fbpx


Politiek

Lang leve het cordon!cordon

Afgelopen weken zijn er heel wat kritische artikels verschenen op deze website over het cordon sanitair dat het Vlaams Belang teistert, en dat ze na de gemeenteraadsverkiezingen wederom (zonder succes) hebben geprobeerd te breken. In Ninove stuit ze daarbij op onwil bij de N-VA, in Grimbergen bij de Open VLD. Chris Janssens, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, ergert zich hieraan: in een opiniestuk op Doorbraak valt hij het cordon met man en macht aan. Hij slaagt er echter niet in te begrijpen dat de poorten van de hel, om C.S. Lewis te citeren, langs binnen gesloten zijn.

Democratie

Doorheen zijn stuk geeft Janssens blijk van de aanname dat het op een of ander manier ‘ondemocratisch’ zou zijn om een partij uit te sluiten. Dit is een houding die men vaak aantreft bij tegenstanders van het cordon. Ze slaat echter kant noch wal. Democratie is rule by majority, niet meer en niet minder. Als partijen op voorhand aankondigen niet te willen samenwerken met het Vlaams Belang, en de burgers hen de meerderheid van hun stemmen geven, dan wordt de beslissing om het Vlaams Belang uit te sluiten gedragen door de bevolking. Partijen hebben geen ‘recht’ om mee te besturen, zelfs niet als ze de grootste zijn. In een democratie is elke meerderheid evenveel waard als elke andere. Partijen verwerven het onbetwistbare recht om te besturen wanneer ze een absolute meerderheid halen.

Het cordon heeft dus eigenlijk geen enkele rechtvaardiging nodig: de vaststelling dat men het fundamenteel oneens is met de standpunten van het Belang is meer dan voldoende. Er is echter, in weerwil van wat de rechter heeft bepaald in de rechtszaak van Egmont en de boekenbeurs, wel degelijk goede grond om het Belang uit te sluiten omwille van racisme. Een van de officiële standpunten van de partij is nog steeds de massadeportatie van mensen die zich niet wensen ‘aan te passen aan “onze waarden”’ naar hun ‘landen van oorsprong’. Hoe bepaal je de ‘landen van oorsprong’ van de derde generatie van Vlaamse allochtonen? Juist ja, door hun huidskleur en hun genetische samenstelling. In de hoofden van Vlaams Belangers ben ik nog steeds ergens een ‘Marokkaan’ die ‘teruggestuurd’ kan worden. Dat is een fundamenteel racistisch standpunt.

Gedoogracisme

Het Vlaams Belang tolereert bovendien nog steeds de aanwezigheid van figuren uit het tijdperk toen het hen nog niet allemaal te doen was om ‘islamisering’, maar om de vreemdelingen. Deze hebben een racistische mentaliteit nog steeds af en toe de kop opsteekt, ofschoon men haar zo goed en zo kwaad als mogelijk tracht te verhullen. Ze kan gezien worden in de vele degoutante sociale media-posts van VB-leden, maar ook bijvoorbeeld in de afschuw die prominente VB’er Filip Dewinter ervoer en in het parlement uitte bij het denkbeeld dat ‘een neger’ ooit burgemeester van Antwerpen zou kunnen worden. Het interesseert me niet bijzonder veel wat een rechter hierover te zeggen heeft, gezien ik niet geloof in de juridisering en criminalisering van racisme: deze voorbeelden tonen voor mij afdoende aan dat het Vlaams Belang nog lang niet afgerekend heeft met haar racistische basis.

Liberale rechtsstaat

En dan is er natuurlijk de kwestie van de moslims. In tegenstelling tot Peter De Roover van de N-VA pleit ik niet voor een verbod op partijen die de fundamenten van onze samenleving in twijfel trekken of aanvallen. Immers, theoretisch moet het altijd mogelijk zijn om onze samenlevingsvorm (die verankerd zit in de grondwet) met een 2/3-meerderheid te wijzigen —de volkssoevereiniteit vereist dit. Ik ben er echter wél voorstander van dergelijke partijen te isoleren door er elke vorm van samenwerking mee te weigeren en er voor te zorgen dat ze nergens hun beleid kunnen doorvoeren.

Dit geldt voor de partij ISLAM (die nu overigens na een lachwekkende mislukking in de verkiezingen zo goed als verdwenen is), maar evenzeer voor het Vlaams Belang. Zoals ik namelijk bij vorige gelegenheid geargumenteerd heb  druist de intentie van het Vlaams Belang om alle Vlaamse moslims te deporteren die hun religie niet afzweren flagrant in tegen de vrijheid van denken die gewaarborgd wordt door de liberale rechtsstaat, de grondwet, het EVRM en elk vrijwel ander mensenrechtenverdrag dat ons land ooit getekend heeft.

Een partij die een dergelijk fundament van onze samenleving verwerpt, hoort nergens mee te besturen. Daarom ben ik, ondanks mijn frequente kritiek op deze partij, zeer onder de indruk van de standvastigheid waarmee de N-VA elke vorm van samenwerking afwijst met een partij die nog gevuld is met racisten en anti-liberalen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Othman El Hammouchi

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.