fbpx


Binnenland, Politiek
Vivaldi

De paardenbril van Groen en Ecolo

Het klimaatdoel heiligt kennelijk alle middelenDe selectieve manier waarop politici van Groen en Ecolo zich verontwaardigd tonen over menselijke waarden is bevreemdend. Alle menselijke waarden moeten schijnbaar op de schop voor hun halsstarrige eenrichtingsvisie op klimaat en milieu. De promotie van de elektrische bloedkobaltwagens is vreemd in het licht van de kobaltwinning in Congo die via inhumane moderne slavernij en kinderarbeid ontgonnen wordt. Per dag laten in Vlaanderen honderden vogels het leven door windmolens en wachtkamers van psychologen zitten vol met stressklachten door slagschaduw. De…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De selectieve manier waarop politici van Groen en Ecolo zich verontwaardigd tonen over menselijke waarden is bevreemdend. Alle menselijke waarden moeten schijnbaar op de schop voor hun halsstarrige eenrichtingsvisie op klimaat en milieu. De promotie van de elektrische bloedkobaltwagens is vreemd in het licht van de kobaltwinning in Congo die via inhumane moderne slavernij en kinderarbeid ontgonnen wordt. Per dag laten in Vlaanderen honderden vogels het leven door windmolens en wachtkamers van psychologen zitten vol met stressklachten door slagschaduw. De massale boskap in Zuid-Amerika voor de aanleg van sojavelden krijgt eveneens een blind oog.

De sociale drama’s door armoede omwille van de dure elektriciteitsfactuur bol van milieutaksen vinden geen gehoor. Integendeel de factuur wordt nog duurder. En tot slot applaudisseren Ecolo en Groen voor een deal met een Deense minister die een xenofobe migratiepolitiek promoot waar Vlaams Belang en N-VA van blozen. Ik draag het milieu en de sociaal humane waarden hoog in het vaandel, maar ik blijf objectief en waakzaam bij de onderlinge verhouding tussen beide. Mijn maatschappelijke visie is er een van gezond verstand, wars van programmatorische paardenbril-dictaten.

Wetenschappelijke willekeur

Groenen gaan ook selectief te werk bij het aanvaarden van wetenschappelijke studies. In de 3M-affaire waren er in 2000, 2004 en 2011 onheilspellende wetenschappelijke signalen omtrent het kankerverwekkende PFOS, maar ook enkele studies die de gezondheidsgevaren voor de mens minimaliseerden. Omdat ze aan het bewind waren in Zwijndrecht en 3M een warm hart toedroegen kozen ze ervoor enkel de minimaliserende studies te aanvaarden. In alle andere gemeenten waar ze niet aan de macht zijn, schuift Groen bij milieukwesties consequent de meest onheilspellend studies naar voor.

Ook zo rond kernafval. Geoloog Manuel Sintubin van de KU Leuven garandeert in een wetenschappelijke studie dat geologische berging van kernafval veilig is, maar ook hier kiezen ze om enkel studies van experten die het tegenovergestelde beweren te volgen.

Groene dromen

Wanneer een minister groene dromen in de media bejubelt en ze verkoopt als de redding des vaderlands, grijp ik spontaan naar mijn portefeuille. De eerste keer dat dit gebeurde was begin deze eeuw toen Johan Vande Lanotte de zwendel met de groenestroomcertificaten (GSC) invoerde. GSC’s zijn subsidies voor de promotie van hernieuwbare energie aangerekend op onze elektriciteitsfactuur; het maakte er een belastingbrief van.

Tegen 2030 zal voor deze groen-rode droom 35 miljard euro aangerekend zijn op onze elektriciteitsfactuur. Het betreft +/- 21 miljard euro Vlaamse subsidies en +/- 14 miljard euro federale subsidies (waarvan  negen miljard euro geïnd in Vlaanderen). Deze exuberante subsidies op de kap van de gewone burger resulteren in woekerwinsten voor de Big Eco, maar armoede bij de bevolking.

