JavaScript is required for this website to work.
Ethiek

Open Brief van meer dan 100 Belgische prominenten tegen nieuwe versoepeling van de Abortuswet

Ter verdediging van het ongeboren leven

Roan Asselman26/4/2023Leestijd 6 minuten

foto © Unsplash

Meer dan 100 Belgen dienen het abortuscomité van de federale regering van antwoord.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

In maart 2023 overhandigden zeven academici een rapport aan de Vivaldi-regering over de verdere versoepeling van de Belgische abortusprocedure. In april 2023 dienen meer dan honderd academici, artsen, theologen, filosofen, historici, juristen, bedrijfsleiders, docenten, studenten en politici hen van antwoord.

Het ongeboren leven

Het rapport (getiteld Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België) werd opgesteld verzoek van de federale regering door het Interuniversitair, multidisciplinair en onafhankelijk comité belast met de studie en de evaluatie van de praktijk en de wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking. Dit comité was het resultaat van de weigering van CD&V in 2021 om in te stemmen met de nieuwste abortusversoepelingen van hun ethisch-progressieve regeringspartners. Een Belgisch compromis werd bereikt, waarbij de materie werd uitbesteed aan een academische brain trust.

Toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Coens wist zo de hete aardappel door te geven aan zijn opvolger, Sammy Mahdi. Onder die laatste maakten de Vlaamse Christendemocraten een bocht van 180 graden. De verlenging van de abortustermijn bleek niet enkel bespreekbaar, Mahdi lanceerde zijn eigen, bescheiden voorstel voor een verlenging van de reguliere abortustermijn. Een voorstel waarvan niemand gelukkig werd. Voor de progressieve coalitiepartners gaat het voorstel van Mahdi, een termijn van veertien weken, niet ver genoeg: de experten verkiezen immers achttien weken. Conservatievere kiezers zien dan weer een capitulatie inzake één van de meest christelijke strijdpunten: het behoud van het onschuldige, ongeboren leven.

Vandaag ligt de reguliere abortustermijn op twaalf weken, moet er minstens zes dagen gewacht worden tussen verzoek en uitvoering en dient de moeder geïnformeerd te worden over beschikbare alternatieven, zoals adoptie. De zeven academici hopen deze aspecten van de wetgeving naar de geschiedenisboeken te verwijzen. Ondergetekende Belgen zien dit liever niet gebeuren.

Open Brief

Leuven, 26 april 2023

Ter attentie van: de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de ministers en staatssecretarissen van de federale regering

Betreft: het rapport van maart 2023 met de titel “Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België” en de daarin aanbevolen versoepeling van de abortusprocedure in België

Waarde volksvertegenwoordigers, ministers en staatssecretarissen,

Wij, de Ondergetekenden, wensen middels onderhavige open brief onze bezorgdheid te uiten over de aanbevelingen opgenomen in het rapport met de titel “Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België” (het “Rapport”), opgesteld op verzoek van de federale regering door het Interuniversitair, multidisciplinair en onafhankelijk comité belast met de studie en de evaluatie van de praktijk en de wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking (het “Comité”).

Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen van het Rapport, in het bijzonder van de adviezen die betrekking hebben op (1) een veralgemeende legalisering van de abortusprocedure tijdens het tweede trimester van de zwangerschap, met name door de verlenging van de reguliere abortustermijn van 12 tot (minimum) 18 weken, (2) de afschaffing van de zesdaagse wachttermijn tussen het verzoek om en de uitvoering van de zwangerschapsafbreking (de “bedenktijd”) en (3) de schrapping van de informatieverstrekking aan de moeder inzake de bestaande alternatieven voor abortus (zoals adoptie).

Wij zijn ons bewust zijn van de ethische, relationele, medische en maatschappelijke complexiteit van de abortuskwestie. Wij stellen bovendien geenszins de unieke uitdagingen van een (niet-geplande) zwangerschap in vraag, noch betwisten wij het belang van toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor vrouwen, in het bijzonder (aanstaande) moeders.

Onverminderd onze uiteenlopende mens- en maatschappijvisies, zijn wij niettemin bekommerd om de benadering van het ongeboren leven die in het Rapport naar voren komt. Wij zijn in het bijzonder van oordeel zijn dat een verdere versoepeling van de abortusprocedure, overeenkomstig de aanbevelingen van het Comité (zoals opgenomen in het Rapport), niet langer overeenstemt met de door de Wetgever na te streven balans tussen enerzijds de bescherming van het ongeboren leven en anderzijds de (lichamelijke) zelfbeschikking van de zwangere vrouw.

Wij, de Ondergetekenden, verzoeken de aangeschrevenen daarom niet in te gaan op de aanbevelingen van het Comité, zoals deze geformuleerd werden in het Rapport en hernomen werden in deze open brief.

Hoogachtend,

Initiatiefnemer:

Dhr. Roan ASSELMAN (Jurist);

Ondertekenaars:

Dhr. Rik TORFS, JCD (Jurist, Auteur, Docent); Dhr. Lieven ANNEMANS, PhD (Gezondheidseconoom, Docent); Mevr. Liliane SCHOOFS (Biologe, Docente); Mevr. Britt HUYSBRECHTS (Historica, Praeses KVHV-Leuven); Mevr. Barbara Pas (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Mark ELCHARDUS, PhD (Socioloog, Auteur); Dhr. Timothy DEVOS, MD, PhD (Arts, Docent); Dhr. Jonah PENNINCK (Nationaal Coördinator JONGCD&V); Mevr. Freija VAN DEN DRIESSCHE (Farmaceutisch Micriobiologe); Dhr. Frans CROLS (Econoom, Journalist, Columnist); Dhr. Karel ANTHONISSEN (Econoom, Jurist, Auteur); Dhr. Jan DENYS (Socioloog, Arbeidsmarktspecialist); Dhr. Frank JUDO (Jurist, Historicus, Auteur); Dhr. Herman QUINTELIER (Voorzitter JONGCD&V Hoboken); Mevr. Ellen VAN STICHEL, PhD (Theologe, Docente); Mevr. Hildegard WARNINK, PhD (Filosofe, Theologe, Docente); Dhr. Hugo BROECKAERT (Voorzitter De Debatclub Antwerpen); Dhr. Tom VAN GRIEKEN (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Bernard SPITZ, MD, PhD (Arts); Dhr. Wouter ROORDA (Econoom, Columnist); Dhr. Willem LEMMENS, PhD (Filosoof, Docent); Dhr. Bart MADDENS (Politicoloog, Auteur, Docent); Mevr. Aglaja BORNAUW (Theologe); Dhr. Jan DE VOLDER, PhD (Historicus, Docent); Dhr. Vincent VEROUDEN, PhD (Econoom); Dhr. Jacques MAES (Voorzitter Pro Petri Sede Antwerpen); Dhr. Seppe VANDEN BROUCKE, PhD (Bedrijfseconoom, Docent); Dhr. Bert BROECKAERT, PhD (Ethicus, Docent); Dhr. David Monjaerts (Sociaal-cultureel Werker); Mevr. Katleen BURY (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Michael PODEVYN (Jurist); Dhr. Chris JANSSENS (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Filip BRUSSELMANS (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Matthias E. STORME, PhD (Jurist, Filosoof, Docent); Dhr. Lucas KIEBOOMS, MD (Arts); Dhr. Michiel DUBBELDAM (Columnist); Dhr. Yannis LEIRS (Letterkundige, Schepen); Dhr. Thomas WOUTERS (Econoom); Dhr. Teun VOETEN, PhD (Antropoloog, Oorlogsfotograaf); Dhr. Joseph PEUSKENS, MD, PhD (Arts); Mevr; Jacqueline VAN DE WALLE, MD, PhD (Huisarts) ; Dhr. Bernard VAN ISACKER (Voorzitter N-VA Ieper) ; Dhr. Henning TEGTMEYER, PhD (Filosoof, Docent); Mevr. Roosmarijn BECKERS (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Jos THYS (Econoom, Adviseur, Docent); Mevr. Nathalie DEWULF (Volksvertegenwoordigster); Mevr. Célestine DESPIERRE (Juriste); Dhr. Paul BOONEFAES (Auteur, Columnist); Mevr. Jessie DEZUTTER, PhD (Psychologe, Docente); Dhr. Hans GEYBELS, PhD (Historicus, Docent); Dhr. Wouter SUENENS (Voorzitter CLARA Life); Dhr. Wim FRANCOIS, PhD (Historicus, Theoloog, Docent); Dhr. Pieter BAUWENS (Hoofdredacteur Doorbraak) ; Mevr. Clothilde DE LA MOTTE (Directeur CLARA Life); Dhr. Mark CORTENS, MD (Huisarts); Dhr. Stefaan DELEUS (Jurist, Gemeenteraadslid); Dhr. Antoon VANDEVELDE, PhD (Econoom, Filosoof);  Dhr. William DESMOND, PhD (Filosoof); Mevr. Adeline BLANCQUAERT (Volksvertegenwoordigster); Mevr. Diane WARNINK (Directeur in de zorg); Mevr. Astrid POLLERS (Burgemeester); Dhr. David NEYSKENS (Adviseur); Dhr. Stijn GEYSENBERGH, MD (Huisarts); Dhr. Dirk LAEREMANS (Bedrijfsleider); Dhr. Bart LAEREMANS (Burgemeester); Dhr. Jan LAEREMANS (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Cedric GUNSING (Vicevoorzitter Jong N-VA Leuven); Mevr. Anke VAN DERMEERSCH (Volksvertegenwoordigster); Mevr. Beatrijs DE SCHUTTER (Classica, Lerares); Dhr. Philip ROOSE (Historicus, Auteur); Dhr. Bart DE MEULENAER (Bedrijfsleider, Gemeenteraadslid); Dhr. Renier NIJKENS (Oud-ambassadeur); Mevr. Ellen SAMYN (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Bob DE BRABANDERE (Senator); Dhr. Mark GELEYN (Oud-ambassadeur); Dhr. Roeland HOUTTEKIET (Historicus); Dhr. Vincent DE ROECK (Jurist, Bedrijfsleider); Dhr. Marc VAN DEN REECK (Oud-ambassadeur); Dhr. Thomas BUYS (Politicoloog); Mevr. Annick PONTHIER (Volksvertegenwoordigster); Mevr. Marijke DILLEN (Volksvertegenwoordigster); Mevr. Françoise SUPELEY, MD (Huisarts); Mevr. Charlotte POPPE (Stafmedewerker KU Leuven); Mevr. Pascale PYNAERT (Huisvrouw); Dhr. Roeland VAN ROOSBROECK (Lid Nationaal Bureau JONG CD&V); Dhr. Niels MARIS (Stafmedewerker KU Leuven); Dhr. Bart CLAES (Volksvertegenwoordiger); Mevr. Kim BROOKS (Voorzitter VB Mechelen); Dhr. Jens HINDERYCKX (Praeses KVHV-Gent); Dhr. David GEENS (Bedrijfsleider); Dhr. Arne CRAPS (Bankier); Dhr. Gaëtan CLAEYS (Praeses NSV!); Mevr. Kristel JORIS-MONTEN (Verpleegkundige); Dhr. Philippe BALLAUX, MD (Arts); Dhr. Dominic POTTERS (Ondernemer, Journalist); Dhr. Kristof LUYPAERT (Criminoloog) ; Dhr. Ruben NOTTEBOOM (Linguïst, Student); Mevr. Carmen RYHEUL (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Stefan MEEUS (Historicus); Dhr. Sam VAN ROOY (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Joost VANFLETEREN (Jurist); Dhr. Carl DECONINCK (Politicoloog); Dhr. Brecht ARNAERT (Journalist); Dhr. Karel VAN BUTSEL (Handelsingenieur, Manager); Mevr. Ilse MALFROOT (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Dirk CLEENWERCK (Ondervoorzitter N-VA AB BTO); Dhr. Wim GELEYN (Economisch Adviseur); Dhr. Reccino VAN LOMMEL (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Kevin VANBUGGENHOUT (Sportjournalist); Dhr. Kyle BERNAERT (Bestuurder N-VA Kortemark); Mevr. Anaïs GELEYN (Studente); Dhr. Bruno VALKENIERS (Bedrijfsleider, Provincieraadslid); Dhr. Klaas SLOOTMANS (Volksvertegenwoordiger); Dhr. Jonas NAEYAERT (Hoofdredacteur V-NIEUWS); Dhr. Steven CREYELMAN (Volksvertegenwoordiger); Mevr. Frieda DESCHACHT (Volksvertegenwoordigster);  Dhr. Raf VERMEULEN (Deken); Mevr. Els STERCKX (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Sam NAUWELAERTS (Student); Dhr. Nicolas MFIZI SALMON (Jurist); Dhr. Ywein JORIS (Hoofdredacteur Rebel); Mevr. Suzy WOUTERS (Volksvertegenwoordigster); Dhr. Roan ASSELMAN (Jurist).

De auteur is advocaat in Brussel.

Meer van externe auteurs

Menig Indisch moslim fronst de wenkbrauwen bij Modi en diens hindoe-nationalistische regering. Maar de meerderheid, de hindoes, loopt hoog met hem op.

Commentaren en reacties