fbpx


Multicultuur & samenleven

Staatssecretaris Francken, waarom blijft u de sharia importeren?11 juli

‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten,’ stelde de ons helaas ontvallen Nederlandse arabist Hans Jansen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd: een land, zoals België, dat decennialang moslims (en dus de islam) importeert, met tienduizenden per jaar, wordt vroeg of laat geconfronteerd met de sharia of islamitische wet. Het islamiseren van de samenleving totdat de sharia geldt (voor moslims én voor niet-moslims) is inherent aan de islam: het staat zo in de islamitische bronnen en de eeuwenoude geschiedenis van de islam is daarvan één langgerekte getuigenis.

‘Dawa’

Het geweldloos en geleidelijk islamiseren van onze samenleving, zoals de Partij Islam in Brussel wil, is niets nieuws, maar kadert in de zogenaamde ‘dawa’, een strategie die vooral de Moslimbroederschap in het Westen en ook in België bezig is toe te passen. Er wordt gemikt op enerzijds de toenemende kracht van de demografie (een steeds hoger percentage moslims via immigratie en geboortecijfers) en anderzijds infiltratie van orthodoxe moslims in onze instellingen, met name in de media, de cultuur, het onderwijs en de politiek. Dat is geen complottheorie, maar een uitgewerkte islamitische strategie die wereldwijd wordt toegepast – uiteraard niet door alle moslims, maar dat is ook niet nodig om effectief te zijn.

Sluw

Partij Islam pakt het vrij sluw aan, maar elk rationeel denkend mens ziet alleen maar tegenstrijdigheden: de partij wil man-vrouwapartheid invoeren op het openbaar vervoer, zogezegd om vrouwen te beschermen tegen handtastelijke mannen (ze wil vrouwen dus beschermen tegen haar eigen kiespubliek door ze apart te zetten); de sharia van Partij Islam zal zogezegd ‘niemand verplichten’, maar is wel ‘de weg van de profeet en de Koran’ (de weg van de profeet en de Koran vinden we in meer of mindere mate terug in landen als Somalië, Egypte, Qatar, Iran en Pakistan, en in Molenbeek); en de ‘100 procent islamitische staat’ van Partij Islam zal zogezegd ‘niet raken aan de Belgische grondwet’ (een 100 procent islamitische staat hebben we de afgelopen jaren in Syrië en Irak kunnen aanschouwen).

Missie: islamiseren via taqiyya

Partij Islam heeft een missie om te islamiseren en zal er alles aan doen om dat in de praktijk te brengen en te doen slagen, inclusief ‘taqiyya’. Taqiyya is misleiden of liegen ten opzichte van de niet-islamitische vijand, aanbevolen door Allah in de Koran (zie Koran 2:173, 2:185, 4:29, 16:106, 22:78 en 40:28). Ook Allah zelf staat in de Koran omschreven als de beste makar, wat ‘misleider’ of ‘samenzweerder’ betekent (zie Koran 3:54, 8:30 en 10:21). Met name in Koran 3:54 vinden moslims Allahs toestemming om te misleiden: ‘En zij smeedden een list, en Allah smeedde een list; en Allah is de beste listensmid.’ Partij Islam zal met andere woorden binnen de krijtlijnen van onze wetgeving handelen en dus niet strafbaar zijn (tenzij ze een stommiteit begaan). Partij Islam heeft immers tijd: zulke beroepsmoslims (dixit Hans Jansen) denken niet op korte termijn, maar in decennia en zelfs eeuwen. Zij volgen Moslimbroeder-ideoloog Youssef Al-Qaradawi, die stelde dat de islam Europa moet overnemen, niet via geweld maar via stille verovering.

