JavaScript is required for this website to work.
Multicultuur & samenleven

Religieuze fanaticus kaapt federaal parlement

Over dubbele moraal en selectieve verontwaardiging

Othman El Hammouchi28/12/2019Leestijd 3 minuten

Als we ons niet verzetten tegen de judaïsering van onze samenleving zal Vlaanderen haar identiteit verliezen.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Waarschuwing: dit stuk is satirisch

Vlaanderen is een lichtend voorbeeld van tolerantie en vreedzame co-existentie in de wereld. We kunnen terecht trots zijn dat we de moderne realiteit van de multiculturele samenleving resoluut omarmen. Echter mogen we ook niet naïef te werk gaan en onze waarden en normen, die de kern van onze identiteit vormen, verzaken. Die identiteit werd recent geschonden toen joods kamerlid Michaël Freilich in het federaal parlement, de tempel van onze democratie, de scheiding van Kerk en Staat aan zijn laars lapte en voor de camera een Chanoeka-kandelaar aanstak.

Verlichtingswaarden

Uiteraard zal politiek correct rechts er weer als de kippen bij zijn met beschuldigingen van antisemitisme, een term die stilaan zijn waarde begint te verliezen door overdadig gebruik. Het zijn altijd dezelfden die zwaaien met zulke belachelijke beschuldigingen om het debat stop te zetten. We mogen tegenwoordig niets meer zeggen. Wie onze tradities, onze verlichtingswaarden en onze Vlaamse identiteit wil beschermen tegen patriarchaal religieus obscurantisme moet echter alle recht hebben om zijn mening te uiten.

De scheiding van Kerk en Staat, de neutraliteit van de overheid en het secularisme zijn in de loop van onze geschiedenis gegroeid en hebben zichzelf verankerd in onze samenleving. Zij laten ons toe om vreedzaam met elkaar te leven en vermijden dat er conflicten ontstaan tussen verschillende groepen. Stel je voor dat er toevallig een homoseksueel parlementslid of parlementair werknemer het vertrek waarin Freilich zijn religieus ritueel uitvoerde binnenkwam. Hoe zou hij zich voelen? De Torah en de joodse religieuze teksten hebben immers niet veel moois te zeggen over homoseksualiteit. Zulke mensen wensen terecht niet geconfronteerd te worden met iemands religieuze denkbeelden op een plaats waar ze verplicht moeten komen.

Nieuwkomers van welk geloof of afkomst dan ook zijn welkom in Vlaanderen, maar ze moeten zich wel aanpassen aan onze Westerse manier van leven. We zien in andere landen duidelijk waar religieus fanatisme toe kan leiden. In de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever verdrijven radicale Joodse kolonisten, gedreven door een extreme interpretatie van de Hebreeuwse Bijbel, onschuldige vrouwen en kinderen bijvoorbeeld met geweld uit hun huizen.

Segregatie

Uiteraard steunen de meeste joden dit helemaal niet, maar we mogen hier niet naïef in zijn. Buigen voor religieuze eisen en de neutraliteit afschaffen is een regressie naar de middeleeuwen. Het jodendom heeft nood aan een hervorming om er de verlichtingswaarden in op te nemen. Gematigde joden moeten hun stem meer laten horen: het zijn de extremistische rotte appels die het voor iedereen verpesten. We moeten onze joodse gemeenschap ook beschermen tegen nefaste buitenlandse invloeden door synagogen te monitoren en haatpredikers buiten te zetten. Een officiële rabbijnopleiding aan de KULeuven kan helpen om een gematigde versie van het Jodendom te verspreiden.

We moeten ons ook vragen stellen bij de Joodse scholen die opereren in Antwerpen en de segregatie van deze gemeenschap meer in de hand werken. Vlaanderen is tolerant en multicultureel, maar dat mag niet betekenen dat er parallelle samenlevingen ontstaan waarin andere wetten dan de onze gelden en waarin vrouwen minderwaardig zijn. De halacha, de Joodse wet, is op vele punten manifest in strijd met gelijkheid van man en vrouw en de verlichtingswaarden: het eist van vrouwen dat ze hun haar bedekken en lange jurken dragen en schrijft de doodstraf voor voor homoseksualiteit. In Leviticus 20:13 lezen we bijvoorbeeld:

‘Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.’

Leren Joodse kinderen zulke extreme stellingen op school? Scholen waar jongens en meisjes gescheiden rondlopen, evolutieleer en seksuele opvoeding niet onderwezen worden en de inspectie niet welkom is? Prediken rabbijnen zulke zaken tijdens de dienst op zaterdag?

Een samenleving die zich niet verweert tegen achterhaalde religieuze denkbeelden en intolerantie zal er weldra aan bezwijken. We moeten ons uit alle macht verzetten tegen de judaïsering van onze samenleving, anders wordt dat het einde van vrouwen- en homorechten en vrijheid van denken en meningsuiting. De naïeve politieke correcte judeo-nationalisten van de N-VA, die een fundamentalist als Freilich op hun lijst hebben gezet, helpen mee aan de infiltratie van onze samenleving door sinistere krachten die haar einde beramen. We mogen niet lijdzaam toezien terwijl dit gebeurt. 

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.

Meer van Othman El Hammouchi
Commentaren en reacties