JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Open brief: ‘Voor de huidige politici primeert het aantal likes, niet het echte beleid’

Externe Auteur11/3/2023Leestijd 2 minuten

foto © Belga Image

Onze regeringen regeren niet meer. In het beste geval is er nog sprake van beheren, schrijven de jongeren van De Liberale Wereld.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Het over en weer geschimp op sociale media over het spaak gelopen stikstofakkoord illustreert perfect hoezeer de politieke besluitvorming vastloopt, menen de leden van jongerendenktank De Liberale Wereld.

In plaats van te werken aan een besluit dat probeert de belangen van de natuur en het duurzaam voortbestaan van onze landbouwbedrijven te verzoenen, staan we als burger te kijken naar een verbale boksmatch die over en weer gaat tussen onze vertegenwoordigers.

Al meer dan tien jaar wordt de hete aardappel van de uitvoering van een Europese richtlijn (de zogenaamde ‘Habitatrichtlijn’) die tot doel heeft de natuur te beschermen, doorgeschoven. Nochtans heeft Europa de nodige ruimte gelaten om een beleid uit te werken op maat van eigen streek of land. Aldus kunnen de nodige wetenschappelijke studies worden uitgevoerd om te komen tot een gedragen beleid.

De realiteit is keer op keer anders, ook nu weer. Steeds weer schuiven onze regeringen moeilijke beslissingen voor zich uit tot men plots in tijdsnood geraakt en men aldus zonder voldoende onderbouw en zonder echt overleg in nachtelijke vergaderingen duikt om dan bij het ochtendgloren in het beste geval te komen tot een onsamenhangend resultaat. Dit blijkt dan dikwijls de vertaling te zijn van een koehandel die ver verwijderd is van wat men een goed gedragen besluit kan noemen.

Goed beleid

Goed beleid komt niet uit de lucht gevallen maar vergt geduld, grondige voorbereiding en het nodige overleg met alle betrokkenen, wars van electorale scoordrift. Net wat dat laatste betreft knelt het schoentje. Door de permanente verkiezingskoorts en de continue profileringsdrang van onze politici krijgen ze schrik van hun eigen schaduw.

De verkozenen des volks zijn zich niet meer bewust van hun eigen enorme voorrecht. Zij hebben het mandaat van de kiezer gekregen om de problemen daadwerkelijk aan te pakken. Dat laatste blijkt echter steeds meer de grootste hindernis te zijn. De dagelijkse roes naar ‘likes’ op zijn of haar eigen posts op sociale media primeert op echt beleid.

Door de schrik van het compromis kamperen de verkozenen op hun eigen positie. De laatste jaren zijn regeringen steeds meer de kunst van het regeren verleerd. In plaats van te regeren is er in het beste geval nog sprake van beheren. De systematische politieke besluiteloosheid heeft een hoge prijs en dit zowel maatschappelijk als monetair.

Churchill

Een hele politieke klasse ondermijnt aldus het gevestigde vertrouwen van de kiezer in de politiek in haar geheel.  Daarom deze open brief van teleurgestelde jongeren: er rest u nog 500 dagen tot de volgende verkiezingen. ‘Succes is niet definitief, falen is niet fataal: het is de moed om door te gaan die telt’, orakelde Winston Churchill.

Schakel de echoruimte van de sociale media uit en doe waar u voor verkozen bent: neem het heft in eigen handen en werk een écht beleid uit dat keuzes maakt. Goede wijn behoeft geen krans. Als de beslissingen echt het resultaat zijn van een duurzame toekomstvisie, en niet gebaseerd op politieke koehandel, dan zal de meerderheid van de bevolking dit ook als dusdanig erkennen.

Uiteraard vergt dit moed en u zal zich kwetsbaar moeten opstellen, maar goed bestuur is de fundering waarop ons democratisch huis is gebouwd. Hoe we verder gaan is aan u, beste politici.

Deze open brief werd ondertekend door Laura Baas, Nicolas Thiry, Nidal Chattari, Louis Roebben, Sebastién Dewailly, Louise Bressers, Jarno Van de Voorde, Caroline Verdonck, Armel de Schreye, Robbe Vos, Benjamin Van Baelen, Pauline Gils, Alexis Rons, Koen Hanegreefs, Aissa Wambeke, Joren Appels, Anthony Planquette, Matthias Deboeck en Sophie Willems.

Doorbraak publiceert graag en regelmatig artikels die door externe auteurs worden aangebracht. Deze auteurs schrijven uiteraard in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid.

Commentaren en reacties