JavaScript is required for this website to work.

Alexandra D'Archambeau

Alexandra D’Archambeau (1991) is juriste en vurig lid van Open Vld. Ze zetelt sinds 2012 in de Wilrijkse districtsraad. Kritische liberale stem in het maatschappelijk debat.

Ook al zijn er steeds meer, de single is nog altijd de paria in onze maatschappij. Op Valentijn mag dit wel eens in de kijker worden gezet.

Indien men het pensioenstelsel betaalbaar wil houden, zal iedereen langer moeten werken. Maar de populistische voorstellen van Paul Magnette ondermijnen de pensioenen.