JavaScript is required for this website to work.
post

Betogen tegen de zon of betogen tegen de kou? De natuur gaat beslissen.

Open brief aan mijn kleinkinderen

Prof. dr. Emiel Van Broekhoven17/3/2019Leestijd 4 minuten
Het IPCC mag zijn berekeningen opnieuw maken, paniekvoetbal is nergens voor
nodig, stelt prof. dr. Emiel Van Broekhoven.

Het IPCC mag zijn berekeningen opnieuw maken, paniekvoetbal is nergens voor nodig, stelt prof. dr. Emiel Van Broekhoven.

foto © Reporters

De eminente prof. Emiel Van Broekhoven legde zich toe op klimaatstudie en stelt zijn bezorgde kleinkinderen gerust: paniekvoetbal over klimaatopwarming is onnodig en zelfs onzinnig.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Beste kleinkinderen (en Anuna mag meelezen)

Drie jaar geleden ben ik al tegenspartelend aan de studie van het klimaat begonnen. Enerzijds omdat het economisch ontzettend belangrijk is, en anderzijds omdat er slechts één geluid in België wordt gehoord. En meest van al begon ik me vragen te stellen toen mijn kleinkinderen van school thuis kwamen met wat ik indianenverhalen noem.

Groene stolp

Als we niet opletten, zitten we allemaal onder onze stolp: de stolp van de filosoof Kant. Zit je onder een roze stolp, dan zie je alles roze. Maar zit je tegenwoordig onder een groene stolp, dan zie je de toekomst helemaal zwart! Als je slim bent, ga je ook al eens van buiten je ‘thuis-stolp’ kijken. Dan zie je dingen al eens  geel of blauw, dat verruimt het blikveld.

Het valt me op dat wat de betogende jeugd in het publiek verkondigt, enorm geïnspireerd is door wat er in de aanbevolen literatuur over klimaat van het Vlaams onderwijs wordt onderwezen (van de educatieve Uitgeverij Pelckmans). Proficiat. Jullie hebben dus goed opgelet. De Vlaamse stolp. En wat die zegt komt rechtstreeks uit het ‘vereenvoudigde boekje’ van het IPCC.

En dat stelt zonder meer (zoals jullie en jullie vrienden ook doen), dat de wereld gevaarlijk aan  het opwarmen is, en dat door de bijdrage van ‘menselijk’ C02 deze opwarming versneld gaat, en dat vanaf 2000 tot het eind van deze eeuw deze opwarming de spuigaten gaat uitlopen: we zullen opwarming krijgen van extra 1,5°C.  Nog hogere waarden van 2,6 to 4,8°C worden ook genoemd. Vandaar de nood aan beperkingen aan het produceren van menselijk C02. Professor Van Ypersele verbant klassieke klimaatdeskundigen naar de hel, noemt ze soms zelfs ‘holocaustontkenners’, omdat ze niet dat willen napraten wat hij in zijn persoonlijke universiteit vertelt. Aan de UCL was er namelijk een zeer gerespecteerde professor scheikunde, Istvan Marko, die de theorie van Van Ypersele helemaal ontkrachtte. Van Ypersele achtte zich te goed om deze collega zelfs maar tegen te spreken.

Op de effectenbeurs zegt men vaak: ‘koop de belofte, verkoop de feiten’.

De rode lijn op deze grafiek is de zo goed verkochte story van het IPCC, recent nog in een tv-uitzending vanuit Gent nog door dhr. Balthazar, en prof. Van Ypersele samengevat. Ze geeft de sterke opwarming die naar de toekomst toe in het vooruitzicht is gesteld. Dat is wat in de Vlaamse cursus Hoofdstuk 11 ‘Opwarming van de aarde’ van Uitgeverij Pelckmans staat. Maar dan zonder de geloofwaardige grafiekjes van prof. Christy en van het KNMI.

Paniekvoetbal

Waar nu al 20 jaar niet over gesproken wordt zijn de groene vierkantjes en de blauwe bolletjes op de grafiek. Vóór 1997 volgden de waarnemingen de rode curve. De IPCC-theorie liep samen met de feiten. Maar sedertdien niet meer. En nu al bijna 20 jaar niet meer. Niet alleen niet voor de ballonnen van Professor Christy. Er zijn nu veel andere officiële bronnen, die ook stagnatie vertonen, en sommige recente tekenen van daling. Van de opwarming naar de toekomst toe, komt er al jaren niets in huis. Misschien wel bij de opgewarmde steden, niet in de atmosfeer in het algemeen, waar het om gaat. Het ziet er naar uit dat de afwijking tussen de belofte van het IPCC en de waargenomen feiten tegen 2020 ook 0,7°C zal bedragen. De voorspelling van het IPCC loopt zoveel voorop op de feiten  als de totale opwarming van vorige eeuw. Er is dus geen reden om nog bevreesd te zijn voor een overdreven opwarming in 21ste eeuw!

