JavaScript is required for this website to work.
Politiek

Wie de vrijheid bemint, veracht de sterke staat

Paul Cliteur maakt een verkeerde inschatting

Sid Lukkassen11/9/2021Leestijd 5 minuten
Titelpagina van het Plakkaat van Verlatinghe (1581)

Titelpagina van het Plakkaat van Verlatinghe (1581)

foto © WikiMedia Commons

Door aansluiting bij Hobbes en Maistre te zoeken, ondergraaft Paul Cliteur onbedoeld de westerse traditie van ‘organisatie van onderop’.

Sid Lukkassen (1987) studeerde geschiedenis en filosofie. Hij is onafhankelijk denker, vrijwillig bestuurslid van de Vlaamse Club Brussel en inspirator van De Nieuwe Zuil. Hij schreef onder andere 'Avondland en identiteit' en 'Levenslust en Doodsdrift'. Hij promoveerde op 'De Democratie en haar Media'.

Commentaren en reacties