JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Sid Lukkassen wil eigen gelijk in vraag stellen

foto ©

In zijn nieuwe boek ‘Links & rechts in dialoog’ trekt Sid Lukkassen ten strijde tegen verlammende polarisering.

Sid Lukkassen is een Nederlands politieke filosoof die met scherpe pen indringende analyses maakt van wat er leeft in onze samenleving. Daarbij aarzelt hij niet om zich op politiek-oncorrecte paden te begeven. Zijn nieuwe boek Links en rechts in dialoog bestaat uit briefwisselingen tussen hemzelf en mensen met een mening die de zijne niet is. Lukkassen kwam op het idee toen het Groen Links-Kamerlid Özdil werd afgebrand bij zijn eigen achterband omdat hij met Lukkassen in debat was gegaan en daar achteraf een selfie was van opgedoken. Een nieuwe aflevering van Doorbraak Boekencast met auteur-filosoof Sid Lukkassen.

Onverdraagzaamheid

Die sfeer van onverdraagzaamheid vanuit linkse hoek ergerde Lukkassen. Hij wilde net het onvermogen of de onwil doorbreken om niet met andersdenkenden te spreken. In het boek is het resultaat daarvan te lezen. Twintig correspondenten, waaronder ook drie Vlamingen, gingen langs geschreven weg met Lukkassen in debat. Concreet correspondeerde hij met Jan Cornillie (voormalig directeur van de sp.a-studiedienst), Othman el Hammouchi (conservatieve moslim en opiniemaker) en Maarten Boudry (wetenschapsfilosoof) . Het resultaat daarvan is behoorlijk interessant. Lukkassen ziet er een manier in om tegen extreme polarisering in te gaan. Hij ondervond ook dat het best meevalt om met iemand te praten met wie hij het niet eens is. Bovendien realiseerde hij zich dat sommige van ook zijn eigen vooroordelen niet bleken te kloppen.

De demarche van Sid Lukkassen verdient navolging, omdat ze het politieke debat op die manier verrijkt, betreden paden verlaat en mensen dwingt om hun ideologisch carcan te verlaten. Het boek past in Lukkassens ambitie om een ‘nieuwe zuil’ te creëren die de traditionele links-rechtstegenstelling overstijgt. Hij wantrouwt ‘de big-tech van Silicon Valley’ die met algoritmes mensen onmachtig maakt om zelfstandig te denken. Evenzeer wantrouwt hij sommige journalisten die eerder ‘activisten en ideologische soldaten’ zijn.

Links en rechts in dialoog van Sid Lukkassen is aanbevolen lectuur voor wie het aandurft om zijn eigen platgereden paden te verlaten.

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen