fbpx


Media
Burgercollectief #tothierennietverder

#Tothierennietverder

'Wij vormen de vijfde macht'


Pers

De hashtag #tothierennietverder, die werd gelanceerd door Bart De Meulenaer naar aanleiding van een editoriaal in Knack van Bert Bultinck, is een teken van protest. Dat protest wordt geformuleerd door een brede groep Vlamingen; mensen die het grondig beu zijn stelselmatig te worden weggezet als ‘racist’.

Ongenoegen

Er sluimert al geruime tijd een breed ongenoegen bij een schare lezers en volgers van de politiek in Vlaanderen, die menig Twitteraar en Facebook-gebruiker reeds lang had opgemerkt, en die nu losgebarsten is, naar aanleiding van een editoriaal geschreven door Bert Bultinck.

Een volk van meer dan 6.000.000 mensen een fout DNA toewijzen, het is niet iedereen gegeven. Vooral als de schrijver zelf deel uitmaakt van een groep journalisten, die met de regelmaat van de klok ‘jarendertigvergelijkingen’ maakt, in de hoop om ‘conservatief Vlaanderen’ — hun grootste gruwel — te kunnen besmeuren. Je moet het maar doen.

Na die brede verontwaardiging sloot de verzamelde pers de rangen.

De kern van de kritiek wordt vakkundig genegeerd, en wie kritiek heeft, wordt al schertsend ‘een kalf’ genoemd.

#tothierennietverder staat volgens hen voor “ze hebben tot die zin gelezen en niet verder”. Er is echter meer aan de hand.

Vlaams DNA

Want wat schrijft meneer Bultinck precies? Hij stelt  ‘Wie wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind…’ . Een regel of twee eronder komt: ‘Dat betekent niet dat Vlaanderen doelbewust en inherent racistisch is.’

We gaan daar even op in. Chauvinisme is een eigenschap die aan mensen en niet aan staten wordt toegeschreven. Chauvinisme, als het zich in Frankrijk manifesteert, wordt ‘vaderlandsliefde’ genoemd.

Frankrijk is niet chauvinistisch, veel Fransen zijn dat wel.

Zo suggereert meneer Bultinck eerst dat de Vlaming racist is maar trekt al snel de paraplu open door de tweede zin (‘Vlaanderen is niet doelbewust en inherent racistisch’), hierboven geciteerd. Natuurlijk niet, een staat op zich is nooit racistisch, tenzij hij een racistische staatsstructuur zou kennen.

Kortom: onzin van het zuiverste soort en enkel maar toegevoegd om zich in te dekken. Ondertussen werd ‘de Vlaming’ toch weggezet als racist, want het zit in zijn DNA en maakt dus deel uit van zijn identiteit. En net daar is het Bultinck en zijn geestesgenoten om te doen: het slopen van de Vlaamse identiteit. Zich identificeren met een ‘natie’ is af te keuren, uitgezonderd wanneer het gaat over voetbal, dan zijn we allemaal Rode Duivels, #tousensemble weet u wel. Wie niet in dit nationaal enthousiasme meegaat, wordt al snel weggezet als ‘verzuurd’.

De Vlaming wordt met de regelmaat van de klok een schuldgevoel aangepraat, op basis van individuele gebeurtenissen die — zoals elke vorm van racisme — af te keuren zijn. De massamedia ziet hierin het bewijs dat racisme of onverdraagzaamheid toeneemt.

Eenzijdige pers

Sommige journalisten belichten helaas niet steeds de feiten op een objectieve manier en hanteren vaak een eenzijdige invalshoek. Vandaar de lancering van de hastag #tothierennietverder als strijdkreet tegen de onrechtmatige beschuldigingen van ‘racisme’.

Via het initiatief #tothierennietverder zullen we ter verdediging van onze Vlaamse identiteit en cultuur een duidelijke lijn in het zand trekken. De Vlaming staat wél open voor kritiek, leest en kijkt wél met open geest naar de diversiteit van meningen die in de maatschappij leven.

Het is de hoogste tijd om een tegengewicht te bieden tegen de negatieve propaganda en het anti-Vlamingsfeertje dat door de pers wordt gecreëerd. We willen onder geen beding de persvrijheid beknotten en zijn voor absolute vrijheid van meningsuiting, maar dan wel één die niet exclusief voorbehouden is voor de pers.

Wie de media wijst op hun enge denkbeelden wordt weggezet als een kalf die de tekst maar half heeft gelezen. Zelfs dalende verkoopcijfers zijn voor de pers blijkbaar geen reden tot bezinning. Het succes van de sociale media is een logisch gevolg.

De vierde macht

De pers, die zichzelf de vierde macht en de waakhond van de democratie noemt, beseft onvoldoende dat ook zij slechts bestaat bij de gratie van haar abonnees. De pers dient de democratie niet als zij voortdurend het volk aanvalt, integendeel.

