JavaScript is required for this website to work.

Voka via Doorbraak – 5 VOOR 12: plafonneer de werkgeversbijdragen

Wannes Bok8/11/2023

foto © Voka

In de podcast 5 minuten voor 12 lanceert Voka voorstellen die de samenleving vooruithelpen. In deze aflevering komt de fiscaliteit aan bod.

In de podcast 5 minuten voor 12 lanceert Voka voorstellen die de samenleving en de economie vooruithelpen. In deze aflevering komt het thema fiscaliteit aan bod. Aan het woord is Karl Collaerts, adviseur fiscaliteit en begroting bij het Voka Kennis- en Lobbycentrum.

Podcast 5’vr12: plafonneer de werkgeversbijdragen

Onze fiscaliteit en parafiscaliteit moeten coherenter worden. Sociale bijdragen zouden bijvoorbeeld meer in verhouding moeten staan tot wat men er als verzekerde van kan terugkrijgen.

In ons land lopen de sociale bijdragen zonder rem op, terwijl de sociale uitkering die je daarvoor in ruil krijgt bij werkloosheid of ziekte wel beperkt is. De werkgeversbijdragen zouden vanaf een bepaald loonniveau opnieuw geplafonneerd moeten worden. Dat was voor de jaren ’80 het geval en zo gaat het ook in heel wat andere landen.

Ondernemingen hebben het vandaag door de torenhoge parafiscale druk moeilijk om talentvolle medewerkers loon naar werk te geven. Door de niet-begrenzing van de sociale zekerheidsbijdragen zien ze zich helaas genoodzaakt om beroep te doen op ingewikkelde alternatieven.

Wannes is eindredacteur en journalist. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak.

Meer van Wannes Bok
Commentaren en reacties