fbpx


Brussel, Communautair
Dominiek Lootens

Brussel overtreedt al jaren straffeloos de wet

96.3% van Franstalige contractuele aanwervingen bij Brusselse OCMW’s in strijd met taalwetgeving


Brussel

Het Taalrapport 2017 van de Brusselse vice-gouverneur toont opnieuw aan dat de taalwet in Brussel blijkbaar niet veel meer is dan een waardeloos vodje papier. Uit een analyse die het Brusselse Vlaams Belang maakte blijkt dat 95% van de contractuele aanwervingen bij de OCMW’s flagrant in strijd is met de taalwetgeving.

Jaar na jaar erger

Jaar na jaar analyseer ik zorgvuldig de rapporten van de Brusselse vice-gouverneur, en jaar na jaar denk ik dat het niet erger meer kan. Helaas stellen we vast dat het absolute dieptepunt in het totaal gebrek aan respect voor de taalwetgeving en voor de Nederlandstaligen in de hoofdstad nog steeds niet is bereikt.

De vicegouverneur kreeg voor het jaar 2017 voor de 19 Brusselse gemeenten en de OCMW’s in totaal 2.554 dossiers binnen. Hiervan waren er amper 449 legaal (in orde met de taalvoorschriften, de betrokkenen beschikten dus over het vereiste taalattest). 82.42 % van alle aanwervingen en benoemingen was niet in orde met de taalvoorschriften. In 2015 was dit 65,15 % en in 2014 60,9%.

Opgesplitst per taalgroep stellen we vast dat 51.20 % van de aanwervingen en benoemingen van Nederlandstaligen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s in 2017 illegaal was en dat maar liefst 84.98% van de benoemingen en aanwervingen van Franstaligen illegaal was!

OCMW

Zeker bij de Brusselse OCMW’s is de situatie een regelrechte schande. Daar is net geen 95% van de aanwervingen en benoemingen van Franstaligen flagrant in strijd met de taalwetgeving (tegenover 29.45% van de Nederlandstaligen). Bij de Franstalige contractuelen was zelfs meer dan 96.3% in strijd met de taalwetgeving.

Het aantal illegale benoemingen ligt voor wat de Franstalige ambtenaren betreft dus een flink stuk hoger dan bij de Nederlandstalige ambtenaren. Bovendien is de impact daarvan op de dienstverlening veel groter omdat het contingent Franstalige ambtenaren veel groter is dan het contingent Nederlandstalige ambtenaren.

Wanneer we de cijfers van de jongste 6 jaarverslagen naast elkaar leggen, kunnen we niet enkel dan vaststellen dat de situatie er jaar na jaar op achteruit gaat.

AANTAL ILLEGALE BENOEMINGEN BIJ DE 19 BRUSSELSE GEMEENTEN (statutair + contractueel)2012: 58.11%

 • 2013: 60.63%
 • 2014: 60.95 %
 • 2015: 65.15 %
 • 2016: 67.19%
 • 2017: 73.17%

AANTAL ILLEGALE BENOEMINGEN BIJ DE 19 BRUSSELSE OCMW’s (statutair + contractueel)

 • 2012: 79.73%
 • 2013: 82.98%
 • 2014: 86.12%
 • 2015: 88.79%
 • 2016: 89%
 • 2017: 94.4%

De realiteit is… nog erger

Te vrezen valt dat zelfs deze dramatische cijfers nog te rooskleurig zijn in vergelijking met de realiteit. Sommige OCMW-besturen weigeren botweg hun beslissingen voor te leggen aan de vice-gouverneur (Stad Brussel, Elsene, Sint-Lambrechts-Woluwe, Vorst).

Bij de gemeenten is dan weer Sint-Jans-Molenbeek de slechtste leerling van de klas. Daar was welgeteld NUL percent van de aanwervingen en benoemingen in regel met de vigerende taalwetgeving.

Ook met de taalpariteit loopt het bij heel wat gemeente- en OCMW-besturen stevig mank. Los van de pariteit voor betrekkingen gelijk aan of hoger dan afdelingschef voorziet de taalwet dat ten minste 50% van de te begeven betrekkingen in gelijke mate moet verdeeld worden over de beide taalgroepen. Als we echter zien dat van de 2.554 wervingsdossiers er amper 209 (of 8.2%) Nederlandstaligen betrof, dan zitten we daar zeer ver van af en is het duidelijk dat in heel wat besturen de minimumvertegenwoordiging van 25% Nederlandstaligen absoluut niet wordt gehaald.

Kortom, de taalwetsovertredingen zijn niet enkel nefast voor de tweetalige dienstverlening in de hoofdstad, maar kosten de Vlamingen ook nog eens vele honderden jobs waar ze recht op hebben!

Bij de gemeente Sint-Gillis bijvoorbeeld is amper 7.7% van het kaderpersoneel Nederlandstalig. Bij de OCMW’s van Koekelberg, Oudergem, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde NUL procent.

Verantwoordelijken doen niets

In heel dit verhaal dragen ook de Brusselse regering (voor de gemeenten) en het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (voor de OCMW’s) een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij dienen de schorsingen die door de vice-gouverneur worden uitgesproken om te zetten in vernietigingen. Van de 2.105 aanwervingen en benoemingen in strijd met de taalwet in 2017, werden er… 0 vernietigd.

Maar ook de verantwoordelijkheid van de federale regering en met name die van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is enorm. Zowel de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als de Raad van State hebben reeds bevestigd dat minister Jambon perfect een bijzonder toezicht in het leven kan roepen en de vernietigingsbevoegdheid kan overdragen aan de Brusselse vice-gouverneur. Ondanks expliciete oproepen hiertoe vanwege het Vlaams Belang heeft minister Jambon ook dat dossier helaas ver weg in de communautaire diepvriezer gestopt.

Ik kan dus niet anders dan vaststellen dat het aantal onwettige benoemingen en aanwervingen jaar na jaar stijgt, maar dat de verantwoordelijke Brusselse en federale overheden blijven uitblinken in inciviek gedrag en weigeren de taalwetten toe te passen. De rechten van de Nederlandstaligen in de hoofdstad zijn voor hen blijkbaar nog minder dan een vodje papier.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Dominiek Lootens

De auteur is Fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Brussels Parlement