fbpx


Politiek
dialoog

Sid Lukkassen wil eigen gelijk in vraag stellen
Sid Lukkassen is een Nederlands politieke filosoof die met scherpe pen indringende analyses maakt van wat er leeft in onze samenleving. Daarbij aarzelt hij niet om zich op politiek-oncorrecte paden te begeven. Zijn nieuwe boek Links en rechts in dialoog bestaat uit briefwisselingen tussen hemzelf en mensen met een mening die de zijne niet is. Lukkassen kwam op het idee toen het Groen Links-Kamerlid Özdil werd afgebrand bij zijn eigen achterband omdat hij met Lukkassen in debat was gegaan en daar achteraf een selfie was van opgedoken. Een nieuwe aflevering van Doorbraak Boekencast met auteur-filosoof Sid Lukkassen.

Onverdraagzaamheid

Die sfeer van onverdraagzaamheid vanuit linkse hoek ergerde Lukkassen. Hij wilde net het onvermogen of de onwil doorbreken om niet met andersdenkenden te spreken. In het boek is het resultaat daarvan te lezen. Twintig correspondenten, waaronder ook drie Vlamingen, gingen langs geschreven weg met Lukkassen in debat. Concreet correspondeerde hij met Jan Cornillie (voormalig directeur van de sp.a-studiedienst), Othman el Hammouchi (conservatieve moslim en opiniemaker) en Maarten Boudry (wetenschapsfilosoof) . Het resultaat daarvan is behoorlijk interessant. Lukkassen ziet er een manier in om tegen extreme polarisering in te gaan. Hij ondervond ook dat het best meevalt om met iemand te praten met wie hij het niet eens is. Bovendien realiseerde hij zich dat sommige van ook zijn eigen vooroordelen niet bleken te kloppen.

De demarche van Sid Lukkassen verdient navolging, omdat ze het politieke debat op die manier verrijkt, betreden paden verlaat en mensen dwingt om hun ideologisch carcan te verlaten. Het boek past in Lukkassens ambitie om een ‘nieuwe zuil’ te creëren die de traditionele links-rechtstegenstelling overstijgt. Hij wantrouwt ‘de big-tech van Silicon Valley’ die met algoritmes mensen onmachtig maakt om zelfstandig te denken. Evenzeer wantrouwt hij sommige journalisten die eerder ‘activisten en ideologische soldaten’ zijn.

Links en rechts in dialoog van Sid Lukkassen is aanbevolen lectuur voor wie het aandurft om zijn eigen platgereden paden te verlaten.

Luister ook naar onze andere boekencasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.