fbpx


Multicultuur & samenleven
mei '68

Radicalisering? Ach, misschien zijn wij zelf niet radicaal genoeg
Donderdagavond heb ik in het Liberaal Archief te Gent mijn boek over mei ’68 voorgesteld, en aansluitend een debat gevoerd met Dirk Verhofstadt (Liberales) en Bart Caron (Groen).
Het publiek kreeg waar voor zijn geld, de weinige afwezigen hadden absoluut ongelijk. Het werd een vermakelijk evenement, waarin de twee heren vooral het opgaan van de zon ontkenden door te stellen dat er helemaal geen dwangcultuur van politieke correctheid bestaat en dat ondergetekende weliswaar briljant kan schrijven maar zich ook bezondigt aan paranoïde complotdenken. Er zijn wat probleempjes met de islam, zo ging het verder, maar gelukkig is er het alom zaligmakende liberalisme en de vrijheid van het individu (aldus Verhofstadt), ofwel het groenkleurende paradijs van de multicultuur (aldus Caron).
Zo bleven mijn beide opponenten zich koesteren in hun eigen ideologische wolk terwijl de olifant in de kamer alsmaar groter werd. Toen ik opmerkte dat we nog maar pas een nieuwe terreuraanslag hebben meegemaakt en dat overdadig optimisme misplaatst is, sputterde de poco-motor even. En dat politieke correctheid dodelijk is, letterlijk, en de nasleep van de ’68-erfenis, uitgedragen door o.m. de liberalen en de groenen, die decennia lang eendrachtig de andere kant uitkeken én meteen ook een klokkenluidende partij in het cordon sanitaire stopten waardoor het debat werd gesmoord: dat was het sein om Sanctorum van xenofoob nationalisme te verdenken. Ik licht daarom graag mijn tussenkomst nog even toe.

Soumission

Twee derde (69,6%) van de Belgische moslims is fundamentalist en stelt de sharia boven de seculiere wetgeving. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2015, uitgevoerd door Ruud Koopmans, die in opdracht van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB) de moslimgemeenschap bevroeg in zes Europese landen.
Uit dat onderzoek blijkt dat Belgische moslims bij de meest fundamentalistische van de zes Europese landen horen. Dat wij procentsgewijs zoveel IS-strijders aanleverden, is dus geen toeval. Maar wat is de dieperliggende oorzaak? Mijn vermoeden: precies het decennia lange volhouden van de politiek correcte ontkenning, waardoor we een enorme achterstand hebben opgelopen in de detectie, analyse en remediëring van het probleem.
Zopas publiceerde het Amerikaanse Pew­Research Center de resultaten van een andere bevraging, waaruit blijkt dat 37% van de Belgen zich niet thuis voelt in eigen land, net door het groeiende moslimradicalisme. Dat wijst op een groeiend besef dat ‘68-believers Dirk Verhofstadt en Bart Caron dagdromen, maar het is eigenlijk nog een laag cijfer, want het betekent dat er toch nog een pak wake-up-gevoelens weggestopt worden onder tonnen Liberaal Archief. Door de media, het onderwijs en de culturele indoctrinatie zitten dus toch nog twee derden van de Belgen met het idee dat je niks negatiefs over de islam mag zeggen want dat is ‘racistisch’. En wat wil nu het geval: de twee cijfers vormen communicerende vaten, want hoe meer men de olifant in de kamer ontkent, hoe groter hij wordt.
Het grootste probleem is dus niet eens het moslimradicalisme. Het grootste probleem schuilt in ons eigen gebrek aan radicalisme, waardoor de multiculturele obsessie blijft aanmodderen en wij het onderwijs niet durven hertekenen tot hoogwaardige kweekvijvers waarin de Europese Verlichtingsfilosofie gedijt. Voor ál wie hier woont en leeft. Het probleem is onze eigen laksheid, het duffe zelfvernietigingsdenken dat niet meer gelooft in volksverheffing en het Nederlands als voertaal in de klas afschaft. Dat soort dhimmigedrag, onderwerpingsattitudes (‘Soumission’) moedigt het sharia-radicalisme aan: geef ze een hand en ze nemen een arm, zo luidt het volksgezegde, en eigenlijk is dat de logica zelve van de gevechtskunst.

Radicalisering

Dus de-radicalisering, allemaal goed en wel, maar het eigen geloof in eigen cultuurwaarden blijft flou en onderontwikkeld. Allerlei zelfverklaarde experten gaan nu vervolgens de sociologische toer op, en brengen radicalisering in verband met kansarmoede. Ook dat is een pervers mechanisme: hoe luider die stelling weerklinkt, hoe sterker de moslimpopulatie zich ook ‘gediscrimineerd’ voelt, het is een hoax die zichzelf opblaast. Met als finaal resultaat, horresco referens: de fatale convergentie van islamfundamentalisme, terrorisme en criminaliteit, de drie componenten die aanwezig waren in de recente Luikse aanslag.
Wat kunnen we daar nu echt aan doen, hoe schudden we dat pococratisch complex van ons af? Ja kijk, daarvoor moet u De Langste Marslezen, waarvoor Dirk Verhofstadt en Bart Caron willens nillens de beste levende reclame vormden. Met al mijn oprechte dank.
Het boek ‘De langste mars’ van Johan Sanctorum is verkrijgbaar in de webwinkel van Doorbraak.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Johan Sanctorum

Johan Sanctorum is filosoof, publicist, blogger en Doorbraak-columnist.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.