De Big Eco

De subsidiehonger van de Big Eco is nog niet gestild en de met groene klimaatfundi Tinne Van der Straeten krijgen ze een nieuwe sinterklaas die bereid is om ons fiscaal leeg te zuigen voor groene dromen en woekerwinsten voor de Big Eco. De sector van de hernieuwbare energie zat nog met een probleempje: intermittentie. Het betekent letterlijk onderbreking, en slaat hier op het feit dat de hernieuwbare energieproductie niet constant is. Zonnepanelen hebben ‘s nachts en bij bewolkt weer daluren en windmolens pieken dan weer bij storm of vallen uit als het windstil is. De oplossing van de Vivaldiregering bestaat in het bouwen van zogenaamde stuurbare energiecapaciteit ter vervanging van niet-stuurbare kernenergie. In de praktijk gaat het hier overwegend om gascentrales.

Omdat gascentrales, om de haverklap stilgelegd, niet rendabel zijn, komt er een nieuwe subsidie: het capaciteitsremuneratiemechanisme of CRM. Dit is eigenlijk een soort dopgeld voor gascentrales. Dopgeld dat ze ontvangen wanneer ze stilgelegd worden bij overproductie van hernieuwbare energiebronnen. Zo slagen de Big Eco er in om de kostprijs van hun grote probleem, de intermittentie, af te wenden op de belastingbetaler. In feite zouden de Big Eco dit dopgeld voor de gascentrales moeten betalen. Aan grote winsten ontbreekt het hen immers niet. Zo betaalden windmolenparken op zee de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro dividenden uit.

Als ik even mag vergelijken met kernenergie. Het probleem van kernenergie is kernafval. De uitbaters van de Belgische kerncentrales betalen +/- 25 miljard euro voor de berging van nucleaire afval en de ontmanteling van de kerncentrales. Zij betalen zelf voor hun probleem en doen dit binnen dezelfde prijssetting als groene energie en met een lage CO2-uitstoot. Niet zo voor de groene ecogoden, want raken aan de winsten van groene bedrijven is vloeken in de klimaatkerk, dus moet de belastingbetaler opdraaien voor de kosten van hun probleem met intermittentie.

De Deense connectie

Om de kerncentrales te kunnen sluiten en ons extra te kunnen belasten heeft minister Van der Straeten twee zaken nodig, extra energie uit het buitenland en een goedkeuring van Eurocommissaris Magareth Vestager. Deze laatste moet onderzoeken of de CRM-subsidies niet in strijd zijn met de Europese richtlijnen i.v.m. staatssteun. Ze beslist vermoedelijk deze zomer. Mocht de beslissing negatief zijn, kunnen niet alle kerncentrales sluiten, wat wellicht het einde van de Vivaldiregering betekent.

Vermoedelijk om de raderen van de gesprekken met de Deense Eurocommisaris Magareth Vestager te oliën en de beslissing te sturen, tekende minister van Energie Tinne Van der Straeten begin februari, met haar Deense evenknie Dan Jorgensen, een akkoord over de bouw van een 600 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel tussen België en Denemarken. De kabel krijgt een capaciteit van 1,4 gigawatt — ongeveer hetzelfde als één grote kerncentrale — en zal volgens de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia 1 tot 1,2 miljard euro kosten. Een dure beslissing met één doel: energie van Denemarken aankopen.

Daarnaast realiseerde Elia, samen met het Duitse Amprion, ‘Alegro’: een connector tussen Duitsland en België. En samen met het Deense Energinet in de Baltische Zee de Combined Grid Solution: een interconnector die de elektriciteitsnetten van Duitsland en Denemarken verbindt. Beide verbindingen moeten er vooral voor zorgen dat het dit jaar in gebruik genomen Deense windmolenpark Krieger Flak zijn energie vlot in België krijgt.