Moslims mobiliseren

Het voornaamste doel op korte en middellange termijn van Partij Islam is uiteraard om zoveel mogelijk moslims ervan te overtuigen om voor hen te stemmen. Maar evengoed is het doel om moslims te (her)islamiseren: om hen (weer) bewust te maken van hun islamitische identiteit en om hen ervan te overtuigen die islamitische identiteit uit te dragen en in de praktijk te brengen. De essentie is dat de moslimmassa wordt gemobiliseerd voor de islamitische zaak. Partijpolitiek is dan ook slechts een vehikel, een middel om onze samenleving te islamiseren. Denk aan de woorden van Erdogan, die bezig is Turkije te herislamiseren: ‘Democratie is als een trein. We stappen uit wanneer we aankomen op het station dat wij wensen.’

Sharia geldt de facto al

Wie nu door de relatieve openhartigheid van Partij Islam plots verontwaardigd roept dat de sharia in België geen plaats heeft, moet goed beseffen dat de sharia hier de facto al in belangrijke mate geldt. Immers, zei Kamagurka niet dat hij zichzelf uit angst censureert door geen cartoons over de islamitische profeet Mohammed te maken? Houden christenen en homoseksuelen in asielcentra zich niet het best gedeisd? Hoeveel ex-moslims in België durven uit de kast te komen en openlijk de islam te bekritiseren? Hoeveel moslimwijken telt België al die door vrouwen, homoseksuelen en Joden worden gemeden, of waar ze zichzelf censureren door zich anders te kleden of gedragen? Zijn er in België dan geen Koranscholen waar (piep)jonge moslims in weekends worden geïndoctrineerd met Koranverzen die aanzetten tot een afkeer van of haat tegen onze vrije samenleving? Zijn hier geen moskeeën waar imams prediken tegen het Westen en tegen integratie? Zijn hier geen moslimwijken waar alleen halal en geen alcohol is te vinden en waar je tijdens de ramadan maar best niet in het openbaar eet? Enzovoort enzoverder. Waarom verbood burgmeester Schepmans Geert Wilders en Filip Dewinter om Molenbeek te bezoeken? Antwoord: bekijk deze video. ‘Slechts’ ca. 7 procent van de bevolking in België is vandaag moslim, maar een onderzoek wees uit dat mensen denken dat bijna een derde van de bevolking moslim is. Hoe zou dat nu toch komen?

Moslimimmigratie is motor islamisering

Partij Islam is slechts het prille begin. Elke dag opnieuw immers komen via diverse migratiekanalen nieuwe potentiële moslimkiezers voor partijen zoals Partij Islam dit land binnen; elke dag opnieuw immigreren nieuwe potentiële oprichters van nieuwe islamitische partijen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die nu op Twitter met in zijn kielzog enkele andere N-VA’ers als een bezetene tegen Partij Islam tekeergaat, heeft de afgelopen 3,5 jaar, voorzichtig geschat, 90.000 moslims binnengelaten (illegalen zijn hier uiteraard niet bijgeteld, het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger).

Socioloog en cijferfetisjist Jan Hertogen berekende eind februarinog het volgende:

  • De laatste 30 jaar waren de grenzen nog nooit zo open als vandaag onder Theo Francken.
  • De laatste 30 jaar was er nog nooit zoveel asielopvang en waren er nog nooit zoveel erkenningen van asielzoekers als vandaag onder Theo Francken.
  • De laatste 30 jaar was de totale immigratie nog nooit op zo’n hoog peil als vandaag onder Theo Francken, zodanig hoog zelfs dat de als vluchteling erkende asielzoekers slechts een 10-tal % (!) van de totale immigratie uitmaken.

Hertogen concludeert: ‘Nog nooit had België een staatssecretaris die enkel langs harde maatregelen in de marge zijn gezicht van hardliner probeert te redden, maar de geschiedenis en de statistieken zal ingaan als de Moeder Theresa van de vluchtelingen.’

