fbpx


Brussel deze week, Multicultuur & samenleven

Dominiek Lootens: ‘Ecolo en Groen moeten migranten ook plichten geven’
Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement voor Vlaams Belang, kijkt kritisch naar de inburgeringstrajecten. Indien migratie op een beperkte manier zou verlopen, zou er immers geen nood zijn aan inburgeringstrajecten. De individuele migrant zou zich maar al te zeer aanpassen aan zijn omgeving. Het is de massamigratie die zorgt dat men zich wel aanpast aan de migrantengemeenschap in Brussel, maar niet aan Brussel of Vlaanderen.

Zoals vaak loopt Vlaanderen voorop in het aanbieden van de cursussen. Vlaanderen heeft ze ook minder vrijblijvend gemaakt, maar in Brussel loopt het helemaal spaak. De Franstalige gemeenschap heeft deze taak gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), maar Vlaanderen behoudt zelf de controle. ‘Om die reden draalt Brussels minister Alain Maron (Ecolo) met de invoering van de inburgeringstrajecten’, zegt Lootens. Maron wil de zeggenschap zodat er geen sprake is van verplichtingen. ‘Marin wil wel rechten, maar geen plichten voor de migranten’, stelt Lootens vast.

Illegale vreemdelingen

Met illegale vreemdelingen gebeurt hetzelfde. Illegale migranten, bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers en transmigranten, zijn een federale bevoegdheid. Desalniettemin biedt Brussel hun opvang aan. Lootens voegt er aan toe: ‘En dat terwijl de Brusselse begroting al in het rood staat, met andere woorden wederom te koste van ons volk’.

Hij vervolgt: ‘De Brusselse regering heeft, ondanks de slechte financiële toestand, miljoenen over voor een Brussels opvangcentrum voor illegalen en gaat daarmee niet alleen in tegen de federale regering, maar geeft zo een signaal aan binnenlandse en buitenlandse mensensmokkelaars dat hier alles kan.’

Voor Lootens is het duidelijk dat de brief waarin de Brusselse regering de federale regering om dringende hulp vraagt in verband met de massale aanwezigheid van illegalen op het Brussels grondgebied, enkel gezien kan worden als een politieke zet van PS en Ecolo voor een massale regularisatie. Lootens besluit dat de linkse ‘chantagepolitiek’ rond illegalen moet stoppen.

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.