fbpx


Klimaat
IPCC

Betogen tegen de zon of betogen tegen de kou? De natuur gaat beslissen.

Open brief aan mijn kleinkinderenBeste kleinkinderen (en Anuna mag meelezen)

Drie jaar geleden ben ik al tegenspartelend aan de studie van het klimaat begonnen. Enerzijds omdat het economisch ontzettend belangrijk is, en anderzijds omdat er slechts één geluid in België wordt gehoord. En meest van al begon ik me vragen te stellen toen mijn kleinkinderen van school thuis kwamen met wat ik indianenverhalen noem.

Groene stolp

Als we niet opletten, zitten we allemaal onder onze stolp: de stolp van de filosoof Kant. Zit je onder een roze stolp, dan zie je alles roze. Maar zit je tegenwoordig onder een groene stolp, dan zie je de toekomst helemaal zwart! Als je slim bent, ga je ook al eens van buiten je ‘thuis-stolp’ kijken. Dan zie je dingen al eens  geel of blauw, dat verruimt het blikveld.

Het valt me op dat wat de betogende jeugd in het publiek verkondigt, enorm geïnspireerd is door wat er in de aanbevolen literatuur over klimaat van het Vlaams onderwijs wordt onderwezen (van de educatieve Uitgeverij Pelckmans). Proficiat. Jullie hebben dus goed opgelet. De Vlaamse stolp. En wat die zegt komt rechtstreeks uit het ‘vereenvoudigde boekje’ van het IPCC.

En dat stelt zonder meer (zoals jullie en jullie vrienden ook doen), dat de wereld gevaarlijk aan  het opwarmen is, en dat door de bijdrage van ‘menselijk’ C02 deze opwarming versneld gaat, en dat vanaf 2000 tot het eind van deze eeuw deze opwarming de spuigaten gaat uitlopen: we zullen opwarming krijgen van extra 1,5°C.  Nog hogere waarden van 2,6 to 4,8°C worden ook genoemd. Vandaar de nood aan beperkingen aan het produceren van menselijk C02. Professor Van Ypersele verbant klassieke klimaatdeskundigen naar de hel, noemt ze soms zelfs ‘holocaustontkenners’, omdat ze niet dat willen napraten wat hij in zijn persoonlijke universiteit vertelt. Aan de UCL was er namelijk een zeer gerespecteerde professor scheikunde, Istvan Marko, die de theorie van Van Ypersele helemaal ontkrachtte. Van Ypersele achtte zich te goed om deze collega zelfs maar tegen te spreken.

Op de effectenbeurs zegt men vaak: ‘koop de belofte, verkoop de feiten’.

De rode lijn op deze grafiek is de zo goed verkochte story van het IPCC, recent nog in een tv-uitzending vanuit Gent nog door dhr. Balthazar, en prof. Van Ypersele samengevat. Ze geeft de sterke opwarming die naar de toekomst toe in het vooruitzicht is gesteld. Dat is wat in de Vlaamse cursus Hoofdstuk 11 ‘Opwarming van de aarde’ van Uitgeverij Pelckmans staat. Maar dan zonder de geloofwaardige grafiekjes van prof. Christy en van het KNMI.

Paniekvoetbal

Waar nu al 20 jaar niet over gesproken wordt zijn de groene vierkantjes en de blauwe bolletjes op de grafiek. Vóór 1997 volgden de waarnemingen de rode curve. De IPCC-theorie liep samen met de feiten. Maar sedertdien niet meer. En nu al bijna 20 jaar niet meer. Niet alleen niet voor de ballonnen van Professor Christy. Er zijn nu veel andere officiële bronnen, die ook stagnatie vertonen, en sommige recente tekenen van daling. Van de opwarming naar de toekomst toe, komt er al jaren niets in huis. Misschien wel bij de opgewarmde steden, niet in de atmosfeer in het algemeen, waar het om gaat. Het ziet er naar uit dat de afwijking tussen de belofte van het IPCC en de waargenomen feiten tegen 2020 ook 0,7°C zal bedragen. De voorspelling van het IPCC loopt zoveel voorop op de feiten  als de totale opwarming van vorige eeuw. Er is dus geen reden om nog bevreesd te zijn voor een overdreven opwarming in 21ste eeuw!

Wanneer zal het IPCC toegeven dat zijn voorspelling helemaal fout zit? En wanneer zal de Vlaamse onderwijsminister beseffen dat ze de leerlingen aanmoedigt om achter een door haar diensten lang verkondigde, maar blijkbaar foute theorie aan te lopen. En dat de ‘menselijke’ C02-hypothese dus definitief verworpen is? Het wordt tijd dat de overheid een onafhankelijk onderzoek naar deze feiten instelt. 

En hoe zat het met de opwarming tijdens de voorbije 250 jaren?

Wat ze jullie niet tonen in de Vlaamse stolp is het op- en neergaande karakter van de temperatuur (zwarte lijn) tijdens de voorbije 2.5 eeuwen. Deze figuur komt uit het boek van Hoyt en Schatten, The Role of the Sun in Climate Change (Oxford University Press, 1997). Een baanbrekend werk.