JavaScript is required for this website to work.
BINNENLAND

Forum

De weg naar welvaart

Een kleinere overheid en een sterkere gemeenschap, Guillaume Ponette bepleit een terugkeer naar conservatieve principes.

Guillaume Ponette studeerde Innovatiemanagement aan Erasmushogeschool te Brussel. Hij was voorzitter van de Brugse Jeugdraad (2019-2023) en is lid van het Actiecomité voor Vlaamse Sociale Zekerheid.

29/2/2024Leestijd 3 minuten
Een nieuwe generatie schreeuwt om verandering, om verbetering. Ze roept het uit
op straat, in de media, en op sociale platforms.

Een nieuwe generatie schreeuwt om verandering, om verbetering. Ze roept het uit op straat, in de media, en op sociale platforms.

foto © Unsplash

Een kleinere overheid en een sterkere gemeenschap, Guillaume Ponette bepleit een terugkeer naar conservatieve principes.

In onze hedendaagse samenleving is het overduidelijk dat gebrek aan visie leidt tot opstand onder het volk. Deze realiteit is pijnlijk zichtbaar geworden, zowel tijdens het falende coronabeleid als met het verwaarloosde landbouwbeleid. We bevinden ons te midden van de brokstukken van decennia aan beleid dat gekenmerkt wordt door een mix van neoliberalisme en socialisme, resulterend in stagnerende vooruitgang. Een nieuwe generatie schreeuwt om verandering, om verbetering. Ze roept het uit op straat, in de media, en op sociale platforms.

Als samenleving staan we op een kruispunt. Het is hoog tijd dat we ons realiseren dat dogmatisch beleid, overmatige staatsinterventies en een exploderende staatsschuld ons alleen maar verder van onze doelen verwijderen. We moeten terugvechten voor een heldere visie voor ons land en onze opkomende natie. En het is mogelijk. We moeten de greep van de overheid op onze economie losser maken, haar taken beperken tot de essentie, en een einde maken aan het verstikkende regelwoud dat onze economie vertraagt. De ziekte van bureaucratie en wettelijke complexiteit moet worden genezen.

Afgedwaald

Economische vrijheid is de kern van politieke vrijheid. Het recht om te ondernemen is cruciaal. Rijkdom en welvaart komen voort uit ondernemerschap en de hardwerkende middenklasse. De overheid is niet de bron van welvaart, haar rol zou bescheiden moeten zijn als zorgdrager voor de gemeenschap. Dit betekent dat de overheid een goed functionerend zorgsysteem, onderwijs, mobiliteitsbeleid, infrastructuurbeheer en bescherming tegen interne en externe dreigingen moet faciliteren. Wanneer de overheid effectief en efficiënt opereert, met een gezonde begroting, mag zij ten behoeve van de gemeenschap optreden. Helaas is onze overheid steeds verder afgedwaald van deze fundamentele principes.

Het is een misvatting dat een rechts conservatief liberaal economisch beleid alleen grote bedrijven en de rijken bevoordeelt. Het streven naar een concurrerende markteconomie, privatisering van niet-strategische staatsbedrijven en het inperken van vakbondsmacht zijn geen middelen om de banden tussen staat en grote bedrijven te versterken, maar om een efficiënte, concurrerende economie te waarborgen voor iedereen.

Lastdieren

De overheid behandelt onze ondernemers als lastdieren. Ze belasten hen zwaar, belemmeren hen met regelgeving en klagen hen vervolgens aan omdat ze niet snel genoeg vooruitgaan. Het herstel van ons ondernemingsklimaat begint pas wanneer de last van regelgeving en loonkosten wordt verlicht.

De Belgische overheid heeft geen inkomstenprobleem, maar een uitgavenprobleem

Kortom, de oplossing voor onze problemen ligt in conservatieve principes: een kleinere overheid, belastingverlagingen en een trotse gemeenschapsidentiteit. Het is tijd om de broeksriem aan te spannen en te bezuinigen, niet om belastingen te verhogen. De Belgische overheid heeft geen inkomstenprobleem, maar een uitgavenprobleem. Het is tijd voor een doortastend, visionair plan zoals Jean-Luc Dehaene dat durfde uitvoeren destijds met zijn Globaal Plan.

We moeten erkennen dat ons land (België) en onze natie in wording (Vlaanderen) geconfronteerd worden met immense uitdagingen en kansen. Deze tijd vraagt om leiderschap dat verder kijkt dan de waan van de dag, dat durft te dromen en te handelen met vastberadenheid en visie. We hebben behoefte aan leiders die de belangen van het volk vooropstellen, die zich niet laten verlammen door politieke spelletjes en partijbelangen.

Nieuwe beweging

We moeten afstand nemen van het verlammende politieke spectrum dat ons verdeelt in links en rechts. In plaats daarvan moeten we streven naar een nieuwe politieke beweging die zich laat leiden door principes van vrijheid, rechtvaardigheid en welvaart voor iedereen. Een beweging die durft te breken met oude denkwijzen en taboes, en die de moed heeft om nieuwe wegen in te slaan naar een betere toekomst.

Het is tijd om te breken met de verstikkende bureaucratie en regelzucht die onze economie en samenleving verlammen. Het is tijd om te kiezen voor een kleinere, effectievere overheid die haar kerntaken serieus neemt en zich richt op het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat, het bieden van hoogwaardige publieke diensten en het beschermen van de vrijheid en veiligheid van haar burgers. Alleen zo kunnen we de uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden en bouwen aan een welvarende en rechtvaardige samenleving voor toekomstige generaties.

Het is tijd voor verandering, het is tijd voor actie.

Guillaume Ponette studeerde Innovatiemanagement aan Erasmushogeschool te Brussel. Hij was voorzitter van de Brugse Jeugdraad (2019-2023) en is lid van het Actiecomité voor Vlaamse Sociale Zekerheid.

Meer van externe auteurs

Menig Indisch moslim fronst de wenkbrauwen bij Modi en diens hindoe-nationalistische regering. Maar de meerderheid, de hindoes, loopt hoog met hem op.

Commentaren en reacties