JavaScript is required for this website to work.

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Gisteren sprak Theo Francken op een congres in Nederland van het Forum voor Democratie. Lees hier zijn toespraak.

70 jaar geleden werden de eerste stappen gezet van de Europese eenmaking, niet economie, maar mensenrechten waren de verenigende factor.