JavaScript is required for this website to work.

Samenleving

Een toekomstgericht en performant industrieel beleid is noodzakelijk om de switch naar klimaatneutraliteit te bereiken en onze competitiviteit te vrijwaren, vindt Maarten Libeer van Voka.

Hoewel de toestand van onze waterlopen is verbeterd, zijn we nog niet waar we moeten zijn, vindt Katelijne Haspeslagh van het Voka Kennis- en Lobbycentrum.