fbpx


Multicultuur & samenleven

Nóg meer belastinggeld voor nóg meer islam

Dát is de essentie van het rapport van de terreurcommissie


Sam van Rooy

Klaas Cobbaut schreef een goede analyse van het rapport van de ‘onderzoekscommissie’ naar aanleiding van de bloedige jihad-aanslagen in Brussel op 22 maart 2016: ‘soumission’. N-VA-parlementslid Kristien Van Vaerenbergh voelde zich geroepen om te reageren, want samen met PS, MR, CD&V, Open Vld, Sp.a, Ecolo-Groen en cdH heeft ook de N-VA dat waanzinnige rapport goedgekeurd. Dat ook dhimmipartijen zoals de PS, CD&V en Ecolo-Groen het hebben goedgekeurd, zegt eigenlijk al genoeg. Alleen Vlaams Belang en Vuye & Wouters stemden tegen het rapport , dat als essentie heeft: nóg meer belastinggeld voor nóg meer islam. Dit alles onder het mom van ‘erkenning’, ‘controle’ en de domme, naïeve utopie van een zogenaamde ‘Belgische’ of ‘Europese islam’, wat net zoals een zogenaamd ‘eurocommunisme’ een contradictio in terminis is.

Het typisch westerse conceptuele kader

Het rapport is geschreven vanuit het typisch westerse conceptuele kader waaruit de waanidee voortkomt dat wij de islam kunnen indelen in bepaalde hokjes (salafisme, wahabisme, islamisme …), alsook de domme maakbaarheidsutopie dat wij in staat zouden zijn om een veertien eeuwen oud totalitair systeem fundamenteel te veranderen en te europeaniseren of belgiciseren. Als er maar genoeg belastinggeld naar vloeit. Alsof ‘erkenning’ en ‘controle’ niet gemakkelijk worden misbruikt en zo lek als een zeef zijn – tenzij men een tirannieke politiestaat wil installeren naar Midden-Oosters model. Alsof de Koran en de eeuwenoude islamitische fundamenten en principes zullen veranderen in een moderne en humane leer omdat wij, niet-moslims, dat wensen en er belastinggeld tegenaan smijten. Waarom zou men radicaliserende neonazi’s en terreur uit nationaalsocialistische hoek dan ook niet ‘bestrijden’ met belastinggeld in een poging om tot een zogenaamd ‘euronationaalsocialisme’ te komen? Of, voor wie de klemmende overeenkomsten tussen de islam en totalitaire ideologieën te pikant zijn: stel dat boeddhisten of hindoes hier hele wijken zouden overnemen en aanslagen beginnen te plegen, wie zou dan als oplossing naar voren durven te schuiven dat zij nog meer belastinggeld moeten krijgen?

De kern van de zaak

De kern van de zaak is: na alle jihad-aanslagen en de voortdurend verhoogde moslimterreurdreiging, na alle miserie met de islam, na alle peperdure veiligheidsmaatregelen tegen moslimterreur én na alle besparingen op kap van de gewone man en vrouw, wil het rapport dat de N-VA goedkeurde de belastingbetaler nóg meer laten betalen voor nóg meer islam. Van Vaerenbergh vindt dat we, om buitenlandse inmenging tegen te gaan, zélf maar alles moeten gaan regelen én betalen: imams, islamleraren, moskeeën. Alsof we onze energie en vooral ons belastinggeld niet veel beter kunnen besteden aan andere zaken die meer middelen broodnodig hebben, zoals ons wegennet, ons onderwijs en onze ouderen- en ziekenzorg.

Ongemakkelijke waarheid

Uit Van Vaerenberghs stuk blijkt de kern van het probleem: de weigering om het proces van islamisering dat zich hier al decennia aan het voltrekken is onder ogen te zien en te keren. De ongemakkelijke waarheid is immers: sinds de N-VA mee België, Vlaanderen en Antwerpen bestuurt, is het aantal moslims, aantal moskeeën en aantal Koranscholen in onze steden alleen maar toegenomen; de islamitische sluier beheerst steeds meer het straatbeeld, ook steeds meer piepjonge meisjes van nog geen twaalf jaar lopen er mee rond. Sinds de N-VA mee België, Vlaanderen en Antwerpen bestuurt, is er alleen maar méér belastinggeld naar de islam gevloeid: naar de moslimexecutieve, naar moskeeën, naar imams, naar imamopleidingen, naar islamleraren en naar allerhande organisaties die de islamisering faciliteren, zoals KifKif en Unia. Die weerbarstige realiteit staat inderdaad haaks op de stoere praat en tweets die bepaalde N-VA’ers soms graag de wereld insturen.

Grote Moskee blijft moskee

Na vele decennia is de Grote Moskee van Brussel nu ineens een symbooldossier geworden, maar dat is slechts schijn: als men denkt dat het probleem is opgelost door de Saoedi’s of hun centen te weren, dan begrijpt men het nog altijd niet. Is de islam van Pakistan, Marokko, Iran, Turkije, Bangladesh, Egypte, Somalië of Algerije dan zoveel beter? De Grote Moskee zal niet eens worden gesloten, ze zal slechts van eigenaar veranderen: andere moslims, dezelfde Koran. En het Saoedisch geld zal worden vervangen door ons belastinggeld. Wat een ‘vooruitgang’!

‘Islam’

De ‘onderzoekscommissie’ en haar rapporten dragen niet eens de term ‘islam’ in hun titel, maar wel vage begrippen als ‘terrorisme’ (een middel, geen ideologie of doel) en ‘radicalisering’ (wat niet per se negatief is, afhankelijk van waarin men radicaliseert). Dat zegt alles: men wil nog altijd niet inzien wat in wezen de vijand is, namelijk de islamitische leer, en wat zijn doel is, namelijk islamisering: het onvrijer en islamitischer maken van onze samenleving.

