JavaScript is required for this website to work.
Brussel deze week

Verheugd over Brusselplan van Vuye & Wouters

Dominiek Lootens4/5/2018Leestijd 2 minuten

Vuye en Wouters

Vuye en Wouters

foto © Doorbraakboeken

Vlaams Belang nam met veel plezier kennis van het Brusselboek van Vuye & Wouters. Het VB-Brusselcongres van 2013 inspireerde blijkbaar.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Tijdens de boekvoorstelling van het Brusselboek — een aanrader trouwens! — van Hendrik Vuye en Veerle Wouters nam ik met tevredenheid kennis van de standpunten die beide ex-N-VA Kamerleden poneerden.

Brusselcongres 2013

Met tevredenheid, omdat ze me niet vreemd in de oren klonken. Een groot deel van hun standpunten, ideeën en voorstellen over onze hoofdstad stemmen namelijk overeen met standpunten die door het Vlaams Belang werden geformuleerd in de programmatekst van het Brusselcongres ‘Brussel Morgen – Onze stad’ uit 2013.

Ik denk daarbij onder meer aan:

  • Het overhevelen van bevoegdheden van de gemeenten naar het Gewest – congresresolutie 6: ‘Vlaams Belang pleit voor een overheveling van gemeente-overschrijdende materie van het gemeentelijke naar het gewestelijke niveau’;
  • de oprichting van één politiezone en het installeren van een Brussels minister voor veiligheid – congresresolutie 8: ‘De zes Brusselse politiezones dienen hervormd te worden tot één Brusselse politiezone onder een hoofdstedelijk minister voor Veiligheid’;
  • het oprichten van 1 centraal Brussels OCMW – congresresolutie 15: ‘Wij pleiten dan ook voor de fusie in één instelling voor de 19 OCMW ‘s, en één instelling voor de 33 openbare vastgoedmaatschappijen’;
  • en het incorporeren van de VGC in het Vlaams Parlement- congresresolutie 5: ‘De Vlaamse Gemeenschapscommissie dient hervormd te worden tot een raadgevende commissie, waarbij de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement komt te liggen’.

Cordon?

Het verbaast me enkel dat deze voorstellen nu wel bijval vinden en aandacht krijgen. Net dezelfde ideeën kregen vijf jaar geleden geen enkele aandacht noch bleken ze een debat waard in de politieke arena of in de pers. Is het te wijten aan het cordon sanitaire en het al even belachelijke cordon médiatique of aan een voortschrijdend inzicht? Dat laat ik in het midden. Maar het strekt Vuye en Wouters alvast tot eer dat ze Brussel weer even op de politieke agenda hebben gezet.

Zo was er tijdens de boekvoorstelling van 2 mei het Brussels CD&V-kopstuk Brigitte Grouwels dat aangaf het eens te zijn met een groot deel van deze voorstellen. Dit in navolging van Brussels Open VLD-minister Guy Vanhengel die in De Tijd ook reeds aangaf dat de voorstellen van Vuye en Wouters — en dus van het Vlaams Belang — te verkiezen zijn boven bijvoorbeeld de onhaalbare Brusselkeuze van de N-VA.

Uitgestoken hand

Ik steek daarom graag de hand uit en nodig alle Vlaamse partijen uit om het debat eerlijk, open en onbevangen aan te gaan. Net zoals de Franstalige partijen een duidelijke visie over Brussel hebben, hebben ook de Vlaamse partijen nood aan een duidelijke consensus rond de belangrijke institutionele en communautaire problemen in de hoofdstad en rond een politiek ten gunste van de Brusselse Vlamingen.

Dominiek Lootens is fractievoorzitter voor Vlaams Belang in het Brussels Parlement

Commentaren en reacties