JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Kevin Absillis schreef een boek over Hendrik Conscience, het ‘slechte geweten van Vlaanderen’

Hendrik Conscience

Hendrik Conscience

foto © Wikipedia

Hendrik Conscience zijn boeken leest niemand nog. Hij is verworden tot een symbool, gerecupereerd door rechts en uitgespuwd door links.

Van de 19e eeuwse Vlaamse auteur Hendrik Conscience wordt beweerd dat het dankzij hem is dat we kunnen lezen. Maar zijn boeken leest niemand nog en hij is verworden tot een symbool, gerecupereerd door rechts en uitgespuwd door links.

Het werk is misbruikt door het meest radicale deel van de Vlaamse beweging, waarvan namen als ‘Schild en Vrienden’ getuigen.  Progressief Vlaanderen baseert zich in zijn vernietigend oordeel van Conscience op een karikatuur van de auteur en heeft van zijn naam een scheldwoord gemaakt dat met rollende ogen wordt uitgesproken of liever, uitgespuwd.

Omstreden

Het is dus bepaald een understatement te stellen dat Hendrik Conscience 140 jaar na zijn dood omstreden is. Kevin Absillis, docent literatuurwetenschap aan de Antwerpse literatuur, noemt hem ‘Het slechte geweten van Vlaanderen’, meteen de titel van zijn boek waarin hij op zoek gaat naar de gegrondheid van de hedendaagse aanklachten tegen Conscience, samengevat in de ondertitel: ‘Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience’.

Aan de basis ervan ligt een zeer grondig onderzoek, gevoerd met een indrukwekkende kennis van zaken. Wie de moeite doet om Het slechte geweten van Vlaanderen zonder vooroordelen te lezen, zal tegen de bevindingen en de conclusies van de auteur weinig kunnen inbrengen.

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.

Commentaren en reacties