fbpx


Politiek

Dagvaarding Daniel Termont is aanslag op vrije meningsuiting
Na een grondig en minutieus onderzoek van mijn boek De illegale Ghelamco Arena zijn Daniël Termont en zijn juridische team tot de vaststelling gekomen dat er twee zinnen in het boek incorrect zijn en aldus voor laster en eerroof kunnen vervolgd worden. Voor alle overige stellingen zijn er blijkbaar geen juridische gronden om te dagvaarden voor laster en eerroof, waaruit we kunnen besluiten dat ze in elk geval niet fout zijn.

AA Gent, Ghelamco en andere partijen zijn vermoedelijk tot dezelfde conclusie gekomen want ook zij legden drie maanden na de verschijning van De Illegale Ghelamco Arena geen klacht neer. Meermaals namen AA Gent en Stad Gent de stelling in dat er in casu staatssteun en andere zaken geen klacht werd neergelegd en dat het daardoor wel juist en correct moet zijn. Ik sta, tot het tegendeel bewezen is, nog steeds 100% achter alles wat ik in mijn boek schreef. Ook had ik wel graag door een rechter bevestigd gezien dat de beweringen waarop de titel van mijn boek gebaseerd is correct zijn.

Op dinsdag 10 april 2018 werd ik via deurwaardersexploot gedagvaard om op 2 mei 2018 te verschijnen voor de tiende B Kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, ten einde mij te verdedigen op basis van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek, indien een rechter enige fout, schade en een oorzakelijk verband bewezen acht voor een overtreding van art. 443 van het Strafwetboek.

De overtreding betreft twee zinnen uit mijn boek:

  • De vraag: [p]leegde burgemeester Termont in september 2016 schriftvervalsing toen hij opdracht gaf om officiële verslagen aan te passen?’;
  • De zin: ‘Het feit dat burgemeester Termont officiële documenten aanpaste…’

Het betreft de aanpassing van een verslag MIPIM 2005 waarover Daniël Termont in de Optimacommissie van 5 september 2016 duidelijk zei: ‘Vandaar dat ik gezegd heb “dat staat daar op zijn plaats niet”….’ De audio-opname die dit bevestigt kan men terugvinden bij de stavingsstukken van mijn boek op http://www.bfelt.be/publicaties/stavingsstukken-de-illegale-ghelamco-arena/.

Persmisdrijven

Daniël Termont legde op 22 februari 2018 strafklacht neer in handen van de Procureur des Konings. De kans dat dit persmisdrijf van één vraagzin en een opvolgende vermelding voor Assisen verschijnt is bijzonder klein en dat weet ook Daniël Termont. Toen in het voorjaar 2016 in diverse kranten onterechte beschuldigingen verschenen rond het befaamde ‘Jacht van Piqueur’-verhaal wou Termont strafklacht neerleggen. Tijdens de zittingen van de Optimacommissie verklaarde hij daarover het volgende:

‘Dien ik klacht in? Ik heb echt aangedrongen om klacht in te dienen. Het is meester Devers die mij zegt: “Doe dat niet. Dat is een procedure die voor het Assisenhof moet, dat is een persmisdrijf. Dat gaat maanden duren, en dat komt nooit voor.” Meester Devers zegt tegen mij: “Sedert de tweede Wereldoorlog zijn er twee gevallen geweest die ooit voorgekomen zijn. Dat zou geen enkele zin hebben.”’

Straffere beschuldigingen zoals die van Pierre Mertens die Bart De Wever in Knack op 12 december 2007 een ‘onversneden negationist’ noemde haalden als persmisdrijf het Hof van Assisen niet.

Nu wel een strafklacht

Waarom dan nu wel de strafklacht? Heeft het tot doelstelling om schrijvers en journalisten te waarschuwen dat ze op kosten zullen gejaagd worden met rechtszaken als ze het aandurven meningen te publiceren, zelfs al zijn ze onderbouwd en werden ze in vraagvorm geschreven?

Het is trouwens omdat men onderhands aangaf breed te zullen dagvaarden dat Doorbraak als uitgever van mijn boek afhaakte. Dat was hun eerste overwinning tegen de vrije meningsuiting.

Is het ook geen schijnklacht? Een politiek manoeuvre om electoraal voordeel te halen uit een zweem van onduidelijkheid die zo rond mijn boek blijft hangen? Wat hoopt Termont hier anders mee te bereiken behalve mij op de kosten te jagen en de vrije meningsuiting aan te vallen? Net zoals een woestijn langzaam maar zeker uitdijt, knabbelt men met dergelijke processen gestaag aan de vrije meningsuiting.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Ignace Vandewalle

Ignace Vandewalle (1966) was kabinetsmedewerker van minister Marc Verwilghen en staatssecretaris Vincent Van Quickenborne, parlementair medewerker van Boudewijn Bouckaert en sinds 2019 partij-onafhankelijk parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker. Sinds 2014 is hij zaakvoerder van het onafhankelijk politiek adviesbureau BFELT.