Waarom plegen achtergestelde Chinezen geen aanslagen?

Trots wijst Van Vaerenbergh op enkele stukken in het ellenlange rapport die kritisch zijn voor de Moslimbroederschap, ‘het wahabisme’ en ‘het salafisme’, en ze vindt het goed dat het rapport niet alleen discriminatie als oorzaak voor ‘radicalisering’ aanwijst. Dat is alsof je vandaag blij zou zijn met een bijna 1000 pagina’s tellend rapport waaraan 1,5 jaar geschreven is en waar vele tienduizenden euro’s belastinggeld in zijn gekropen, omdat er onder meer in wordt beschreven dat de aarde niet plat is en de aarde rond de zon draait. Bovendien staat in het rapport dat ‘discriminatie’ moet worden aangepakt, ook met praktijktests, en dat er meer ‘diversiteit’ moet zijn bij de overheid, de politie en inlichtingendiensten. Wat heeft dat met het aanpakken van moslimterrorisme te maken? Waarom radicaliseren achtergestelde en/of gediscrimineerde hindoes en Chinezen niet en plegen die geen aanslagen? Die niet-politiek correcte vraag wordt niet eens gesteld, omdat men weet dat het enige antwoord kan luiden: ‘It’s Islam, stupid!’

‘Discriminatie van de islam’

Volgens het rapport moet ‘discriminatie van de islam’ juist worden ‘voorkomen’, terwijl het discrimineren van de islam nu juist is wat we hoogdringend moeten doen. De islam is immers, zoals de betreurde arabist Urbain Vermeulen ons heeft geleerd, veel meer wet en recht dan religie. En de afdeling wet en recht van de islam staat haaks op al onze vrijheden en op onze democratische rechtsstaat. De islam verdient dus geen vrijheid van religie. De bekende filosoof en religiecriticus Sam Harris stelt terecht: ‘Het probleem met het islamitisch fundamentalisme zijn de fundamenten van de islam.’ Zoals ik reeds opmerkte is radicalisering of fundamentalisme niet per definitie slecht. Terecht merkt Harris immers op dat jaïnistisch fundamentalisme in tegenstelling tot islamitisch fundamentalisme wél leidt tot vredelievende woorden en daden. Het jaïnisme is werkelijk een religie van de vrede, omdat de fundamenten van het jaïnisme het tegenovergestelde van die van de islam zijn.

Nieuwe politieke correctheid

Toch durft Van Vaerenbergh te beweren: ‘Het rapport benoemt problemen en ontmaskert mythes.’ Het tegendeel is waar: het rapport houdt mythes in stand en blinkt uit in een soort ‘nieuwe politieke correctheid’: dat ‘het salafisme’ of ‘islamisme’ een probleem is, mag nu eindelijk worden gezegd, maar daarmee worden wederom ‘de islam’ en zijn bronnen gespaard, terwijl schrandere en moedige denkers en activisten uit het Midden-Oosten wel beter weten. Zo zegt de Algerijn Hamid Zanaz dat ‘het islamisme het ware gezicht van de islam’ is; de Algerijnse Berber Ferhat Mehenni verwoordt dat als volgt: ‘De islam, dat is het islamisme in rust en het islamisme is de islam in beweging’. De Nederlandse historica en islamexperte Machteld Allan stelt: ‘Salafisme en jihadisme zitten in de islam besloten. (…) Als men de jihad en de sharia uit de islam haalt, dan is het geen islam meer. Dan heb je gewoon een nieuwe godsdienst.’ Tot daar de zogenaamde ‘Europese islam’, waar alle partijen behalve Vlaams Belang en Vuye & Wouters nóg meer belastinggeld voor willen uittrekken.

Asiel- en migratiestroom

Ook de asielstroom en de massa-immigratie van moslims, het fundament voor alle sharia- en jihadellende, wordt niet bekritiseerd. Nochtans is de logica van Filip Dewinter klemmend: ‘Zonder massa-immigratie geen (radicale) islam, zonder islam geen jihad-aanslagen in ons land.’ Ondertussen werd bekend dat 5.600 jihadisten van Islamitische Staat terug in Europa zijn, dat is reeds een derde van alle afgereisde jihadisten. En dan durft Patrick Dewael, voorzitter van de terreurcommissie, te zeggen: ‘Een absolute veiligheid kunnen we nooit garanderen. Maar we moeten binnen het kader van onze rechtsstaat al het mogelijke doen om aanslagen te vermijden.’ In een van de vele andere interviews zei hij: ‘We moeten als overheid (…) niet zwichten voor de druk van het Vlaams Belang en extreemrechts’. De overheid zwicht al 40 jaar niet voor onze druk, en de gevolgen daarvan hebben we afgelopen vrijdag nog kunnen vaststellen, toen de Brederodestraat in Antwerpen werd overgenomen door strijdende Turkse clans.

Afvallige moslims

Terwijl de slachtoffers van de jihad-aanslagen van 22 maart in de kou bleven staan, heeft de belastinggeldverslindende onderzoekscommissie 164 keer vergaderd en 199 getuigen gehoord. Ze had beter gewoon naar de Marokkaans-Nederlandse auteur Hafid Bouazza geluisterd: ‘De gematigde moslim is net zo’n westerse uitvinding als de nobele wilde. We hebben geen gematigde moslims nodig, maar afvallige moslims. Hoe meer afvalligen, hoe meer de basis van de islam gaat wankelen.’ Áls er al wat belastinggeld kan worden vrijgemaakt, dan voor afvallige moslims die zich ondanks intimidatie en doodsbedreigingen willen uiten en organiseren. Voor de vrijheid.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.