JavaScript is required for this website to work.
post

Radicale studentenvereniging nodigt haatprediker uit

Over dubbele moraal en selectieve verontwaardiging

Othman El Hammouchi10/12/2019Leestijd 3 minuten
Seksisme en fundamentalisme horen niet in een maatschappij die zich beroept op
de Verlichting.

Seksisme en fundamentalisme horen niet in een maatschappij die zich beroept op de Verlichting.

foto © Reporters / QUINET

Waarschuwing: ofschoon deze bijdrage merkwaardig waarheidsgetrouw is, is ze geheel satirisch van aard.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

We moeten stilaan de waarheid onder ogen zien: Vlaanderen kampt met een groeiend radicaliseringsprobleem. Zelfsegregerende verenigingen die onze normen en waarden verwerpen worden steeds openlijker in het verkondigen van hun anti-westerse standpunten.

Verleden woensdag nodigde zo’n organisatie zelfs een haatprediker uit om een lezing te geven aan de Universiteit van Gent. Daarin werd de gelijkheid van man en vrouw, een heilig beginsel van de Verlichting, op flagrante wijze uitgespuwd. Om onze Vlaamse identiteit te beschermen moeten we dit probleem zonder schroom durven benoemen en bestrijden, hoezeer dit ook mag indruisen tegen het huidige klimaat van politieke correctheid.

Verlichtingswaarden

Vandaag is Vlaanderen een open en diverse samenleving, dat valt niet te ontkennen. Mensen van verschillende uiteenlopende achtergronden komen hier samen, en dat is ongetwijfeld een goede zaak. We moeten echter waken dat onze identiteit, onze waarden en normen hierdoor niet verwateren. Wie in Vlaanderen wil wonen, moet zich houden aan enkele algemene afspraken, die de spelregels vormen waarmee we het samenleven regelen. Deze regels zijn gegroeid uit de Verlichting en staan niet open voor discussie. Wie er niet mee akkoord gaat, hoort hier niet thuis. Het gaat dan met name over waarden als de vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van man en vrouw.

Fundamentalist Jeff Hoeyberghs, uitgenodigd om te komen spreken aan de Universiteit van Gent door een vereniging die zich het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond noemt, verkondigde woensdag laatstleden opvattingen die volkomen in strijd zijn met deze verlichtingswaarden. Hij vindt bijvoorbeeld dat vrouwen vandaag ‘hun benen niet meer willen opendoen’, dat ‘je een vrouw niet als gelijke kan behandelen zonder haar slaaf te worden’ en dat ‘kinderen van alleenstaande moeders het uitschot van de maatschappij zijn’.

Verwerpelijke uitlatingen natuurlijk, maar ergens niet geheel verbazingwekkend bij een organisatie die zich volledig opsluit in de eigen etnisch-culturele bubbel. Ze loopt hier zelfs mee te koop in haar naam: het Verbond noemt zich openlijk katholiek, wat een zweem van religieus fundamentalisme heeft. De samenstelling van de leden en het publiek suggereert dat hier gerust het woord ‘blank’ aan toegevoegd mag worden.

In haar regeerakkoord heeft de Vlaamse regering aangekondigd subsidies te willen weigeren aan verenigingen ‘die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken’. In dit verband is het misschien een idee om er werk van te maken de erkende status van het KVHV aan de universiteit, en de subsidies die daarmee gepaard gaan, te herzien?

Rotte appels

We moeten natuurlijk ook erkennen – en ik weet dat de rechtse politieke correctheid hier weer verontwaardigd over zal zijn – dat er bepaalde gemeenschappen zijn in ons land waar het probleem van seksisme, en daarmee gepaard ook racisme en homohaat, zich meer voordoet dan anderen. Het kan geen toeval zijn dat het meestal gaat om ultranationalistische organisaties met een grotendeels blanke en mannelijk ledenbestand. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen.

Daarmee bedoel ik uiteraard niet dat alle nationalistische blanke mannen zich niet willen integreren in onze maatschappij en onze verlichtingswaarden verwerpen: er zijn er uiteraard ook een hele hoop goeie bij. Maar waarom zien we ze nooit hun confraters veroordelen? Het zijn de rotte appels die het voor iedereen verpesten! Wanneer krijgen we eindelijk eens wat te horen van de gematigde blanke mannelijke nationalisten? Misschien moeten ze hier een beweging rond stichten? Ik heb alvast een suggestie voor een naam: Nieuw-Vlaams Feminisme.

We kunnen en mogen niet wegkijken, zoals rechtse naïevelingen en nationalistenknuffelaars doen, maar moeten integendeel de harde feiten in het gezicht durven staren. De verspreiding van dit radicale gedachtegoed onder onze nationalisten vordert gestaag, aangedreven door buitenlandse alt right-organisaties. Het is zelfs doorgesijpeld in de politiek: talloze prominenten binnen N-VA en Vlaams Belang zijn ex- of ereleden van KVHV.

Om onze nationalisten te beschermen tegen radicalisering moeten we internationale fundamentalisten en haatpredikers in kaart brengen en zoveel mogelijk weren uit ons land. Alleen zo kunnen we onze identiteit beschermen en op een positieve manier samenleven. Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen.

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.

Meer van Othman El Hammouchi
Commentaren en reacties