar zelf gaat hij even politiek correct los op het gebruik van de term ‘neger’.

Racisme volgens Van Dale

‘Door te pas en te onpas gebruikt te worden lijkt het begrip racisme zelf zijn impact verloren te hebben. En dat is een verontrustend gegeven.’ Aldus El Hammouchi. Door het gebruik van bepaalde termen en kritiek op de islam, op massa-immigratie, op migrantengemeenschappen en op moslims vaak als ‘racisme’ te brandmerken, is de term ‘racisme’ de afgelopen decennia inderdaad op politiek correcte wijze uitgehold. Dat is een schande, want het echte racisme geraakt daardoor ondergesneeuwd. In zijn ijver om het islamkritische Vlaams Belang aan te pakken, heeft El Hammouchi zich daar zelf ook aan bezondigd. Volgens Van Dale betekent ‘racisme’ immers het volgende: ‘theorie die de superioriteit van een bep. ras verkondigt; discriminatie op grond van iemands ras.’ Een ‘ras’ is volgens Van Dale een ‘groep van individuen, van een andere groep onderscheiden door een aantal erfelijke en lichamelijke overeenkomsten’. Zoals hierboven aangetoond is het El Hammouchi die zich zorgen maakt over de teloorgang van ‘het blanke ras’.

‘Neger’, ‘Braboneger’, ‘Prachtnegerin’

Het gebruik van de term ‘neger’ is op zich géén racisme, zeker niet wanneer dat, zoals hier het geval is, kadert in een pleidooi over massa-immigratie, identiteit en cultuur. Wat zegt de taaltelefoon van de Vlaamse overheid over het woord ‘neger’? ‘Zowel neger als zwarte is correct, maar voor steeds meer mensen heeft neger een minachtende bijklank. Als u uw boodschap neutraal wilt houden, is daarom het woord zwarte te verkiezen boven neger, bijvoorbeeld in journalistieke teksten.’ Zo belanden we opnieuw bij politieke correctheid, want waarop is die ‘voor steeds meer mensen’ gebaseerd en vooral: wie zijn dat? In Nederland kennen we de hilarische ‘Braboneger’ en de superleuke ‘Prachtnegerin’, twee mensen met een zwarte huidskleur die lak hebben aan politieke correctheid en aan politiek correct taalgebruik in het bijzonder.

Beproefde strategie

Het opiniestuk van moslim El Hammouchi moet worden gezien als een poging om een Vlaams Belang-politicus die fundamentele kritiek geeft op de islam weg te zetten als een racist, en dus om fundamentele islamkritiek in verband te brengen met racisme. Het is een beproefde strategie van zowel beroepsmoslims als mensen ter linkerzijde om fundamentele islamkritiek verdacht te maken en uiteindelijk strafbaar te stellen.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.