Wanneer zal het IPCC toegeven dat zijn voorspelling helemaal fout zit? En wanneer zal de Vlaamse onderwijsminister beseffen dat ze de leerlingen aanmoedigt om achter een door haar diensten lang verkondigde, maar blijkbaar foute theorie aan te lopen. En dat de ‘menselijke’ C02-hypothese dus definitief verworpen is? Het wordt tijd dat de overheid een onafhankelijk onderzoek naar deze feiten instelt. 

En hoe zat het met de opwarming tijdens de voorbije 250 jaren?

Wat ze jullie niet tonen in de Vlaamse stolp is het op- en neergaande karakter van de temperatuur (zwarte lijn) tijdens de voorbije 2.5 eeuwen. Deze figuur komt uit het boek van Hoyt en Schatten, The Role of the Sun in Climate Change (Oxford University Press, 1997). Een baanbrekend werk.

Het stippellijntje is het aandeel van de zonnestraling, de zwarte lijn geeft de opwarming. Zoals je ziet is er sedert 1850 geen ruimte tussen de zwarte en de stippellijn. Er is dus geen plaats voor een extra antropogene of menselijke opwarming inbreng. De inbreng van de zon bedraagt 100%. Dat vertelt ons, dat wie betoogt tegen de opwarming van het verleden, betoogt tegen de zon. En de voorgaande grafiek zegt ons dat er sedert 2000 geen opwarming meer is geweest.

Van 1900 tot het jaar 2000, waar de curve in het bovenste puntje rechts eindigt, bedraagt de opwarming 0,7°C. Van het minpunt rond 1880 tot helemaal boven 1°C. Maar sedert de vorige piek rond 1780 tot 2000 bedraagt de opwarming een onbelangrijke 0,2°C.  Dat wil zeggen dat de aarde helemaal niet noemenswaardig extra is opgewarmd over de voorbije 2,5 eeuwen.

De huidige opwarming loopt niet echt voorop op die van 1780. Het is dus nu een even grote natuurlijke opwarming als toen. Jullie (groot)ouders hebben niks verkeerds gedaan en jullie ook niet. Die piek van 1780 is belangrijk omdat het een ‘solair maximum’ is, net zoals de top in 1997-2000 (op enkele jaartjes komt het voor de natuur niet aan).  De top voordien was rond 1600, vlak voor een vreselijke Maunder-afkoeling, terloops gezegd. Solaire groot-maxima zijn er ongeveer alle 200 jaar en meestal zijn die de voorbode van ernstige veranderingen.

En volgens het IPCC moet de opwarming vanaf die top van 1997-2000 naar boven gaan volgens de rode lijn van de eerste grafiek. En volgens de klassieke klimaatdeskundigen, gaat het van dan af eerst traag, en dan versneld naar beneden.

De natuur toont de weg

Het zijn niet de betogingen die dat beïnvloeden, niet de regeringen die dat gaan beslissen, maar de natuur zal de weg tonen. Het IPCC meent dat het opwaarts zal zijn, ook al lopen ze gevoelig achter. Vele klassieke deskundigen verwachten een neerwaartse beweging.

Ik heb voor mij vier voorspellingen liggen van zeer bekende klimaatdeskundigen — Yndestad, Abdussamatov, Mörner en Easterbrook — die allen een forse tot zeer forse neergang voorspellen startend binnen de volgende tien à twintig jaar . Ik ken  nog meer dergelijke voorspellingen. Maar over dat risico hoor je in de Europese pers en ook op school vrijwel niets. Wat een gedwee volk. Tot we allemaal vinden dat we hesjes moeten aantrekken?

Als die neergang er inderdaad komt, dan kan de theorie van prof. Van Ypersele, die ons allen zo aan het schrikken heeft gebracht, en jullie allen zo verontrust, naar de schroothoop. En alle maatregelen en bestedingen die erbij horen ook?

Die voorspellingen van kleine ijstijd zelf en de maatregelen die dan mogelijk in het geval van sterke afkoeling te nemen zijn, worden in een later artikel beschreven.

Emiel Van Broekhoven haalde een PhD in de economie in Oxford, doceerde aan de UAntwerpen en is de geestelijke vader van het pensioensparen in ons land.

Commentaren en reacties
Gerelateerde artikelen