fbpx


Politiek

Stephanie D’Hose en Jasper Pillen: ‘Uitdaging om liberalisme scherp te stellen’
Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft zaterdag op de digitale nieuwjaarsreceptie een vernieuwingsoperatie ‘Liberaal Vuur’ binnen de partij gelanceerd. Tegelijk stelde hij ook twee nieuwe ondervoorzitters voor: Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose en Kamerlid Jasper Pillen, die de vernieuwing zullen trekken. In deze aflevering van Doorbraak Radio lichten D’Hose en Pillen hun visie beter toe.

Hun missie als ondervoorzitter

D’Hose wil meteen benadrukken dat ze de partijlijn wil verbreden naar de minder voor de hand liggende liberale beleidsdomeinen, zoals cultuur en evenementen. Wie haar kent weet dat ze niet echt actief is in de typische blauwe thema’s zoals fiscaliteit en economie, maar juist een warm hart heeft voor de cultuur -en eventsector. ‘De liberale recepten kunnen ook daar werken omdat deze sector niet enkel maatschappelijk maar economisch van groot belang is.’ D’Hose wil dan ook optreden als ambassadeur van de cultuur -en eventsector binnen haar partij. Verder is D’Hose ervan overtuigd dat de Senaat in haar huidige hoedanigheid beter opgedoekt wordt. Als jongste Senaatsvoorzitter ooit houdt ze er dan ook een andere kijk op dan haar voorgangers.

Ook Pillen wil de blik verruimen, zonder de klassieke liberale thema’s uit het oog te verliezen. ‘Werken moet lonen en veiligheid moet prioriteit worden.’ Verder moet de overheid efficiënter worden, en moet het thema van migratie en de daar bijhorende integratie aan bod blijven komen. D’Hose en Pillen willen er hun missie van maken om deze thema’s zowel intern als extern naar buiten te dragen. Het hoge tandemgehalte van de twee nieuwe ondervoorzitters die elkaar al lang kennen zal daar zeker toe bijdragen.

 Blauw gedachtengoed in de verf

We staan scherp en we willen die scherpheid opnieuw in het debat brengen, benadrukt D’Hose. Open Vld wil verantwoordelijkheid dragen en zit al jaren in de meerderheid, wat ook inhoud dat er compromissen moeten gemaakt worden. Hierdoor heeft Open Vld een stuk van die scherpheid verloren. D’Hose en Pillen willen dat liberale vuur opnieuw aanwakkeren. ‘Kijken naar de lange termijnvisie is hierbij onontbeerlijk.’

De keerzijde van het besturen in tijden van crisismanagement en de nodige compromissen is dat we dreigen de blauwe lijn doorheen onze dossiers te verliezen, zegt Pillen. Met de vernieuwingsoperatie en het lanceren van nieuw politiek talent wil Open Vld het liberalisme terug een gezicht geven. Aan de hand van vier congressen zal er in dialoog gegaan worden met leden, niet-leden en experten om nieuwe ideeën naar voor te schuiven. Er zal gewerkt worden op basis van stellingen waarover uitgebreid gedebatteerd kan worden, zegt D’Hose. ‘De breuklijnen van gisteren zijn niet meer die van vandaag, maar het liberalisme is wel een constante.’ Het is dus niet de bedoeling om de liberale ideologie heruit te vinden, maar wel de juiste hedendaagse invulling te geven, benadrukt Pillen.

De woede van de burger

D’Hose en Pillen erkennen dat er heel wat burgers woedend zijn en politiek afhaken of naar de extremen grijpen. Hoe willen zij deze burgers opnieuw bij de politiek en de liberale visie betrekken? D’Hose en Pillen willen de warme oproep doen aan iedereen, ook aan niet-leden, om zich mee te engageren. De ontwikkeling van een app waarbij er ook op afstand op de stellingen van het congres gestemd kan worden moet hiertoe bijdragen.

Mensen haken politiek af, maar er kan ook een positief verhaal gebracht worden zonder overdreven optimistisch te zijn. De problemen waarmee de burgers dagelijks geconfronteerd worden kan ertoe bijdragen dat mensen zich opnieuw meer betrokken voelen en openstellen voor nieuwe oplossingen, denkt Pillen.

Onze samenleving is complex, zegt D’Hose. Sommige partijen willen deze zaken simplificeren en daarmee scoren bij de burger. D’Hose en Pillen willen opnieuw meer nuance in het debat brengen. ‘De anti-politiek drijft verder, maar dat houdt ons niet tegen om onze thema’s op scherp te stellen.’

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

Luister ook naar onze andere podcasts


Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.