JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

Voka via Doorbraak – 5 VOOR 12: voorzie integraal waterbeleid

Wannes Bok29/11/2023

foto © RV

Hoewel de toestand van onze waterlopen is verbeterd, zijn we nog niet waar we moeten zijn, vindt Katelijne Haspeslagh van het Voka Kennis- en Lobbycentrum.

In de podcast 5 minuten voor 12 lanceert Voka voorstellen die de Samenleving en de Economie vooruithelpen. In deze aflevering komt het thema water aan bod. Aan het woord is Katelijne Haspeslagh, adviseur Milieu en Klimaat bij het Voka Kennis- en Lobbycentrum.

Podcast 5’vr12: werk een integraal waterbeleid uit om vergunningenstop te vermijden

Hoewel de toestand van onze waterlopen is verbeterd, vooral door inspanningen van de industrie en collectieve waterzuivering, zijn we nog niet waar we moeten zijn. Uit de zesjaarlijkse evaluatie van de waterkwaliteit blijkt dat we de Europese doelstelling – tegen 2027 een goede toestand halen van onze waterlopen – niet gaan halen. Zonder actie zal dat leiden tot een vergunningenstop, wat negatief is voor veel bedrijven.

Zolang er geen integrale aanpak komt, blijft het dweilen met de kraan open. We moeten nu starten met het voorbereidend juridisch werk zodat we afwijkingen op tijd kunnen aanvragen. Maar om een totale vergunningenstop te vermijden, moeten we ook pleiten bij Europa voor een aanpak die rekening houdt met de sterk verstedelijkte context.

Net zoals voor stikstof moeten we een programmatische aanpak uitwerken waar ook diffuse bronnen in kaart gebracht worden en de meest kostenefficiënte maatregelen worden meegenomen.

Wannes is eindredacteur en journalist. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak.

Meer van Wannes Bok

Was hij een kloosterbroeder die toevallig schilderde? Of was hij een kunstschilder die toevallig in een klooster woonde? Dit is het verhaal van broeder Luc-Peter Crombé.

Commentaren en reacties