JavaScript is required for this website to work.

Herman Deweerdt

Het aantal stemmen per verkozen vertegenwoordiger is in Wallonië en Brussel veel lager dan in Vlaanderen. Een oud zeer, dat steeds meer pijn lijkt te doen. De Vlaamse Volksbeweging beweerde onlangs dat de Vlamingen 8 zetels te weinig hebben t.o.v. het aantal Vlaamse stemmen. Twee verschillende formuleringen van hetzelfde probleem: Vlamingen en Walen worden bij de verkiezingen voor het federaal parlement niet gelijk behandeld. Is dit wel zo? En indien neen, waarom wel?

In deel 3 [http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/kosten-van-de-vergrijzing] werd aangetoond dat de verschillende lasten op de schouders van de werkenden in de private sector, in Vlaanderen minder zwaar tot veel minder zwaar zijn dan in Wallonië. Voor Brussel is het beeld gemengd. In het vierde en laatste deel zetten we de lasten om in miljarden per Gewest. Voor wie benieuwd is naar de uitkomst.