JavaScript is required for this website to work.
Binnenland

De Vlaming gepeild

Pieter Bauwens20/11/2013Leestijd 5 minuten

Vlaams Belang heeft ‘de Vlaming’ aan een wetenschappelijk verantwoordde enquête onderworpen over de kernpunten van haar politiek programma. Blijkt dat ze de stem van het volk vertolkt. De echte vraag is hoe ze dat denkt om te zetten in zetels.

Aangeboden door de abonnees van Doorbraak

Dit gratis artikel wordt u aangeboden door onze betalende abonnees. Als abonnee kan u ook alle plus-artikelen lezen. Doorbreek de bubbel vanaf €4.99/maand.

Ik neem ook een abonnement

Vlaams Belang wordt vaak in de hoek gedrumd, omdat zijn politieke overtuigingen marginaal zouden zijn bij de publieke opinie. Dat blijkt ook uit zijn politieke positie. VB is vaak de enige die een andere stem heeft in thema’s zoals de Euro en de EU, migratie en onafhankelijkheid van Vlaanderen. Om te zien wat de mening is van ‘de Vlaming’ over enkele punten uit het partijprogramma liet het VB een bevraging uitvoeren. Dat een partij dat doet, is niet uitzonderlijk. Meestal zijn het interne werkdocumenten om partijprogramma’s te verduidelijken. Vlaams Belang komt nu met hun onderzoek naar buiten omdat het er steun in vindt. Zoals dat hoort voor een partij die altijd heel kritisch is tegenover bevragingen en peilingen geeft ze ook de volledige methodologie van de bevraging mee. Toch een bijzondere openheid voor een partij die beslotenheid verweten wordt. Het lijkt erop dat ze daarmee op voorhand het argument van de ‘niet wetenschappelijkheid’ van het onderzoek onderuit willen halen.

Conclusie van de Vlaams Belangbevraging is (net niet) ‘wij zeggen wat u denkt’. Al klinkt het persbericht toch wat euforisch: ‘Bovendien blijkt uit een groot deel van de resultaten dat de voorstellen en programmapunten van het Vlaams Belang helemaal niet marginaal of onrealistisch worden bevonden. Integendeel. Bovenop een zeer sterke score op alle inhoudelijke thema’s bij kiezers van het Vlaams Belang zelf, scoren alle programmapunten, óók de onbetwistbaar exclusieve programmapunten van het Vlaams Belang, sterk bij de kiezers van andere partijen.’ Lees: het VB ziet voor zichzelf nog groeimarge.

Volgens Vlaams Belang vertegenwoordigen de kiezers van de andere partijen hun kiezers te weinig op de meeste ondervraagde punten. Sterker nog: ‘inzake Vlaanderen, de EU en de euro, de islam en immigratie en de vrijheid van meningsuiting vertolkt momenteel geen enkele andere Vlaamse politieke partij de overtuiging van het merendeel van haar kiezers.’

Euro

Volgens de enquête van het Vlaams Belang vindt 70% van de Vlamingen dat de euro geld kost. Slechts 18% is het daar niet mee eens. Uitgezonderd de kiezers van Groen (43%), is een meerderheid van de kiezers van alle partijen het daar over eens. Volgens Vlaams Belang kostte de euro sinds 2007 tot vandaag 6 000 euro per Vlaming. De enquête sterkt de partij in de overtuiging dat ze – als enige in Vlaanderen- moet pleiten voor de ‘Ordelijke Ontmanteling van de euro om te evolueren naar een gezonde, kleinschaligere munt die ons geld oplevert in plaats van geld kost.’ Volgens Vlaams Belang pleiten alle andere partijen impliciet of expliciet voor een evolutie naar een ‘federale EU-superstaat, waarbinnen Vlaanderen amper nog iets betekent.’ De enquête leert Vlaams Belang dat 46% van de Vlamingen nu al vindt dat er te veel bevoegdheden aan de EU worden afgestaan, 27% vindt dat niet.

België mag voor de Vlaams-nationalistische partij niet verdampen in de EU. ‘Naast de Ordelijke Opdeling van België pleiten wij dan ook als enige partij voor de Ordelijke Ontmanteling van de EU, om te evolueren naar een vrij en verantwoordelijk Europa met vrije, soevereine en democratische natiestaten, waar een onafhankelijke Vlaamse staat deel van uitmaakt. Het Vlaams Belang staat eigenlijk voor “een soeverein kosmopolitisme, uitgeoefend door nationale staten [inclusief Vlaanderen] die openstaan voor internationale samenwerking en mondiale ontwikkelingen, maar zelf het laatste woord wensen te houden in hun verplichtingen en beleid” (Thierry Baudet).’

Ordelijke opdeling

Opvallend in de enquête is de zeer objectieve vraag over Vlaams zelfbestuur: ‘Stel dat alle politieke beleidsbevoegdheden zouden worden uitgeoefend door slechts één bestuursniveau; voor welk niveau zou u dan kiezen?’, antwoordt 44% van de Vlamingen ‘Vlaanderen’, 42% ‘België’ en 14% ‘Europese Unie’. ‘Bij de uitsplitsing van de resultaten per partij blijkt dat er werkelijk V- en B-partijen bestaan, niet alleen in de programma’s, ook in het kiezerspubliek. De meerderheid van de VB- en N-VA-kiezers (75%) kiezen voor het Vlaamse niveau, terwijl bij de andere partijen er een meerderheid is voor het Belgische niveau, sp.a (66%), CD&V (59%), Groen (57%) en Open VLD (53,5%).