Zet de Belgische regering in grote lijnen dit beleid voort, wat te verwachten valt, dan zal het aandeel moslims in België tegen 2050 meer dan verdubbeld zijn, naar meer dan 2 miljoen moslims (Pew Research Center). Dat betekent voor Antwerpen in 2050 meer dan 35% moslims, voor Anderlecht meer dan 55%, Sint-Niklaas 30%, Vilvoorde 40%, Willebroek 38%, Charleroi 34%, Beringen 56%, Luik 34%, Vorst 30%, Zele 39%, Molenbeek 63%, Koekelberg 51%, Schaarbeek 44%, Brussel 46% (Zie Hertogen).

De opvattingen van moslims

Zijn dat allemaal moslims met een of meerdere sharia-opvattingen? Niet allemaal, nee, maar een groot deel wel, zo wijzen onderzoeken steeds weer uit. Het onderzoek van dr. Ruud Koopmans gaf voor België de volgende zorgwekkende resultaten: 66,1% van de moslims in België vindt dat moslims terug moeten naar de wortels van de islam; 82,2% vindt dat er maar één interpretatie van de Koran is en dat elke moslim zich daaraan moet houden; en 69,6% vindt de regels van de Koran belangrijker dan de Belgische wetgeving. Een substantieel deel van de in West-Europa aanwezige moslimbevolking is echt niet zo moeilijk te (her)islamiseren (via de ‘dawa’) en eenvoudig te verleiden om voor islamitische partijen te stemmen, kijk maar naar het recente verkiezingsresultaat van DENK en NIDA in Nederland.

‘Geen probleem met de islam op zich’

Theo Francken, die nu moord en brand schreeuwt inzake Partij Islam, zei in een interview: ‘Mij zult u niet zo gauw horen zeggen dat er een probleem is mét de islam. Er is een probleem met de organisatie van de islam, dat wel. Maar met de islam op zich heb ik geen probleem. Natuurlijk kan iemand die vrijwillig een hoofddoek draagt, er perfect bij horen.’ Een probleem met de organisatie van de islam? De islam weet zich steeds beter te organiseren. Partij Islam is een typisch voorbeeld van de islam die zich organiseert, en in onze steden schieten moskeeën, Koranlessen en islamscholen als paddenstoelen uit de grond. Francken noemt het ‘islamisme’, maar dat is natuurlijk onzin, en dat weet ‘zijn’ ervaringsdeskundige Darya Safai ook als de beste. Arabiste Anne-Marie Delcambre noemt termen als ‘islamisme’ westerse verzinsels om de onaangename waarheid over dé islam niet onder ogen te hoeven zien: ‘Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei.’

‘Waarom blijft u de sharia importeren?’

Door te zeggen dat hij ‘met de islam op zich geen probleem heeft’ en door elk jaar opnieuw tienduizenden moslims onze samenleving binnen te loodsen, is Francken medeverantwoordelijk voor de islamisering van onze samenleving. Ik moet opnieuw denken aan de lezing van staatssecretaris Francken aan de UGent die ik bijwoonde en waarover ik een uitgebreid verslag schreef. Tijdens de vragenronde stond een snuggere student op die een onderzoek citeerde waaruit blijkt dat het overgrote deel van de Afghanen bepaalde sharia-opvattingen heeft (wat natuurlijk evengoed het geval is voor grote groepen islamitische migranten uit andere landen, zoals Irak en Syrië). Hij stelde dan ook dat Francken bezig is om islamitische asielzoekers met sharia-opvattingen over onder meer vrouwen massaal op te nemen in onze samenleving. Eigenlijk vroeg de student dus: ‘Staatssecretaris Francken, waarom blijft u de sharia importeren?’

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is Vlaams volksvertegenwoordiger, Antwerps gemeenteraadslid en fractieleider voor het Vlaams Belang. Hij is ingenieur bouwkunde (MSc.), publicist en auteur van enkele boeken over de islam en de Europese Unie ('Voor vrijheid dus tegen islamisering'). Zijn website: www.samvanrooy.be.