JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Steven Arrazola De Oñate: ‘Nieuwe partij Relego wil overheidsinmenging aanpakken’

David Geens28/6/2022
Steven Arrozola De Oñate

Steven Arrozola De Oñate

foto © Relego

Relego wil een nieuwe wind doen waaien in het politieke landschap. Wat is de visie van deze nieuwe partij?

Het politieke landschap in België handelt niet in het belang van haar mensen, maar uit eigenbelang. De structuur is te breed en te log en de overheidsinmenging te groot. Relego, een nieuwe politieke partij, houdt er een duidelijke visie op na en wil met die visie ook naar de kiezer trekken in 2024. Waar staat deze nieuwe partij voor? Steven Arrozola De Oñate, één van de oprichters van Relego, geeft in deze aflevering van Doorbraak Radio meer uitleg.

Relego, een nieuwe politieke partij

De naam Relego is geïnspireerd op het Latijnse woord relegare, dat verbannen en herwinnen betekent. Met onze nieuwe partij willen we zaken die mislopen in de politiek verbannen, benadrukt De Oñate. De oprichting van Relego is een reactie op het huidige politieke klimaat. Waarom net nu deze partij oprichten? De drie oprichters voelen zich in geen enkele andere politieke partij nog thuis en wanneer je geen verbinding meer voelt met reeds bestaande partij is het tijd om met iets nieuws te komen. De Oñate beseft wel dat dit uiteraard geen makkelijke opgave is. De laatste decennia zijn er weinig nieuwe partijen nog van de grond gekomen.

Relego is van mening dat de overheid te sterk inzet op het controleren van de burgers. ‘We hebben niet meer maar minder wetten nodig.’ Het zelfbeschikkingsrecht staat centraal voor Relego. De aanpak van de coronacrisis heeft getoond dat het voor een overheid aangenaam kan zijn om meer controle uit te oefenen over burgers, zegt De Oñate. Zo wordt het gebruik van slimme camera’s amper in vraag gesteld.

Partij van de coronasceptici?

Relego is ontstaan vanuit een bezorgdheid die tijdens de coronacrisis pijnlijk is blootgelegd. De nieuwe partij is echter meer dan een reactie op de aanpak van de coronacrisis. Wel gebeurt het dat Relego de stempel krijgt van partij voor de coronasceptici. ‘Dat we dat etiket nu krijgen daar zullen we mee moeten leven, maar uiteindelijk zullen we ons vooral moeten bewijzen.’

Op de website, waar de standpunten uit de doeken worden gedaan, wordt er nergens verwezen naar de coronacrisis. ‘Het probleem is niet het coronavirus, het probleem is dat de overheid ons buitensporig wil controleren.’ Dat zien we ook bijvoorbeeld met het stikstofprobleem in Nederland, dat weldra naar België zal overwaaien. Wanneer dat van de baan is zal er weer een nieuw probleem opduiken dat voor de overheid redenen geeft om meer controle uit te oefenen.

Vrije visie op de samenleving

Relego is van mening dat onze overheid veel te groot is. Er zijn weinig landen met meer politici en een groter overheidsbeslag dan België, benadrukt De Oñate. Een overheid blijft zeker nodig, want de zwaksten moeten beschermd worden, maar er bestaat weinig twijfel over het feit dat onze overheid te groot is. De Oñate zou Relego niet libertair noemen, dat vindt hij een stap te ver, maar de partij is wel voorstander van een overheid die meer gericht is op het uitvoeren van kerntaken.

Kiezen voor de vrije markt en eigendomsrecht

De vrije markt is belangrijk voor Relego, maar daarmee bedoelt de partij niet dat er helemaal geen overheidsinmenging mag zijn. De Oñate benadrukt dat hij niet zou willen evolueren naar Amerikaanse toestanden, waar de economisch zwaksten helemaal uit de boot vallen. ‘De overheid moet haar rol spelen en tussenkomen wanneer het echt nodig is.’ Dat was bijvoorbeeld ook nodig tijdens de coronacrisis, waarin werknemers en zelfstandigen ondersteund werden vanuit de overheid. ‘Indien dit niet zou gebeurd zijn waren er drama’s ontstaan voor bedrijven en gezinnen.’ Langs de andere kant waren de maatregelen dan weer te streng, zegt De Oñate.

De burgerdemocratie

Relego wil wat burgerdemocratie betreft een voorbeeld nemen aan Zwitserland, waar er veel meer decentralisatie is. De politiek staat in Zwitserland zo dicht mogelijk bij de burger en de bevolking wordt er regelmatig geraadpleegd in referenda. Relego is voorstander van het Zwitsers politieke model en zal dit ook opnemen in zijn verkiezingsprogramma dat samen met de leden nog verder zal uitgewerkt worden.

De volgende stap voor Relego is het uitbouwen van een voltallig bestuur. De provinciale besturen zullen verantwoordelijk zijn voor het uitbouwen van lokale afdelingen en daarnaast zullen er verschillende werkgroepen worden opgericht om de beleidsdomeinen verder te verdiepen. Iedereen is welkom om hier zijn schouders mee onder te zetten.

De partij Vrijheid versus Relego

De drie oprichters van Relego zijn geen onbekenden, hun namen verschenen al eerder bij de oprichting van de partij Vrijheid. Deze andere nieuwe politieke partij, die werd opgericht in maart 2021, heeft in zekere zin gelijkaardige standpunten als Relego maar toch is er een verschil in politieke visie tussen de twee partijen. Vrijheid wil vooral proteststemmen weghalen bij Vlaams Belang, terwijl Relego aan politiek wil doen door zelf met oplossingen te komen.

Redacteur artikel: Rani De Leeneer

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.

Commentaren en reacties