De volgende stelling was: ‘Vlaanderen zou als onafhankelijke staat sociaaleconomisch niet kunnen overleven’. Volgens de enquête is 35% van de Vlamingen het daarmee eens maar denkt 49% van de Vlamingen dat Vlaanderen als onafhankelijke staat sociaaleconomisch wel kan overleven. Die meerderheid is (uiteraard) vooral te vinden bij de V-Partijen. Bij kiezers van de B-partijen is er nog altijd een meerderheid die gelooft dat een onafhankelijk Vlaanderen niet sociaaleconomisch leefbaar is, sp.a (55%), Open VLD (56%) en Groen (59%).

Islam

Islam en migratie zijn sinds een tijdje kernpunten voor Vlaams Belang. Het zijn ook die punten waarop die partij het meest wordt aangesproken en politiek gemarginaliseerd. Uit de enquête blijkt volgens de partij dat 85% van de Vlamingen vindt dat de invloed van de islam voelbaar is in onze samenleving. Bij opsplitsing per partij blijkt dat enkel bij de kiezers van Groen het percentage onder de 70% daalt (65%). Maar invloed kan positief zowel als negatief ingevuld worden. Dan moet de reactie op de stelling dat ‘de islamitische cultuur een verrijking is voor de samenleving’ duidelijkheid brengen. 70% van de Vlamingen is het met deze stelling niet eens, 14% vindt de Islam wel een verrijking van onze cultuur. Het deel kiezers dat de islamitische cultuur wel een verrijking voor de samenleving vindt, ligt tussen de 6 en de 24%. Groen is de enige partij waarvan het aantal kiezers dat de islamitische cultuur een verrijking vindt (40,5%) groter is dan het aantal dat dit niet vindt (33%).

Daarmee vergelijkbaar vindt slechts een minderheid van de Vlamingen (23%) dat immigratie een positieve invloed heeft op onze samenleving. Een ruime meerderheid van de Vlamingen (63%) vindt dat niet het geval.

En het gaat nog verder. Volgens de bevraging is 72% van de Vlamingen voor een definitieve stop op de bouw van nieuwe moskeeën in Vlaanderen, 14% vindt dat geen goed idee. Als wordt opgesplitst volgens de partijen dan zien we dat er met uitzondering van de kiezers van Groen (36% ‘eens’, 43% is het ‘niet eens’) binnen elke partij een meerderheid van kiezers voor een stop op de bouw van nieuwe moskeeën is (ook 77% van de nog onbesliste kiezers). Het percentage stijgt, zoals men zou kunnen verwachten, van links naar rechts: sp.a-kiezers (52%), CD&V-kiezers (69%), Open VLD-kiezers (68%), N-VA-kiezers (86%), Vlaams Belang-kiezers (99%).

Vlaams Belang concludeert, ‘het Vlaams Belang staat, in tegenstelling tot alle andere partijen, achter de meerderheid van de Vlamingen (70%) die niet vindt dat de islamitische cultuur een verrijking is, en pleit dan ook als enige partij voor de intrekking van de erkenning van de islam, gecombineerd met een waterdichte immigratiestop, zeker uit de islamitische (OIC-)landen.’

Commentaar

Deze enquête geeft weer dat de inhoud van (een deel van) het partijprogramma van het Vlaams Belang in de publieke opinie geen marginale mening is. Daarnaast toont het ook de bijzondere positie van Groen in het politieke landschap. Die partij staat aan het andere uiteinde van het spectrum en vormt het ‘linkse’ buitenbeentje, dat vaak afwijkende scores laat optekenen tegenover de traditionele partijen.

Ook opvallend in de teksten is de focus van Vlaams Belang tegen de N-VA, die bij de bespreking van de resultaten vaak expliciet (en onderlijnd) wordt besproken. Vlaams Belang wil duidelijk N-VA-kiezers overtuigen, dat lijkt het doel voor 25 mei 2014. Want de enige politieke peiling die telt zijn de verkiezingen en kiezers overtuigen voor het Vlaams Belang te stemmen lijkt moeilijker dan objectief vast te stellen dat veel Vlamingen denken wat het Vlaams Belang zegt. Het cordon lijkt daarbij alvast geen hulp. Benieuwd of deze enquête de media kan bewegen er meer over te schrijven dan wat stukjes bij ’the funnies’. De inhoud is meer dan ‘het verhaal van de dag’ waard. Meer dan over Vlaams Belang zegt het ook iets over de Vlaamse politieke realiteit, de Vlaamse publieke opinie en pers en…

Het volledige rapport en de PowerPoint met grafieken.

Lees ook ‘Vlaanderen gepeild in 10 vragen
<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

Categorieën

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties