fbpx


Communautair

Paul De Grauwe verkoopt politieke prietpraat

OpinieWat zegt Professor Paul De Grauwe? Dat Vlaanderen economisch niet beter wordt van staatshervormingen. Hij voegt eraan toe: ‘Natuurlijk hebben wij beter onderwijs dan Wallonië en zijn er allicht nog zaken die bewijzen dat decentralisering soms wel werkt.’ (Professor De Grauwe deed die uitspraken bij de voorstelling van het Open VLD-boek ‘Een beter België’.)

Hij denkt zijn economische stelling te kunnen bewijzen door erop te wijzen dat ‘het groeiverschil tussen Vlaanderen en Wallonië een duidelijk dalende trend toont’. Dat is waar, maar bewijst niets. Hij ontwikkelt een totaal onlogische redenering en dat voor een professor in economie. Het verschil in groei is irrelevant voor zijn stelling.

Als het verschil nul zou zijn, zelfs als Wallonië meer zou gegroeid zijn dan Vlaanderen, dan zou het nog altijd kunnen dat de staatshervormingen gunstig waren voor één of beide Gewesten. Maar het bewijs zou ook dan nog niet geleverd zijn. Wat de professor moet bewijzen is dat de economische groei zonder staatshervormingen lager zou geweest zijn dan met. Daar moet hij nog het eerste cijfer voor op tafel leggen. Nu verkoopt hij politieke prietpraat.

Concreter dan groeiverschillen zijn het bruto binnenlands product per inwoner. Van 1980 tot 2011 bedraagt deze gemiddelde jaarlijkse groei 4,7 % in Vlaanderen, 4,2 % in Wallonië en 4,0 % in Brussel. Dit bewijst ook niets over het nut van staatshervormingen. Evenmin als de betere kwaliteit van ons onderwijs of de slechtere in Franstalig België. Wetenschap gaat over aantoonbare oorzakelijke verbanden, niet over correlaties, zeker niet over schijncorrelaties.

FOTO: www.sciencepalooza.nl

Voor de belangstellenden die zich toch niet willen vermoeien met zware wetenschappelijke literatuur verwijzen we graag naar Wikipedia om kennis te maken van de begrippen correlatie en causaliteit.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Herman Deweerdt