fbpx


Niet gecategoriseerd

John Dejaeger: ‘Dit land kan op deze manier niet verder’
Pro Flandria is een Vlaamse netwerkorganisatie die volgend jaar 20 jaar bestaat. De organisatie verenigt ondernemers, academici en cultureel of maatschappelijk geëngageerde personen die ijveren voor een zelfstandig Vlaanderen. Kersvers verkozen voorzitter en auteur bij Doorbraak John Dejaeger komt in deze aflevering van Doorbraak Radio wat meer uitleg geven over deze organisatie, haar doelen en kernwaarden.

Een anonieme netwerkorganisatie voor Vlaanderen

De effectieve leden van de organisatie komen een viertal keer per jaar samen in een besloten vergadering, zegt Dejaeger. ‘Deze leden zijn allemaal lid op anonieme basis, alleen de voorzitter en secretaris treden naar buiten op.’ Op deze vergaderingen proberen ze telkens zeer gerenommeerde sprekers uit te nodigen. Zo was op de laatste bijeenkomst Vlaams minister-president Jan Jambon te gast en zal de fractieleidster van Vlaams Belang, Barbara Pas op de volgende aanwezig zijn. Daarnaast organiseren ze wel regelmatig colloquia voor het grote publiek. Deze gaan over onderwerpen als de energieproblematiek in Vlaanderen of de staatsvorming van Vlaanderen.

Pro Flandria ijvert duidelijk voor een zelfstandig Vlaanderen. Volgens Dejaeger is haar rol het creëren van een draagvlak en bewustwording dat de huidige gang van zaken in dit land toch niet rechtvaardig is. ‘Vlaanderen wordt federaal bestuurd door een aantal partijen die zich niet aan de Vlaamse kiezer presenteren.’ Dit maakt België in zijn ogen geen democratie maar hoogstens een optelsom van enkele democratieën. ‘Wij stemmen niet zelf wat er gebeurt met de middelen die Vlaanderen genereert.’ Dat bepaalde partijen mee besturen en geen verantwoordelijkheid afleggen in Vlaanderen is een groot democratisch deficit.’.

De focus waarrond Pro Flandria dan ook werkt is mensen sensibiliseren voor deze Vlaamse onafhankelijkheid. Want als men nu aan mensen in Vlaanderen vraagt of ze dat ondersteunen, zeggen ze vaak nee omdat onafhankelijkheid voor hen een sprong in het onbekende is, zegt Dejaeger. Als men dan vraagt of ze zelf mee willen bepalen hoe de pensioenen worden verdeeld, de sociale zekerheid gestructureerd wordt of de gezondheidszorg in eigen handen komt, zeggen ze bijna altijd ja. ‘We moeten sensibiliseren zodat de onrechtvaardigheid die in het systeem ingebakken zit, kan verdwijnen.’

Onafhankelijkheid is positief voor beide landsdelen

Voor Dejaeger is het duidelijk dat echte onafhankelijkheid nodig is. Een relatie met Wallonië blijft wel degelijk belangrijk als dichte buur en er kan sprake zijn van solidariteit. Maar vandaag wordt Wallonië door de transfers vanuit Vlaanderen en het Belgische systeem in slaap gewiegd, meent hij. ‘Veel mensen zijn afhankelijk van uitkeringen en veel mensen werken voor de overheid.’ Hierdoor ontbreekt er een incentive naar meer ondernemerschap en zullen we volgens hem allebei verarmen.

‘Dit land kan op deze manier niet verder.’ Het meest sprekende voorbeeld is voor hem dat er partijen beginnen te overleggen over herfederaliseren. ‘Men probeert al anderhalf jaar een onmogelijke regering te vormen op dat niveau en dan zouden we daar nog bevoegdheden bij willen steken.’ Dat is toch compleet los van de realiteit van onze samenleving, stelt Dejaeger. Elk zijn eigen verantwoordelijkheid en eigen beleid zal in de toekomst er voor zorgen dat ze er de vruchten van kunnen plukken.

Te groot overheidsbeslag

Volgens Dejaeger kan Vlaanderen wel een rol spelen in de geglobaliseerde economie. Hij kijkt daarvoor naar de sterke haveninfrastructuur in Vlaanderen. ‘Vlaanderen kan een verschil maken voor de import en export van Europa.’ Ondernemers in Vlaanderen moeten voor hem vooral kijken naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent ondernemen op een duurzame manier waarbij je rekening houdt met ecologie, milieu en omgeving, de samenleving en ook je werknemers. Er is in ons land een bijzonder groot verschil tussen bruto- en nettoloon, zeker in vergelijking met de omringende landen, zegt Dejaeger.

‘Het overheidsbeslag is veel te groot en dit verzwakt onze concurrentiepositie en zorgt voor te veel belastingen voor de werknemers’. Dit is iets waar zowel de overheid als ondernemers verantwoord mee moeten omgaan maar wat in een Belgische constructie niet mogelijk is. ‘Als je enerzijds de hoogste belastingen in Europa en anderzijds de hoogste schuld van Europa hebt, dan moet er toch iets mis zijn met het staatsbestel.

De kernwaarden van Pro Flandria

In eerste instantie komt de organisatie op voor democratie omdat het vandaag niet democratisch is. ‘Pro Flandria wilt de democratie terug valoriseren in Vlaanderen, dat betekent dat we naar een zelfstandig Vlaanderen gaan.’ Hiervoor willen we niet op de emoties werken maar op de feiten, zegt Dejaeger. Data en cijfers verzamelen en transparant maken, zullen volgens hem duidelijker weergeven dat het systeem mank loopt.

‘Pro Flandria is ook gehecht aan de normen en waarden van onze westerse samenleving.’ Ze staat volgens haar beleidsverklaring wel open voor alle meningen en culturen, maar onderschrijft toch het belang van integratie en van de westerse cultuur. Tenslotte benadrukt Dejaeger dat de vrije markt als economisch model voorop moet staat, weliswaar met de nodige sociale correcties en rechtvaardigheid. ‘Mijn opdracht de komende jaren is de bewustwording en ons draagvlak te vergroten want de welvaart en het welzijn van Vlaanderen worden vandaag ernstig bedreigd.’

Redacteur: Pieter-jan Volkaert

Beluister ook onze andere podcasts:

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.