fbpx


Buitenland, Cultuur

De UNESCO en de rustplaats van een vriend van Vlaanderen
De benedictijnenabdij van Corvey (in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen) werd in 822 door Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, gesticht met de bedoeling de controle van het Frankische Rijk op het pas veroverde land van de Saksen te verstevigen. Ze fungeerde in de daaropvolgende eeuwen als een van de grote geestelijke en religieuze centra in Noord-Duitsland. In 1792 werd de abdij veranderd in een slot. De UNESCO eert met haar erkenning van Corvey als werelderfgoed de verbinding van ‘Karolingische architectuur met antieke voorbeelden’.

Bij een bezoek van het klooster kan je in de tuin niet naast het grafmonument van een grote vriend van Vlaanderen kijken. Het is hier dat August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) de eeuwige rust vond, de dichter van het ‘Deutschlandlied’ die ook Vlaanderen bezong. Als jonge man leefde hij in een politiek versplinterd Duitsland, als oude man maakte hij nog de stichting van het Duitse keizerrijk mee. Het verlangen daarnaar had hij uitgedrukt met de verzen ‘Deutschland über alles’, het verlangen de staatkundige verbrokkeling te overwinnen met een verenigd Duitsland.

Op zijn reis naar de Nederlanden in 1821 had de filoloog Hoffmann von Fallersleben ook de Oudnederlandse en Oudvlaamse dichtkunst ontdekt. Zijn hele leven lang zou hij zich met de studie ervan bezighouden, ondermeer door de publicatie van het bronnenmateriaal ‘Horae Belgicae’ tussen 1830 en 1862. Zijn liefde voor Vlaanderen vertolkte hij in versregels als ‘Vlaanderen, dag en nacht denk ik aan u./ Waar ik ook ben en vaar,/ Gij zijt mij altijd naar. …..’ http://ingeb.org/songs/vlaander.html

Vanaf 1830 werkte Hoffmann von Fallersleben als professor Duitse taal en literatuur aan de universiteit van Breslau (het huidige Wrocław in Polen). In 1842 publiceerde hij de dichtbundel ‘Unpolitische Lieder‘. Zo ‘onpolitiek’ waren die gedichten echter niet. Als Duitse nationalist en liberaal nam Hoffmann von Fallersleben er de heersende toestanden in het politiek gefragmenteerde en conservatieve Duitsland op de korrel. Zijn pleidooi voor een verenigd Duitsland schoot de Pruisische autoriteiten in het verkeerde keelgat. De publicatie kostte de dichter het ambt van professor. Na heel wat omzwervingen lukte het hem uiteindelijk om in 1860 aangesteld te worden als bibliothecaris van de slotbibliotheek in de voormalige abdij Corvey.

Over de rol die Hoffmann von Fallersleben in de ‘Duits-Vlaamse betrekkingen’ speelde, publiceerde Peter H. Nelde in 1967 een grotere studie. Enkele van de conclusies van Nelde luiden dat Hoffmann von Fallersleben in Duitsland heel wat belangstelling heeft gewekt voor ‘de Nederlandse taal en letterkunde en de Vlaamse Beweging’ en dat zijn optreden ook een ‘grote morele steun voor de flaminganten van zijn tijd’ vormde.

Leestip: Over Von Fallersleben en Vlaanderen in Ons Erfdeel. 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Dirk Rochtus

Dirk Rochtus is hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.