fbpx

Tag: EU

Geert Bourgeois

De EU als regulerende wereldmacht

De EU moet een leidende rol nemen, en kan dat maar door robuuste partnerakkoorden af te sluiten met het VK en andere economische machtsblokken.

Tom Vandendriessche

EU wordt een schuldengevangenis

De zuinige EU-landen moeten garant staan voor leningen aan de spilzieke landen, zonder dat daar structurele veranderingen tegenover staan.

Ashley Seyssens

Three Seas Initiative

Het Three Seas Initiative focust op connectiviteit, economische ontwikkeling en convergentie van Centraal- en Oost-Europese EU-lidstaten.

Geert Jennes en Klaas Staal

Een transferunie voor de eurozone?

VIVES onderzoekt de transfers binnen de EU via eurobonds. Een model op Amerikaanse leest blijkt alvast beter dan een naar Belgisch voorbeeld.