fbpx


Multicultuur & samenleven

De saga van de excuusallochtoon

Een komedie


allochtoon

Lang geleden, toen men nog in theorie waarde hechtte aan vrijheid en tolerantie in Vlaanderen, ondervonden domrechtse partijen moeilijkheden met beschuldigingen van racisme en haat. De ganse leiding en de partijbonzen waren namelijk blanker dan het publiek van een zondagse opera in de Munt, en dus klonk het verweer tegen zulke aantijgingen niet meteen geloofwaardig. Enkele jaren terug vond men daar gelukkig eindelijk de geschikte oplossing voor: de excuusallochtoon. En wat een vermaak hebben die ons de voorbije weken bezorgd!

Allochtoon te koop

De excuusallochtoon is een fascinerend schepsel. Hij is in de regel een goedkope opportunist, dus niet hoofdzakelijk gemotiveerd door zelfhaat. Desalniettemin mag hij niet al te veel zelfrespect bezitten, gezien zijn fonds de commerce  erin bestaat zichzelf te vernederen en onderdanig te maken. Het zou niet bepaald tv-geniek zijn als hij een spoor van aarzeling of ongemak vertoonde tijdens zijn rituele zelfkastijding.

Voor domrechts zijn de diensten van de excuusallochtoon intussen onontbeerlijk geworden. Ze hoeven niet langer neerbuigende en haatdragende opmerkingen over minderheden zelf te ventileren, maar kunnen dat laten doen door een gespecialiseerde klasse van bedienden. Het heeft wat langer geduurd, maar uiteindelijk blijkt Smiths division of labour  ook in de politiek een ijzeren wet.

Na jarenlang de pijlen van de politieke correctheid weerloos te hebben moeten incasseren, konden de herauten van Vlaemsche enggeestigheid bij elke kritiek op hun gekleurde trofeeën voor het eerst triomfantelijk riposteren: ‘Is het omdat ze zwart is of wat?’. Briljant. Verzet tegen identiteitspolitiek bleek, zoals men wel kon verwachten, ideologisch zinledig te zijn. Het was niet meer dan een tijdelijke verdedigingslinie in afwachting van het vinden van geschikt personeel.

Omdat ze zwart is of wat?

Verleden weken gaven de excuusallochtonen van N-VA ons in de media een voorstelling om U tegen te zeggen. Eerst kwam Assita ‘nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen’ Kanko op De Afspraak  praten over de brutale onderdrukking van de Catalaanse separatisten in Spanje. Ze had de desbetreffende debatfiche met de grootste zorg van buiten geleerd, dus verliep het — naar gebruikelijke maatstaven — relatief vlot.

Toen het gesprek overschakelde op de kinderen van IS-strijders die nog God weet waar in Syrië vastzitten, bleek de voorbereiding echter toch niet zo grondig als gehoopt. Waar enkele seconden voordien de zelfzekerheid van automatisme had geprijkt op het gezicht van de MR-overloper, was nu twijfel te zien. Wie stil was kon bijna de hersenarbeid horen die verricht werd om zich in te beelden wat de werkgever zou willen dat ze zei. Het bleef bij enkele vage declamaties.

Gelukkig gooide Schols kort nadien, weliswaar onbedoeld, een reddingsboei naar de helfies: hij stelde de oprechtheid van Kanko’s nationalisme in vraag. Eindelijk een kans om de excuusallochtoon ten volle te benutten! Op sociale media regende het van triomfantelijke berichten over Schols bevooroordeeldheid – waarbij wederom dat beruchte zinnetje niet geschuwd: ‘Is het omdat ze zwart of wat?’. De VRT had bewezen dat zij  eigenlijk de vuile racisten waren: volgens die linkse deugmensen kan je niet allochtoon en rechts zijn!

Dat Kanko haar hele carrière lang afschuw toonde voor Vlaams-nationalisme en zich toevallig vlak voor de verkiezingen bekeerde, werd voor het gemak genegeerd. In 2010 schreef ze een lange tekst over hoe nationalisten de schuld altijd bij ‘de andere, de Waal, de Brusselaar, de migrant’ leggen en ze ‘de meest ongelofelijke vooroordelen en racistische opmerkingen’ over allochtonen ventileren. De tekst is om een of andere reden onvindbaar op de site van de denktank Liberales; ongetwijfeld een daad van goddelijke voorbeschikking. Maar de N-VA’ers zouden zich dit triomfmomentje niet laten afpakken door dergelijke linkse praatjes.

Wees dankbaar, allochtoon!

Gretig om nogmaals gebruik te maken van hun legertje excuusallochtonen besloot N-VA kort daarop om Nadia Sminate naar hetzelfde programma uit te vaardigen. Zij moest reageren op het nieuws dat een stel IS’ers de Belgische staat voor de rechter daagt omdat die hen niet wil terughalen. Op zich een onderwerp waar je verschillende visies over kan hebben, maar in haar enthousiasme om haar rol goed te vervullen gaf Sminate ons een verbluffende meltdown  op live televisie.

Uit het niets begint ze plots te raaskallen tegenover de advocaat van de terroristen die voor haar zat —  toevallig van Marokkaanse origine — dat ‘mensen zoals u en ik, van andere afkomst, dankbaar zouden moeten zijn voor de kansen die we hebben gekregen’, en dat hij dus zijn cliënten niet zou mogen verdedigen. In één klap werden rechtsstaat en raciale gelijkheid van de hand gewezen.

Men kan zich oprecht moeilijk voorstellen hoe het moet voelen om dermate lenig te zijn dat je zo’n diepe buiging kan maken voor de blanke meester. De cynicus zou een vergelijking maken met huisslaven, maar dat zou oneerlijk zijn: slaven werden gedwongen tot onderdanigheid, excuusallochtonen doen het tegen betaling. Het is veeleer een vorm van mentale prostitutie.

Geboren en getogen Vlaming

Ik moet dankbaar zijn? Waarvoor dan wel? Men heeft mij hier niet binnengelaten hoor. Ik ben een geboren en getogen Vlaming. Moet ik dankbaar zijn dat mijn moeder heel moeilijk werk kan vinden omwille van haar geloof? Of omdat ze nergens de zwembaden binnen kan waar ze mee aan betaalt? Of omdat mijn zus niet naar school mag zonder tegen haar geloof te zondigen, terwijl ze niemand kwaad doet?

Als ik dankbaarheid moet tonen voor iets wat voor mijn geboorte heeft plaatsgevonden, namelijk de migratie van mijn ouders, hoeveel dankbaarheid moeten blanken dan wel niet tonen tegenover allochtonen! Zonder het leegplunderen van de Congo, waarbij 10 miljoen mensen omkwamen door amputaties, concentratiekampen, verkrachtingen en dwangarbeid, was België nooit het land dat het vandaag is. Zonder de slavernij van Afrika en Azië was Europa nooit het continent dat het vandaag is.

Allochtonen kunnen rechts zijn. Rechts betekent: vaderlandsliefde, traditie, werkethiek, verantwoordelijkheid, gezin, religie. Het betekent niet dat je de voeten van de blanke meester kust voor het slapengaan en vijf keer per dag richting Lubbeek bidt.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Othman El Hammouchi

Othman El Hammouchi is een jonge, conservatieve opiniemaker.