De drie machten — wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht — houden elkaar in evenwicht. Het parlement keurt wetten goed, de regering voert die uit en rechters controleren of dat correct gebeurt. De realiteit vandaag is dat de ‘vierde macht’ haar geloofwaardigheid verliest. Het wordt tijd dat zij zichzelf in vraag stelt en de burger respecteert.  De vierde macht mag uiteraard de drie andere machten bekritiseren. Wij verwachten dan ook dat de vierde macht coherent en consequent de spelregels van haar eigen deontologie volgt. Of is vrijheid van meningsuiting enkel voorbehouden voor journalisten?

De pers mag schrijven wat ze wil. Daar is de persvrijheid voor. Maar wij mogen protesteren tegen beledigingen en we mogen het beu zijn om in kranten of tijdschriften te moeten lezen dat wij Vlamingen racistisch (zouden) zijn omwille van onze afkomst, onze ouders en ons verleden. Dat is ons recht van vrije meningsuiting. De ene vrijheid bestaat slechts bij gratie van de andere vrijheid!

Metafoor

Ten slotte een laatste opmerking over een tweede verdedigingslijn van de pers in de DNA-heisa. Men verschuilt zich nu achter het excuus dat de DNA-uitspraak als metafoor moet gezien worden.

Stel dat we hierin zouden meegaan, impliceert dit dan dat cultuurkritiek geen racisme is? Voor ons is dat een uitgemaakte zaak. Maar als cultuurkritiek op Vlamingen niet racistisch is, dan is cultuurkritiek op eender welke godsdienst ook niet racistisch. Verander het geweer niet elke dag van schouder.

Vrijblijvend advies aan de vierde macht: Twitter en bij uitbreiding alle sociale media afschilderen als ‘een gevaar voor het volk’ helpt niet. Het helpt evenmin om alles wat niet van eigen hand is, af te doen als #fakenews.

Het volk, de burger, u en ik … wij vormen de vijfde macht. We willen een wereld waarin de journalisten geen feitelijk monopolie hebben op de informatiestroom. We leven in een vrije wereld, maar wij trekken hier de lijn, ter bescherming van onze persoonlijke integriteit, afkomst en Vlaamse identiteit.

Wij willen excuses van Knack, excuses van meneer Bultinck. Niet alleen aan ons, maar aan het Vlaamse volk Wij willen een recht van antwoord.

Trop is te veel en te veel is trop.

#tothierennietverder

De petitie kan u hier ondertekenen: http://www.change.org/p/tothierennietverder-bert-bultinck. Meer informatie: [email protected]

 

Ondertekenaars, tevens leden van de vzw

Bart Demeulenaer

Natalie Deconinck

Pieter Auwaerts

Kristof Luypaert

Hilde Deproost

Wouter Avet

Herwig Van Wilderode

Betty Vanmechelen

Ronny Vandenhouweele

Stephan Vandenborn

Koen Roeffaers

Joost Vanfleteren

Bernard Van Isacker

Jean Pierre Van Dyck

Philip Roose

Linda Ravays

Nancy Baetens

B.D. (naam gekend bij bestuur)

Jean-Marie Laffut

Lieve Lombaert

Filip Meert

T.V. (naam gekend bij bestuur)

J.H. (naam gekend bij bestuur)

Leo Van Roy

Eric De Maerschalck

Albert Pauwels

Rud Beyers

Lut Groenez

T.d. (naam gekend bij bestuur)

W.L. (naam gekend bij bestuur)

Erik Vandenbossche

Frédéric Naessens

Dan Vandenheuvel

Peter Roels

E.V. (naam gekend bij bestuur)

C.L. (naam gekend bij bestuur)

Louis Hendrickx

F.D. (naam gekend bij bestuur)

U.A. (naam gekend bij bestuur)

J.S. (naam gekend bij bestuur)

T.V. (naam gekend bij bestuur)

P.B. (naam gekend bij bestuur)

F.H. (naam gekend bij bestuur)

G.V. (naam gekend bij bestuur)

Mieke de Baene

B.O. (naam gekend bij bestuur)

Filip Simoens

Kristien Devolder

Guy Van Dyck

Karen Liesens

D.D. (naam gekend bij bestuur)

Linda Metten

Conrad Haelterman

D.S. (naam gekend bij bestuur)

Dimitri Ploegaerts

Ineke Custers

Tara Sangeeta Kaur

Jane Poels

T.C. (naam gekend bij bestuur)

John Croughs

Danny Nevelsteen

Gaby Hemeryck Marchal

H.V. (naam gekend bij bestuur)

Kobe Jansseune

A.D. (naam gekend bij bestuur)

K.H. (naam gekend bij bestuur)

Maarten Vaes

Isabelle Van den Spiegel

Bjorn Spitaels

R.V. (naam gekend bij bestuur)

Ludo Tack

Erik De Wilde

Yves Bavré

P.V. (naam gekend bij bestuur)

Werner Laureyssens

Frank Geelissen

D.C. (naam gekend bij bestuur)

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Burgercollectief #tothierennietverder