Reeds een voorakkoord?

België investeert dus via Elia heel wat geld om voor Denemarken de mogelijkheid te creëren grote hoeveelheden energie aan ons land te verkopen. Het gonst dan ook van de geruchten dat over de aankoop van Deense elektriciteit nu reeds een voorakkoord bestaat met Denemarken. In de Deense pers en op de website van Energitnet lezen we: ‘ België wordt een volledig nieuwe elektriciteitsbuur voor Denemarken.’ In elk geval valt niet te ontkennen dat het de intentie is van deze Vivaldimeerderheid om de sluiting van de kerncentrales voor een groot stuk op te vangen met de aankoop van grote hoeveelheden Deense energie. Het zal daarbij wellicht een toeval zijn dat de Eurocommissaris die de constructie van de CRM-subsidies moet goedkeuren, Magareth Vestager, een Deense is.

Tinne Van der Straeten gaat op de koffie en sluit miljardendeals met de xenofobe regering van Denemarken die met steun van de partij van Eurocommisaris Vestager een harde migratiepolitiek van exclusie en pushbacks voert. Wat in Vlaanderen achter een cordon sanitaire zit, daar wordt in Denemarken mee gekroeld, want het klimaatdoel heiligt alle middelen.

Milieureglementits en Nimbycultuur

Het valt echter ernstig te betwijfelen of we in dit land van milieureglementitis en nimbycultuur de vereiste gascentrales tijdig gebouwd krijgen. Immers, de provincie Limburg gaf geen omgevingsvergunning aan de geplande gascentrale van RWE in Dilsen-Stokkem en BASF in Antwerpen schrapte zijn plannen voor de bouw van een gascentrale. Daarnaast koppelt de Waalse regering een vergunning voor de gascentrale in Manage aan een verplichte opvang van 30 procent van de uitgestoten CO2 — een technologie die nog in haar kinderschoenen staat — wat een snelle bouw bijgevolg onmogelijk maakt. Bovendien hangt het recente stikstofarrest ook boven de nieuwe gascentrales.

Om de Europese normen te halen, zijn vergunningen voor inrichtingen die stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden aan strenge voorwaarden gebonden. Het lijkt er meer en meer op dat onze groene beleidsvoerders stikken in hun eigen hyperreglementering van de milieuwetgeving en in de nimbycultuur, die ze de afgelopen 20 jaar zelf installeerden en cultiveerden.

Energiebeleid van gezond verstand

Net als MR, Vlaams Belang en N-VA pleit ik om vanwege de dreigende energieschaarste enkele kerncentrales tijdelijk open te houden. Ik zou de CRM-fantasie schrappen of ze laten betalen door de Big Eco. Laat ons maximaal inzetten op hernieuwbare energie, maar laat ons dat verstandig doen. Omdat windmolens te invasief zijn voor mens en dier, is het beter in te zetten op wetenschappelijke innovaties die op zoek gaan naar een minder invasieve productie van hernieuwbare energie.

Zet wereldwijd in op een alternatief voor kobaltbatterijen en/of verbied de aankoop van bloedkobalt. Stimuleer en subsidieer coöperatieven van wijkbewoners om wijkbatterijen aan te schaffen. Verlaag de BTW en schrap meteen alle ecotaksen op vervoer van elektriciteit van en naar dergelijke wijkbatterijen. Meyrem Almaci gaf onlangs in een interview aan dat Groen vanaf volgend jaar een versnelling hoger schakelt. Mag ik vragen dat het een humane, sociale versnelling wordt?

Ignace Vandewalle

Ignace Vandewalle (1966) was kabinetsmedewerker van minister Marc Verwilghen en staatssecretaris Vincent Van Quickenborne, parlementair medewerker van Boudewijn Bouckaert en sinds 2019 partij-onafhankelijk parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker. Sinds 2014 is hij zaakvoerder van het onafhankelijk politiek adviesbureau BFELT.